top of page

Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Becerilerini Kullanabilme Düzeyleri Konusunda Yönetici ve Öğretme

Mayıs 2004’de Yeditepe Üniversitesi “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı bitirme projesi olarak “Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Becerilerini Kullanabilme Düzeyleri Konusunda Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri” konulu bir çalışma yaptım.

Bu çalışmaya 2003-2004 öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan 4’ü özel, 11’i devlet okulu toplam 15 okuldan 45’i okul yöneticisi, 134’ü öğretmen olan toplam 179 kişi anket yoluyla katıldı.

Çalışmada elde edilen sonuçlardan bazıları ile ilgili soru ve grafikler aşağıdadır.

Sorulardan biri “Size göre Duygusal Zekâ Becerileri başarılı bir yönetim için gerekli midir? Hangi beceri daha önemlidir?” Hangi becerinin daha önemli olduğu Goleman, Boyatzis ve McKee tarafından yazılan “Yeni Liderler” kitabındaki 18 beceri esas alınarak cevaplanmıştır. Öncelikle katılanların tamamı başarılı bir yönetim için duygusal zekâ becerilerini geliştirmenin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Hangi becerilerin önemli olduğu sorusuna alınan cevaplar:

«Duygusal Zekâ» Becerileri Nerede Kazandırılmalıdır?

«Duygusal Zekâ» Becerileri, Aile Eğitimi dışında Nasıl Kazandırılmalıdır?

5 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page