top of page

Havacılıkta Duygusal Zekâ

Bu çalışma, havacılık sektörünün en önemli konularından olan İnsan Faktörleri (Human Factors), Ekip Kaynak Yönetimi (EKY-CRM), eğitimleri konularına Duygusal Zekâ yaklaşımının katkılarını incelemek üzere hazırlanmıştır. 2011 yılından beri pilotlar başta olmak üzere uçuş sürecine katkısı olan havacılık personeli ile eğitim ve danışmanlık süreçlerinde birlikte çalıştık. Bu çalışmaların gereği olarak gündemi, yayınları, akademik ve popüler çalışmaları takip ettik. Bu bilgiler çerçevesinde 1999 yılından beri üzerinde çalıştığımız ve eğitimler verdiğimiz “Duygusal Zekâ” yaklaşımının etkisi konusunda yazmaya karar verdik. Ancak bu seçim bu çalışmanın ne sadece pilotlara ne de sadece havacılara yönelik olduğunu göstermez. İnsan her yerde duyguları ile diğer kişi ya da kişilerle irtibattadır. Bu çalışmadaki bilgiler her alan ve seviyedeki kişiler için yarar sağlayacaktır. 

Havacılıkta Duygusal Zekâ

Duygusal Zekâyı Tamamlayıcı Konular

Duygusal Zekâ Nedir?

Bilgiyi İşleme

İletişim Süreci

Sistem1, Sistem-2

SCARF Modeli

Denge - Hayatımızda Dengenin Yeri

Konfor Alanı

Etki, İlgi ve Kontrol dışı Alan

Reaktif Tavır - Proaktif Tavır

Çoklu Zekâ Teorisi

Sağ - Sol Beyin

Odak - Dikkat

Bağlantısal, Bütünsellik, Yaşamdaşlık

Siyah Kuğu

İsviçre Peyniri

Küçük alışkanlıklar

Savaş ya da Kaç Tepkisi

Aktüel - Potansiyel

İçsel Odak - Dışsal Odak

Anti Kırılganlık

Marsmallow Testi

Hayatımın Önem ve Öncelikleri

Hormonlar ve Duygular

Duygu Konusundaki Tanımlar

Image by Norbert Braun
Image by Jan Huber
bottom of page