top of page

Amerikalılar, Kanadalılardan daha yüksek Duygusal ve Sosyal Zekâya sahiptirler

Çoğu Amerikalıya Kanadalılardan farklarının ne olduğunu sorarsanız, büyük bir olasılıkla Kuzeydeki komşuları gibi cana yakın oldukları yanıtını alırsınız. Hokey konusunda fanatiklik, soğuk havaya dayanıklılık ve “eh” kelimesinin sık kullanılması dışında pek çok Amerikalı, Kanadalıların kendileri gibi olduklarına inanır. Ancak orijinal yeni bir araştırma, dünyanın savunulmayan en uzun sınırını ve en büyük iki taraflı ekonomik ilişkisini paylaşan bu iki ülkenin duygusal yapıları arasında büyük farklılıklar olduğunu göstermiştir.

Amerikalılarla Kanadalıların Duygusal ve Sosyal Zekâlarını karşılaştıran bu ilk araştırma, Amerikalıların Kanadalılardan daha yüksek oranda bir Duygusal ve Sosyal Zekâya (EQ) sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Duygusal ve Sosyal Zekâ, zihinsel zekâdan (IQ) farklı olup, birinin duygularının farkında olma ve kontrol etme, başkalarıyla geçinme, stresi yönetme, değişime ayak uydurma ve olumlu bir ruh halini koruma yeteneklerini kapsar.


MHS başkanı ve psikolog Dr. Steven Stein, “Bu çalışma, büyük sayıda Amerikalı ve Kanadalı temsili örneklerinin yer aldığı ve aralarında doğrudan karşılaştırma yapan ilk çalışmadır.” dedi. Bu çalışma için, ülkelerinin özelliklerini yansıtan 4.000 Amerikalı ve Kanadalı seçilmiştir. Bu sayı daha sonra, Amerika ve Kanada’nın bütün bölgelerinden gelenler arasında yaş ve cinsiyet açısından dikkatlice karşılaştırma yapılarak, 1.552’ye düşürülmüştür. Nüfus içerisindeki ortalama EQ derecesi 100 olarak kabul edilmiştir. Amerikalıların ortalaması 103 çıkarken, Kanadalılarınki 95 çıkmıştır ki böylece arada önemli bir fark oluşmaktadır.


EQ-I testinde duygusal olarak kendi farkında olma, iddialılık, esneklik, strese dayanıklılık, mutluluk ve iyimserlik gibi faktörleri de içeren 15 farklı EQ faktörü kullanılmıştır. Dr. Stein’e göre Amerikalılar hem toplam EQ derecesinde, hem de kimi spesifik faktörlerde önemli ölçüde daha yüksek derece elde etmişlerdir. Dr. Stein’e göre “en büyük farklılıklar” şunlardır: “ İddialılık, gerçekleri test etme, mutluluk ve iyimserlik konularında Amerikalılar önemli ölçüde yüksek derece elde etmişlerdir.”


İddialılık (Amerikalılar 104, Kanadalılar 97)

İddialılık, saldırganlıktan farklı olarak, birinin düşüncelerini ve duygularını yıkıcı olmayan yoldan tanımlayabilme yeteneğidir. Kanadalılar, Amerikalıları daha saldırgan olarak değerlendirirken, aslında Amerikan vatandaşları duygu ve düşüncelerini başkalarına açıklamada daha yeteneklidir. Bu, “düşüncelerini kendilerine saklama” ve daha “kibar” görünme niteliklerini taşıyan Kanadalıların tipik özellikleriyle çelişmektedir. Psikologlar, iddialılığın kendini açıklamanın daha sağlıklı bir şekli olduğuna inanıyor.


Gerçekleri test etme (Amerikalılar 103, Kanadalılar 96)

Gerçekleri test etme kavramı, birinin çevresini doğru olarak anlama ve değerlendirme yeteneğidir. Bu yeteneğini yüksek derecede geliştirmiş insanlar, durumu görmede ve neler olduğunu anlamada daha başarılıdırlar. Bu alandaki yüksek dereceler daha çok bilim adamları ve mühendislerde ortaya çıkmaktadır.


Mutluluk (Amerikalılar 101, Kanadalılar 94) ve iyimserlik (Amerikalılar 102, Kanadalılar 95)

Mutluluk ve iyimserlik, EQ-I yöntemiyle ölçüldüğü üzere, dış faktörlerce engel oluştursa da çevreye uyum sağlamak anlamına gelir. Dr. Stein “Mutlu insanlar, içinde bulundukları durumdan farklı olarak daha iyimser ruh haline sahip olma eğilimindedir. İyimserlik, tersliklerle mücadelede kişinin kullanacağı yoldur.” demektedir. “Yıldız performanslılar” konusunda EQ üzerinde çalışan Dr. Stein, atletleri de içeren pek çok meslek grubunda iyimser düşünce çerçevesinin başarı formülünün büyük bölümünü oluşturduğunu belirlemiştir. Dr. Stein, “İyimserlik, dünyaya bakış açısında Polyannacı bir tutumdan daha çok şey ifade eder. Sizin, yaşamın iniş ve çıkışlarıyla başarıyla mücadele etmenizi sağlayan, tanımlanabilir bir takım yeteneklere sahip olmanız anlamına gelmektedir.”


Amerikalılarla Kanadalıların eşit derece aldıkları tek alan esnekliktir. Bu, birinin değişime ayak uydurma yeteneğini ölçmektedir.


Kendisi de bir Kanadalı olan Dr. Stein, “Kanadalılar için iyi haberlerim var” diyor ve şöyle devam ediyor: “Bu EQ derecesi geliştirilebilir. Bu çalışma, Kanadalıların hangi konularda çalışmaya ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. Okullarda eğitim yoluyla bu yeteneklerin vurgulanması ile yeteneklerimizi arttırabilirsiniz ve daha tatmin edici ve üretken bir yaşama sahip olabilirsiniz. EQ derecesi yüksek insanların işte daha yüksek performans gösterdikleri, daha iyi evlilik yaptıkları, sağlık sorunlarıyla daha etkili biçimde mücadele ettikleri belirlenmiştir.”


Dr. Reuven BarOn ve Dr. Steven Stein Araştırmalarından. TORONTO, BUFALLO, NY, 15 Temmuz 1999


Dr. Reuven Bar-On tarafından yapılan çalışmalar.


6 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Коментарі


bottom of page