top of page

Erkekler ve Kadınlar Farklı Tür ve Düzeylerde Duygusal ve Sosyal Zekâya Sahiptirler.

Dr. Reuven BarOn ve Dr. Steven Stein Araştırmalarından TORONTO, BUFALLO, NY, 15 Ağustos 1997

Erkekler ve Kadınlar Farklı Tür ve Düzeylerde Duygusal ve Sosyal Zekâya Sahiptirler. İki Cinsiyet için de EQ İşyerindeki Başarı için anahtardır.

Duygusal Zekâ söz konusu oldu mu, iki cinsiyetin de eşit EQ derecesine sahip oldukları varsayılabilir. Ancak yeni bir çalışmaya göre, erkekler ve kadınlar arasında dikkate değer birkaç farklılık bulunmuştur. Kadınlar kişilerarası yeteneklerde gelişim gösterirlerken, erkekler güçlü bir özsaygı duygusuna sahiptirler ve stresle mücadele yetenekleri daha yüksektir. MHS’nin yaptığı, Kanadalı ve Amerikalılardan oluşan 4.500 erkek ve 3.200 kadın üzerinde yapılan Duygusal Zekâ testinde kimi anahtar bulgular saptanmıştır.


MHS başkanı ve testin yayıncısı Dr. Steven Stein bunu şöyle yorumlamıştır: “ Testimizin sonuçları, kadınların kendilerinin ve başkalarının duygularının daha çok farkında oldukları, kişilerarası daha iyi ilişki kurduklarını ve erkeklerden önemli ölçüde sosyal anlamda daha sorumlu olduklarını göstermektedir. Öte yandan erkekler, daha güçlü bir özsaygı yeteneğine sahiptirler ve kadınlara göre stresli ortamın anlık sorunlarıyla mücadelede daha başarılıdır.”


Dr. Stein görüşlerini şöyle sürdürmektedir: “ Bu bulgular işyerinde önemli etkiler bırakabilir. Eskiden erkekler strese dayanıklılıkları nedeniyle daha üst düzey bir kademeye egemendi. Ancak şimdi kişilerin yetenekleri önceye göre daha önemli olduğundan, kadınların gelişmiş kişilerarası yetenekleri onların daha yüksek düzeylere çıkmalarını sağlayacaktır.”

Kadınlar ve erkeklerin ortalama EQ derecesi kadınlar için ortalama 98 ve erkekler için ortalama 100 olarak paralel giderken, aşağıdaki alt faktörlerin değerleri cinsiyetlerin en çok nerede farklılaştığını göstermektedir.


Alt faktör Kadınların EQ derecesi Erkeklerin EQ derecesi

Özsaygı 97 102

Kişilerarası ilişki 101 97

Toplumsal sorumluluk 102 96

Empati 103 94

Strese dayanıklılık 97 103


Dr. Bar-On’un görüşleri şöyledir: “İlginçtir ki, kişilerarası ilişkiler, toplumsal sorumluluk ve strese dayanıklılık konularındaki farklılıklar, dünya üzerindeki EQ-I yöntemiyle test edilen farklı kültürlerden bütün nüfus örneklerinde gözlemlenmiştir. Biz istikrarlı olarak kadınların duygularının daha çok farkında olduğunu, daha çok empati gösterdiğini ve erkeklerden daha çok toplumsal sorumluluk taşıdıklarını ve erkeklerinse stresle mücadelede daha iyi olduklarını bulduk.”

Kadınların erkeklerden daha yüksek derece elde ettiği spesifik alt faktörler şunlardır:

  • Kişiler arası ilişki: İçtenlik taşıyan karşılıklı tatmin edici ilişkileri kurma ve sürdürme yeteneği

  • Empati: Başkalarının duygularının farkında olma, anlama ve değerlendirme yeteneği

  • Toplumsal sorumluluk: Bir toplumsal grupta birisinin, kendisini işbirliği yanlısı, katkıda bulunan ve yapıcı bir birey olarak gösterme yeteneği

Erkeklerin kadınlardan daha yüksek derece elde ettiği spesifik faktörlerse şunlardır:

  • Strese dayanıklılık: “Yıkılmadan” tersliklere ve stresli durumlara karşı dayanıklı olabilme yeteneği

  • Özsaygı: Birisinin kendisini temelde iyi bir insan olarak kabul etmesi ve kendisine saygı duyması yeteneği.

Dr. Reuven Bar-On tarafından yapılan çalışmalar.

22 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page