top of page

İç Eğitmen Seçimi

Güncelleme tarihi: 1 May 2022


İç Eğitmen seçiminde katkısı olacağını değerlendirdiğimiz ve davranış tercihlerine uygun olarak yapılandırılmış bir araç “Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi” (HAYYS)’dir.

HAYYS, online uygulanan, kişilerin 175 davranış konusundaki eğilimlerine odaklanan ve değerlendiren bir yetenek yönetimi sistemi aracıdır. Bu araçta görevler; temel özellikler, istenen özellikler ve kaçınılması gereken özellikler olarak 3 grupta değerlendirilmektedir. Bunlar her görev için ayrı ayrı belirlenmiştir. İhtiyaç olduğunda kuruma ve göre özel düzenlenebilmekte ya da yeni baştan hazırlanabilmektedir.


Yetişkin Eğitimi Eğitmeni özellikleri şu şekilde oluşturulmuştur.

Temel Özellikler:

Bunlar güçlü olması gereken özelliklerdir. Ne kadar güçlü olursa o kadar fayda sağlar.

Öğretme, Yardımsever, Topluluk önünde konuşma, İnisiyatif alan, Analitik, Coşkulu, Zoru Başarma İsteği.

 • Öğretme - Diğer kişileri bilgilendirmek, eğitmek veya öğretmekten keyif alma

 • Yardımsever - Diğer kişilerin ihtiyaçlarını önemseme ve kişilerin hedeflerine ulaşmaları için yardım etme veya destek olma eğilimi

 • Topluluk Önünde Konuşma - Topluluk önünde bilgi sunma veya aktarmaktan keyif alma

 • İnisiyatif Alan - Yapılması gerekenleri kavrama ve kendi başına ilerleme eğilimi

 • Analitik - Olguları ve durumları mantık çerçevesinde inceleme eğilimi (analitik becerilerden bağımsız olarak)

 • Coşkulu - Kendi hedefleri konusunda istekli ve heyecanlı olma eğilimi

 • Zoru Başarma İsteği - Zor hedef veya görevleri denemeye hazır olma

İstenen Özellikler:

Bunlar "eşik" özelliklerdir. Orta seviye yeterlidir.

Karar verici, Deneyen, Etkileme, Etkili uygulatma, Diplomatik lisan, Düzenli, Planlama, Özenli/titiz, Kendini kabul etme, Kendini geliştirme, Sıcakkanlı/empati, Bilgisayar, Sebatkar/Israrcı, Stresi başarıyla yöneten.

 • Karar Verici - Karar verme yetkisine sahip olma ve bu konuda sorumluluk üstlenme isteği

 • Deneyen - Bir şeyler yaparken yeni şeyler ve yeni yöntemler deneme eğilimi

 • Etkileme - Diğer kişileri ikna etmeye çalışma eğilimi

 • Etkili Uygulatma - Diğer kişiler kuralları ihlal ettiğinde veya düşük performans gösterdiğinde ustalıkla düzeltme eğilimi

 • Diplomatik Lisan - İfadelerini düşünceli bir şekilde seçme eğilimi

 • Düzenli - Bir ortam veya durumda düzen kurma ve sürdürme eğilimi

 • Planlama - Bir amaca ulaşmak için gerekli adımlar ve süreçlere ilişkin fikirler geliştirme eğilimi

 • Özenli/Titiz - Titizlikle ve tam yapılması gereken işlerden keyif alma ve detaylara odaklanma eğilimi

 • Kendini Kabul Etme - Kendinden memnun olma eğilimi (”Kendimi olduğum gibi seviyorum”)

 • Kendini Geliştirme - Kendini geliştirme veya daha iyi olmaya çalışma eğilimi

 • Sıcakkanlılık / Empati - Diğer kişilere karşı yakınlık hissi ve olumlu duyguları ifade etme eğilimi

 • Bilgisayar - Hesap yapan, bilgi depolayan veya analiz eden elektronik aletlerle çalışmaktan keyif alma

 • Sebatkar / Israrcı - Ciddi engellerle karşılaşılmasına rağmen sebatkar olma eğilimi

 • Stresi Başarıyla Yöneten - Gerginlik ve zorluklar ortaya çıktığında bunlarla etkili bir şekilde baş edebilme eğilimi

Kaçınılması Gereken Özellikler:

Bunlar çok güçlü olunmaması gereken olumsuz özelliklerdir. Bunlar engellerdir.

Savunmacı, Sert/kırıcı, Duyarsız, İsyankâr Özerklik, Sözünü sakınmayan, Dogmatik, Aşırı hoşgörülü.

 • Savunmacı - Kendini geliştirmeyi yeteri kadar istemeden kendini olduğu gibi kabul etme eğilimi olmasından kaçının

 • Sert / Kırıcı - İlişki kurma veya empatik davranmaya yeteri kadar önem vermeksizin kuralları uygulatma olmaktan kaçının eğilimi

 • Duyarsız - Yeteri kadar sıcakkanlı ve empatik olmaksızın kendi ihtiyaçlarını önde tutma eğilimi olmaktan kaçının

 • İsyankar Özerklik - Yeteri kadar ve uygun inisiyatif almaksızın otoriteden bağımsız olmaya çalışma eğilimi olmaktan kaçının

 • Sözünü Sakınmayan - Yeteri kadar düşünceli veya diplomatik olmaksızın açık sözlü veya dolaysız konuşma eğilimi olmaktan kaçının

 • Dogmatik - Farklı fikirlere yeteri kadar açık olmaksızın kendi görüşlerinden emin olma eğilimi olmaktan kaçının

 • Hoşgörülü - Kuralları yeterince uygulatmaksızın veya diğer kişileri yeteri kadar sorumlu tutmaksızın olmaktan kaçının sıcakkanlı ve empatik olma eğilimi

Copyright © 1991-2022 Harrison Assessments Int'l Limited


Bu özellikler ihtiyaçlara uygun olarak güncellenebilmekte ve yeniden düzenlenebilmektedir.

Bu konuda yapılan değerlendirme sonucunda her davranış ile ilgili eğilimler ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme çerçevesinde Pozisyona Yönelik Gelişim Raporu alınarak, bir Gelişim Planı oluşturulabilmektedir.


14 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page