top of page

Çalışmalar - Paylaşımlar

1. International Congress on Aviation Management, 10-11 Aralık 2021

Üçüncü Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi

 

Birinci Uluslararası Havacılıkta İnsan Faktörleri Sempozyumu

 • Kokpitte Kuşaklar (BB, X, Y kuşaklarının genel özellikleri, 3 ayrı Havayolundan 204 Pilotun TA Benlik durumları, TA çalışma tarzları istatistikleri, örnek olaylar)

 • Eğitimde Kuşaklar (BB, X, Y kuşaklarının genel özellikleri, 204 Pilotun Öğrenme Stilleri, Öğretme Stilleri)

 • Y ve Z Kuşağı Pilot Adaylarının Beklentileri (220 Pilot Adayının Gelişim Beklentileri, Ücret Beklentileri, Yetki Beklentileri, Sosyal Beklentiler, Takdir Edilme Beklentileri, İletişim Beklentileri, Kişisel Beklentiler, İş Yaşam Dengesi Beklentileri istatistikleri)

İkinci Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi

Birinci Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi

 

I. Uluslararası Duygusal Zekâ ve İletişim Sempozyumu

 

II. Uluslararası Duygusal Zekâ ve İletişim Sempozyumu

 

9. Rehberlik Sempozyumu 10 Mart 2007

 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi - Erken Çocukluk Döneminde Duygusal Zekâ

 1. Bölüm - Giriş

 2. Bölüm - Çocuklarda Duygusal Gelişim

 3. Bölüm - Çocuklarda Duyguları Tanımak (Öz Bilinç)

 4. Bölüm - Çocuklarda Duyguları Yönetmek (Öz Yönetim)

 5. Bölüm - Çocuklarda Öz Motivasyon

 6. Bölüm - Çocuklarda Sosyal Bilinç

 7. Bölüm - Çocuklarda Sosyal Beceriler

 8. Bölüm - Sonuç

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve denetimi Yüksek Lisans Programı Bitirme Projesi (Mayıs 2004)

HUP-1.jpg
bottom of page