top of page

OODA Karar Verme Döngüsü

Güncelleme tarihi: 18 Ağu 2023

OODA karar verme döngüsü, ABD Hava Kuvvetleri Emekli Albayı ve askeri stratejist John Boyd tarafından geliştirilen bir karar verme yaklaşımıdır. Boyd, bu yaklaşımı pilotluk deneyimi ve tarihteki en büyük savaşların kapsamlı bir çalışmasına dayanarak 1970'lerde ortaya koymuştur. OODA, Gözlem, Yönelim, Karar ve Eylem anlamına gelir. OODA döngüsünün amacı, karar vericinin rakibinden daha hızlı ve doğru bir şekilde karar vermesini ve eyleme geçmesini sağlamaktır. Böylece karar verici, rakibinin karar döngüsünün içine girer ve onu şaşırtır, zayıflatır veya alt eder. OODA döngüsü sadece askeri strateji için değil, iş dünyası, hukuk, eğitim ve spor gibi rekabetçi ortamlarda da kullanılabilir.

OODA döngüsü dört aşamadan oluşur:

 • Gözlem (Observe): Bu aşamada, karar vericinin çevresindeki durumu gözlemlemesi ve bilgi toplaması gerekir. Bu bilgi, rakiplerin hareketleri, kendi durumu, mevcut fırsatlar ve tehditler gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir.

 • Yönelim (Orient): Bu aşamada, karar vericinin topladığı bilgileri analiz etmesi, yorumlaması ve değerlendirmesi gerekir. Bu aşamada, karar vericinin kendi bakış açısı, deneyimi, kültürü, beklentileri ve hedefleri gibi faktörler önemli rol oynar. Karar vericinin durumu doğru bir şekilde yönlendirmesi, etkili bir karar verme süreci için hayati önem taşır.

 • Karar (Decide): Bu aşamada, karar vericinin yönlendirme aşamasında elde ettiği anlayışa dayanarak en uygun eylem seçeneğini belirlemesi gerekir. Karar vericinin birden fazla seçeneği değerlendirmesi ve aralarından en iyisini seçmesi gerekir.

 • Eylem (Act): Bu aşamada, karar vericinin seçtiği eylemi uygulaması gerekir. Eylem, karar vericinin durumu değiştirmeyi veya kontrol etmeyi amaçladığı somut bir adımdır. Eylem sonucunda yeni bilgiler ortaya çıkabilir ve bu da yeni bir gözlem aşamasını tetikleyebilir.

OODA döngüsünün avantajları şunlardır:

 • Dinamik ve rekabetçi ortamlarda hızlı ve etkili karar verme sürecini kolaylaştırır. Bu sayede karar verici, rakiplerinden daha hızlı hareket ederek stratejik avantaj elde edebilir.

 • Karar vericiye durumu sürekli gözlemleme, analiz etme, değerlendirme ve eyleme geçme fırsatı verir. Bu sayede karar verici, duruma uyum sağlayabilir, yeni bilgiler edinebilir ve esnek kalabilir.

 • Karar vericiye kendi bakış açısını, deneyimini, kültürünü, beklentilerini ve hedeflerini göz önünde bulundurma imkânı tanır. Bu sayede karar verici, durumu kendi perspektifinden yönlendirebilir, anlamlandırabilir ve çözümleyebilir.

 • Karar vericiye birden fazla alternatifi değerlendirme ve aralarından en etkili olanı seçme yetisi kazandırır. Bu sayede karar verici, en uygun eylem planını belirleyebilir ve uygulayabilir.

OODA döngüsünün avantajları sadece askeri strateji için değil, iş dünyası, hukuk, eğitim ve spor gibi rekabetçi ortamlarda da geçerlidir. OODA döngüsünü kullanan liderler, daha hızlı, doğru ve etkili karar verebilir ve rakiplerini alt edebilirler.


OODA döngüsünün dezavantajları şunlardır:

OODA döngüsü, dinamik ve rekabetçi ortamlarda hızlı ve etkili karar verme sürecini kolaylaştıran bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin de bazı dezavantajları vardır. Bunlar şunlardır:

 • Diğer faktörleri, örneğin çalışan motivasyonu veya insan davranışı gibi, göz ardı edebilir. Bu da karar vericinin sadece rakiplerine odaklanmasına ve işletmenin iç dinamiklerini ihmal etmesine neden olabilir.

 • Yüksek riskli senaryolarda hızlı karar verme üzerine kuruludur. Bu da karar vericinin uzun vadeli iş stratejisi oluşturmasını zorlaştırabilir. Ayrıca hızlı karar verme, yeterli bilgiye sahip olmadan yanlış veya aceleci kararlar alınmasına da yol açabilir.

 • Karar vericinin kendi bakış açısını, deneyimini, kültürünü, beklentilerini ve hedeflerini göz önünde bulundurmasını sağlar. Ancak bu da karar vericinin kendi önyargılarına veya varsayımlarına göre hareket etmesine ve farklı perspektifleri gözden kaçırmasına neden olabilir.

 • Karar vericinin birden fazla alternatifi değerlendirip en etkili olanı seçmesini sağlar. Ancak bu da karar vericinin alternatifler arasında sıkışıp kalmasına veya en iyi seçeneği belirlemekte zorlanmasına neden olabilir.

OODA döngüsünün dezavantajları, karar vericinin durumu doğru bir şekilde gözlemleyememesi, yönlendirememesi, kararlaştıramaması veya eyleme geçirememesi durumunda ortaya çıkabilir. Bu nedenle OODA döngüsünü uygularken, karar vericinin bilgi kalitesine, zamanlamasına, esnekliğine ve yaratıcılığına dikkat etmesi gerekir.


OODA Karar Döngüsü Kullanım Örnekleri

Pilotların Kullanması
 • Acil Durumlar: Uçakta beklenmedik bir durum ortaya çıktığında, hızlı bir şekilde düşünmek ve doğru kararları vermek önemlidir. Bu yöntem, anında düşünme becerilerinizi kullanmanıza ve eyleme geçmenize yardımcı olabilir. Örneğin, motor arızası, hava koşullarındaki ani değişiklikler veya yolcu sağlığıyla ilgili bir sorun gibi durumlarda bu yöntemi kullanabilirsiniz.

 • Operasyonel Değişiklikler: Havayolu operasyonları, zaman zaman beklenmedik değişikliklere tabi olabilir. Uçuş rotası değişiklikleri, havaalanı kapatmaları veya hava trafiği yoğunluğu gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda, anında düşünme yeteneğinizi kullanarak alternatif planlar oluşturabilir ve eyleme geçebilirsiniz.

 • Müşteri İlişkileri: Ticari havayolu pilotları, yolcularla etkileşimde bulunur ve müşteri memnuniyetini sağlamak önemlidir. Müşteri şikayetleri veya beklenmedik taleplerle karşılaştığınızda, anında düşünme yeteneğinizi kullanarak sorunları çözebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz.

Diyelim ki bir uçuş sırasında beklenmedik bir hava durumu değişikliği meydana geldi ve hızlı bir şekilde tepki vermeniz gerekiyor. Bu durumda, "OODA" yöntemi size yardımcı olabilir.

 • İlk adım olarak, durumu hızlı bir şekilde değerlendirmeniz gerekecektir. Hava durumu raporlarına ve radar görüntülerine göz atarak mevcut durumu anlamaya çalışabilirsiniz. Ayrıca, uçuş ekibinizle iletişim kurarak onların görüşlerini ve önerilerini alabilirsiniz.

 • İkinci adımda, mevcut durumu analiz etmeniz gerekecektir. Bu, hava durumu değişikliğinin uçuş rotanızı nasıl etkileyeceğini, yakıt durumunuzu, alternatif havaalanlarını ve yolcu güvenliğini değerlendirmeyi içerir. Bu aşamada, uçuş talimatlarına ve havayolu şirketinizin prosedürlerine başvurarak doğru kararları almanız önemlidir.

 • Üçüncü adımda, hızlı bir şekilde planlama yapmanız gerekecektir. Yeni bir rota belirlemek, alternatif havaalanlarına yönlendirmek veya hava durumu koşullarına uygun bir iniş prosedürü uygulamak gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Bu aşamada, uçuş ekibinizle işbirliği yaparak en iyi çözümü bulmanız önemlidir.

 • Son adımda, kararlarınızı hızlı bir şekilde uygulamanız gerekecektir. Uçuş ekibinizle iletişim halinde kalarak yeni planı uygulayabilir ve yolcuları güncel durum hakkında bilgilendirebilirsiniz. Aynı zamanda, hava trafik kontrol iletişimini sürdürerek güvenli bir şekilde uçuşunuzu tamamlayabilirsiniz.


Bir ilaç firması satış bölge yöneticisi, OODA döngüsünü şu şekilde uygulayabilir:

 • Gözlem: Bölge yöneticisi, kendi bölgesindeki satış performansını, rakiplerinin faaliyetlerini, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini, piyasadaki trendleri ve fırsatları gözlemleyerek bilgi toplar. Bu bilgileri raporlar, anketler, veri analizi, müşteri geri bildirimleri gibi çeşitli kaynaklardan elde edebilir.

 • Yönelim: Bölge yöneticisi, topladığı bilgileri kendi vizyonu, misyonu, stratejisi, hedefleri ve değerleri doğrultusunda analiz eder ve yorumlar. Bölgesindeki güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirler. Rakiplerinin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir. Müşterilerinin memnuniyetini ve sadakatini ölçer. Piyasadaki değişimlere uyum sağlayabilecek bir duruş sergiler.

 • Karar: Bölge yöneticisi, yönlendirme aşamasında elde ettiği anlayışa dayanarak en uygun eylem planını belirler. Bu plan, bölgesindeki satış hedeflerini gerçekleştirmek için hangi ürünleri, hangi fiyatlarla, hangi kanallardan, hangi müşterilere ve hangi iletişim stratejileriyle sunacağını içerir. Bölge yöneticisi, birden fazla alternatifi karşılaştırır ve en etkili olanı seçer.

 • Eylem: Bölge yöneticisi, belirlediği eylem planını uygular. Bu planı takip eden satış ekibine liderlik eder, onları motive eder ve destekler. Eylemin sonuçlarını izler ve değerlendirir. Eylemin sonucunda yeni bilgiler ortaya çıkarsa, bu bilgileri yeni bir gözlem aşamasına taşır.

OODA döngüsünü kullanan bir bölge yöneticisi, rakiplerinden daha hızlı ve doğru karar vererek ve eyleme geçerek bölgesindeki satış performansını artırabilir. Ayrıca müşterilerine daha iyi hizmet verebilir ve onların sadakatini kazanabilir. OODA döngüsü sayesinde bölge yöneticisi daha esnek, yenilikçi ve proaktif bir lider olabilir.


Bir pazarlama yöneticisi, OODA döngüsünü şu şekilde kullanabilir:

 • Gözlem: Pazarlama yöneticisi, kendi ürününün ve rakiplerinin pazar payını, satışlarını, fiyatlarını, müşteri memnuniyetini ve sadakatini gözlemleyerek bilgi toplar. Bu bilgileri anketler, raporlar, veri analizi, sosyal medya yorumları gibi çeşitli kaynaklardan elde edebilir.

 • Yönelim: Pazarlama yöneticisi, topladığı bilgileri kendi vizyonu, misyonu, stratejisi, hedefleri ve değerleri doğrultusunda analiz eder ve yorumlar. Ürününün güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirler. Rakiplerinin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir. Müşterilerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve davranışlarını anlar. Pazardaki değişimlere uyum sağlayabilecek bir duruş sergiler.

 • Karar: Pazarlama yöneticisi, yönlendirme aşamasında elde ettiği anlayışa dayanarak en uygun eylem planını belirler. Bu plan, ürününü hangi hedef kitleye, hangi fiyatla, hangi kanallardan, hangi mesajla ve hangi araçlarla pazarlayacağını içerir. Pazarlama yöneticisi, birden fazla alternatifi karşılaştırır ve en etkili olanı seçer.

 • Eylem: Pazarlama yöneticisi, belirlediği eylem planını uygular. Bu planı takip eden pazarlama ekibine liderlik eder, onları motive eder ve destekler. Eylemin sonuçlarını izler ve değerlendirir. Eylemin sonucunda yeni bilgiler ortaya çıkarsa, bu bilgileri yeni bir gözlem aşamasına taşır.

OODA döngüsünü kullanan bir pazarlama yöneticisi, rakiplerinden daha hızlı ve doğru karar vererek ve eyleme geçerek ürününün pazar payını artırabilir. Ayrıca müşterilerine daha iyi hizmet verebilir ve onların sadakatini kazanabilir. OODA döngüsü sayesinde pazarlama yöneticisi daha esnek, yenilikçi ve proaktif bir lider olabilir.


Sonuç Olarak,

OOADA karar verme döngüsü, askeri stratejist John Boyd tarafından geliştirilen bir karar verme yaklaşımıdır. OOADA, Gözlem, Yönelim, Karar ve Eylem anlamına gelir. Bu döngü, rekabetçi ve belirsiz ortamlarda karar vermek ve harekete geçmek için bir rehberdir. OOADA döngüsünün avantajı, karar vericinin rakibinden daha hızlı ve etkili bir şekilde karar vermesini ve eyleme geçmesini sağlamasıdır. OOADA döngüsünün dezavantajı ise, karar vericinin diğer faktörleri göz ardı etmesi, uzun vadeli strateji oluşturamaması, önyargılı veya aceleci kararlar alması veya alternatifler arasında sıkışıp kalması olabilir. OOADA döngüsü sadece askeri strateji için değil, iş dünyası, hukuk, eğitim ve spor gibi rekabetçi ortamlarda da kullanılabilir. OOADA döngüsünü kullanan liderler, daha hızlı, doğru ve etkili karar verebilir

Etiketler:

97 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page