top of page

Yetişkin Eğitiminde Soru Sorma

Yetişkin eğitiminde soru sorma, öğrenmeyi derinleştirmek ve katılımcıların konuları kendi deneyimleriyle ilişkilendirmelerini sağlamak için çok önemlidir. Soru sorma, yetişkinlerin öğrenme sürecini aktif bir şekilde katılımcı hale getirir ve onları düşünmeye teşvik eder. Fasilitasyon teknikleri içinde yer alan etkili soru sorma stratejileri, eğitim ortamını daha interaktif ve katılımcı yapar. İşte bu bağlamda bazı etkili soru sorma teknikleri:

Açık Uçlu Sorular: 

Bu tür sorular, katılımcıların konu üzerinde düşünmelerini ve konuya dair geniş ve detaylı cevaplar vererek daha fazla katkıda bulunmalarını sağlar. Örneğin, "Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" ya da "Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?" gibi sorular, katılımcıların kendi düşüncelerini ve stratejilerini ifade etmelerine olanak tanır.

Sondaj Soruları: 

Bu sorular, bir önceki yanıtı derinlemesine incelemek için kullanılır. Katılımcının verdiği cevabı daha da ayrıntılı olarak açıklamasını isteyebilir. Örneğin, bir katılımcı bir öneride bulunduğunda, "Bu öneriyi nasıl uygulamayı düşünüyorsunuz?" veya "Bu yaklaşımın avantajları nelerdir?" gibi sorular sorabilirsiniz.

Yansıtıcı Sorular: 

Bu sorular, öğrenenlerin söylediklerini veya yaptıklarını yansıtarak onlara kendi düşünce ve davranışlarını gözden geçirme fırsatı verir. Örneğin, "Bu stratejiyi seçmenizin sebebi nedir?" gibi bir soru, kişinin kendi kararlarını analiz etmesine yardımcı olur.

Varsayımsal Sorular: 

Bu tür sorular, katılımcıları belirli bir duruma veya potansiyel bir senaryoya tepki vermeye teşvik eder. Bu, özellikle problem çözme ve kritik düşünme becerilerini geliştirmek için kullanışlıdır. Örneğin, "Eğer şirketinizde bu değişiklik yapılsa, sizin rolünüz nasıl etkilenir?" gibi sorularla katılımcılar kendi pozisyonlarından durumu değerlendirir.

Değerlendirici Sorular: 

Bu sorular, bir konsept veya sürecin değerini katılımcılar tarafından değerlendirmelerini sağlar. Örneğin, "Bu teknik sizce iş yerinizde ne gibi değişiklikler yaratabilir?" gibi sorularla katılımcıların öğrendikleri bilgileri kendi iş yaşamlarına uygulama potansiyelini görmelerine yardımcı olursunuz.


Bu teknikler, yetişkin eğitiminde etkili bir öğrenme ortamı yaratmak ve katılımcıların bilgiyi içselleştirmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Katılımcıların aktif katılımını sağlamak ve onların düşünme becerilerini geliştirmek için bu tür soruların bilinçli olarak kullanılması önemlidir.


CRM İletişim Soruları (Örnek)

Kokpit iletişiminde ve ekip kaynak yönetimi (CRM) eğitimlerinde, etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi hayati öneme sahiptir. Pilotlar ve diğer uçuş ekipleri, stres altında bile açık ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir. İşte ekip kaynak yönetimi eğitiminde iletişim üzerine odaklanırken kullanabileceğiniz, daha önce bahsettiğim farklı soru tiplerine uygun örnekler:

1. Açık Uçlu Sorular

 • "Uçuş sırasında etkili bir iletişimi nasıl tanımlarsınız?"

 • "Geçmiş uçuş deneyimlerinizden birinde, iletişim kurmanın güvenliği nasıl etkilediğini paylaşabilir misiniz?"

 • "Kritik bir durumda karşılaşılan iletişim engellerini aşmak için hangi yöntemleri kullanırdınız?"

2. Sondaj Soruları

 • "Pilot ve co-pilot arasındaki iletişimde karşılaşılan bir sorunu nasıl çözdünüz?"

 • "Ekip üyeleri arasında yanlış anlaşılma olduğunda bu durumu nasıl ele alırsınız?"

 • "Kokpit içindeki hiyerarşik yapı iletişim tarzınızı nasıl etkiler?"

3. Yansıtıcı Sorular

 • "Son uçuşunuzda iletişim kurarken ne tür bir dil kullandınız ve bunun etkinliği üzerine düşünceleriniz neler?"

 • "Ekip olarak verilen bir kararın arkasında hangi iletişim stratejileri yattığını düşünüyorsunuz?"

 • "Acil bir durumda iletişim kurarken hangi değişiklikleri yaparsınız ve bunun sebepleri nelerdir?"

4. Varsayımsal Sorular

 • "Eğer uçuş sırasında iletişim ekipmanlarında bir arıza meydana gelirse, ekibinizle iletişim kurmak için hangi alternatif yöntemleri kullanırdınız?"

 • "Varsayalım ki kokpitteki diğer bir ekip üyesi stres altında hatalı bilgiler veriyor, bu durumu nasıl yönetirdiniz?"

 • "Eğer bir uçuş sırasında ani bir hava değişikliği yaşanırsa, bu bilgiyi kabin ekibi ve yolculara nasıl aktarırsınız?"

5. Değerlendirici Sorular

 • "Ekip kaynak yönetiminde iletişimin rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?"

 • "Uçuş sırasında karşılaşılan bir sorunun çözümünde etkili iletişimin katkısını nasıl değerlendirirsiniz?"

 • "Farklı kültürel arka planlara sahip ekip üyeleriyle iletişimde bulunurken hangi özel yaklaşımları benimsersiniz ve bunun etkinliğini nasıl ölçersiniz?"

Bu sorular, eğitimler sırasında katılımcıların deneyimlerini paylaşmalarını, iletişim stratejilerini değerlendirmelerini ve potansiyel senaryolar hakkında düşünmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. CRM eğitimlerinde bu tür sorular kullanarak, eğitiminizde derinlemesine düşünme ve öz-refleksiyonu teşvik edebilirsiniz.


Kabin ekibi için ekip kaynak yönetimi (CRM) eğitimlerinde iletişim konusunu işlerken, sorular ekibin etkili bir şekilde iletişim kurmasını ve acil durumlar dahil çeşitli senaryolar altında iş birliğini teşvik etmek amacıyla özenle seçilmelidir. İşte kabin ekibine yönelik CRM eğitimlerinde iletişim becerilerini geliştirmek için kullanabileceğiniz soru örnekleri:

1. Açık Uçlu Sorular

 • "Uçuş sırasında etkili iletişimi nasıl sağlarsınız ve bunun yolcuların deneyimi üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?"

 • "Kritik bir durumda, yolcularla iletişim kurarken hangi anahtar noktaları öne çıkarırsınız?"

 • "Ekip içi iletişimde karşılaştığınız en büyük zorluk nedir ve bu zorluğu nasıl aşarsınız?"

2. Sondaj Soruları

 • "Bir yolcuyla zor bir durum yaşadığınızda, bu durumu nasıl yönetirsiniz ve hangi iletişim tekniklerini kullanırsınız?"

 • "Ekip üyelerinizle yaşadığınız bir anlaşmazlıkta iletişimi nasıl sürdürdünüz ve sonuç ne oldu?"

 • "Kabin ekibinin, pilotlarla iletişimi nasıl optimize edebiliriz? Bu konuda önerileriniz nelerdir?"

3. Yansıtıcı Sorular

 • "Son uçuşunuzda yolculara acil bir durum hakkında bilgi verirken hangi stratejiyi kullandınız ve bu yaklaşımın etkinliği hakkında ne düşünüyorsunuz?"

 • "Ekip içindeki iletişimdeki başarınızı nasıl değerlendirirsiniz ve bunu daha da iyileştirmek için ne yapabilirsiniz?"

 • "Yolcularla iletişim kurarken hangi non-verbal yöntemlerden faydalanırsınız ve bunların etkisi nedir?"

4. Varsayımsal Sorular

 • "Eğer bir yolcu panik yapmaya başlarsa, bu durumu nasıl sakinleştirir ve diğer yolcuları nasıl güvende hissettirirsiniz?"

 • "Kabin içinde bir sağlık krizi meydana geldiğinde, bilgiyi nasıl toplar ve ilgili ekip üyelerine nasıl iletirsiniz?"

 • "Yoğun bir uçuş programında ekip üyeleri arasında motivasyonu nasıl korursunuz?"

5. Değerlendirici Sorular

 • "Geçmişteki uçuşlardan birinde iletişimin yolcu güvenliği üzerinde oynadığı rolü değerlendirebilir misiniz?"

 • "Ekip olarak bir kriz durumunda nasıl bir iletişim stratejisi benimsersiniz ve bu stratejinin başarısını nasıl ölçersiniz?"

 • "Farklı diller konuşan yolcularla iletişimde karşılaştığınız zorluklar nelerdir ve bu zorlukları nasıl aşarsınız?"

Bu sorular, kabin ekibinin CRM eğitimlerinde, iletişim becerilerini geliştirme ve çeşitli uçuş senaryolarında etkili iletişim stratejileri geliştirmeleri için kullanılabilir. Etkili bir iletişim, özellikle acil durumlarda, yolcu güvenliği ve konforunu doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, kabin ekibi eğitimlerinde bu tür sorulara yer vermek, onların hazırlıklı ve etkili olmalarını sağlar.


CRM Karar Verme Soruları (Örnek)

Pilotlar için ekip kaynak yönetimi (CRM) eğitimlerinde karar verme konusu, özellikle karmaşık uçuş durumları ve acil durumlar sırasında kritik öneme sahiptir. İyi karar verme becerileri, güvenlik ve operasyonel etkinliği doğrudan etkiler. İşte bu konuda kullanabileceğiniz, farklı soru tiplerine uygun örnekler:

1. Açık Uçlu Sorular

 • "Karar verme sürecinizde hangi bilgileri önceliklendiriyorsunuz ve neden?"

 • "Bir uçuş sırasında karşılaşabileceğiniz en zorlu karar verme durumunu tanımlayabilir misiniz?"

 • "Etkili bir karar verme için kokpit içinde nasıl bir iletişim kurarsınız ve bu süreçte karşılaştığınız zorluklar nelerdir?"

2. Sondaj Soruları

 • "Bir uçuşta alınan kritik bir kararın ardındaki düşünce sürecini detaylandırabilir misiniz?"

 • "Ekip olarak verilen bir kararın sonuçlarını nasıl değerlendirirsiniz ve olumsuz bir sonuçla nasıl başa çıkarsınız?"

 • "Pilot olarak, diğer ekip üyelerinin görüşlerini karar verme sürecine nasıl dahil edersiniz?"

3. Yansıtıcı Sorular

 • "Son uçuşunuzda aldığınız bir karar üzerine yeniden düşündüğünüz oldu mu? O kararın sonuçları nelerdi ve neyi farklı yapardınız?"

 • "Ekip olarak alınan bir kararın uygulanması sırasında yaşanan bir sorunu nasıl çözdünüz?"

 • "Kritik bir durumda aldığınız kararın başarılı olmasını sağlayan faktörler nelerdi?"

4. Varsayımsal Sorular

 • "Eğer önemli bir uçuş bilgisine erişiminiz kesilirse, hangi adımları takip eder ve nasıl bir karar verirsiniz?"

 • "Acil bir iniş yapmanız gerektiğinde, hangi faktörleri göz önünde bulundurarak hangi havaalanını seçersiniz?"

 • "Kokpitte bir anlaşmazlık yaşandığında, ekip içinde bir uzlaşıya nasıl varırsınız?"

5. Değerlendirici Sorular

 • "Geçmiş bir uçuşunuzda aldığınız bir kararın etkinliğini nasıl değerlendirirsiniz ve bu karardan ne öğrendiniz?"

 • "Karar verme sürecinde teknolojik araçlardan ne derecede yararlanıyorsunuz ve bu araçların kararlarınıza etkisi nedir?"

 • "Farklı kültürlerden gelen ekip üyeleri ile karar verme sürecinde karşılaştığınız zorluklar nelerdir ve bunları nasıl aşıyorsunuz?"

Bu sorular, pilotların CRM eğitimlerinde karar verme becerilerini geliştirmek, karşılaşabilecekleri çeşitli senaryolar için hazırlıklı olmalarını sağlamak ve etkili kararlar alabilmeleri için gerekli düşünme süreçlerini teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Karar verme, pilotların günlük operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olduğu için bu tür sorular, eğitim sürecinde özellikle önem taşır.


CRM Liderlik Soruları (Örnek)

Pilotlar için "Ekip Kaynak Yönetimi" (CRM) eğitimlerinde liderlik konusunu ele alırken, liderlik rollerini, karar verme süreçlerini, ekip çalışmasını ve kriz yönetimini kapsayan etkili sorular sormak önemlidir. İşte liderlik konusunda kullanabileceğiniz, farklı soru tiplerine uygun örnekler:

1. Açık Uçlu Sorular

 • "Bir lider olarak, kokpitteki atmosferi nasıl şekillendiriyorsunuz?"

 • "Liderlik tarzınızın, ekip üyeleri üzerindeki etkisini nasıl değerlendirirsiniz?"

 • "Zorlu bir uçuş sırasında liderlik becerilerinizin sizi nasıl desteklediğini anlatabilir misiniz?"

2. Sondaj Soruları

 • "Lider olarak karşılaştığınız en büyük zorluk nedir ve bu zorluğu nasıl aştınız?"

 • "Ekip üyelerinizden biriyle yaşadığınız bir anlaşmazlığı nasıl yönettiniz ve liderlik yaklaşımınız bu durumda nasıl işe yaradı?"

 • "Kokpitte liderlik yaparken hangi özel iletişim tekniklerini kullanıyorsunuz ve bunların etkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?"

3. Yansıtıcı Sorular

 • "Geçmişte aldığınız bir liderlik kararını düşündüğünüzde, bugün o kararı değiştirir miydiniz? Neden?"

 • "Ekip olarak zorlu bir durumdan başarıyla çıkmanızı sağlayan liderlik özellikleriniz nelerdir?"

 • "Bir lider olarak, ekip içinde güven oluşturmak için hangi adımları atıyorsunuz ve bu süreçte karşılaştığınız zorluklar nelerdir?"

4. Varsayımsal Sorular

 • "Eğer ekip üyelerinizden biri güvenlikle ilgili bir endişe dile getirirse, bu durumu nasıl ele alırsınız?"

 • "Kritik bir durumda, ekip üyeleri liderlik kararlarınıza itiraz ederse, bu durumu nasıl yönetirsiniz?"

 • "Eğer ekip içinde bir iletişim kopukluğu yaşanırsa, lider olarak bu sorunu nasıl çözersiniz?"

5. Değerlendirici Sorular

 • "Liderlik tarzınızın ekip performansına etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?"

 • "Liderlik becerilerinizi geliştirmek için hangi adımları attınız ve bu gelişim ekip dinamiklerini nasıl etkiledi?"

 • "Ekip üyelerinizin liderlik stiliniz hakkında geri bildirimlerini nasıl alıyorsunuz ve bu geri bildirimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?"

Bu sorular, pilotların CRM eğitimlerinde liderlik becerilerini tartışmalarına, değerlendirmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, bu sorular pilotların liderlik rollerini daha derinlemesine anlamalarına ve ekip içi etkileşimlerde nasıl daha etkili olabileceklerine dair fikir yürütmelerine yardımcı olur. Liderlik, özellikle acil durum yönetimi ve ekip uyumu açısından kritik bir rol oynar, bu nedenle bu tür sorular eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.


CRM Takım Çalışması Soruları (Örnek)

Pilotlar için "Ekip Kaynak Yönetimi" (CRM) eğitimlerinde takım çalışması üzerine odaklanırken, ekip içi işbirliği, rol paylaşımı, ve çatışma çözümü gibi konulara dikkat çekmek önemlidir. İşte takım çalışması üzerine soruların çeşitli tiplerine uygun örnekler:

1. Açık Uçlu Sorular

 • "Etkili bir takım çalışması için kokpitte hangi unsurları esas alıyorsunuz?"

 • "Bir uçuş sırasında takım dinamiklerinin güvenliği nasıl etkilediğini anlatabilir misiniz?"

 • "Takım olarak karşılaştığınız en büyük zorluk nedir ve bu zorluğu nasıl aşarsınız?"

2. Probing (Sondaj) Soruları

 • "Bir uçuş sırasında ekip üyeleri arasında yaşanan bir anlaşmazlığı nasıl çözdünüz?"

 • "Ekip olarak verimliliği artırmak için hangi stratejileri uyguladınız ve bu stratejilerin etkisini nasıl ölçtünüz?"

 • "Takım üyelerinin rolleri ve sorumlulukları üzerinde anlaşmazlık yaşandığında bu durumu nasıl yönetirsiniz?"

3. Yansıtıcı Sorular

 • "Son uçuşunuzda takım çalışmasının başarılı olup olmadığını nasıl değerlendirirsiniz ve neden?"

 • "Takım üyeleriyle iletişiminizi nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu iletişimi iyileştirmek için ne tür adımlar atabilirsiniz?"

 • "Takım olarak aldığınız bir kararın uygulanmasında karşılaştığınız zorluklar nelerdi ve bunları nasıl aştınız?"

4. Varsayımsal Sorular

 • "Eğer kokpitteki bir ekip üyesi uçuş sırasında hastalanırsa, takım olarak nasıl bir yönetim planı uygularsınız?"

 • "Takım üyeleri arasında ciddi bir iletişim kopukluğu yaşandığında bu sorunu nasıl çözersiniz?"

 • "Uçuş sırasında ani bir hava değişikliği meydana gelirse, takım olarak nasıl bir strateji izlersiniz?"

5. Değerlendirici Sorular

 • "Geçmiş uçuşlarınızda takım çalışmasının etkinliğini nasıl değerlendirirsiniz ve bu değerlendirme temelinde neleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz?"

 • "Takım üyelerinden aldığınız geri bildirimleri nasıl değerlendirir ve bu bilgilere dayanarak takım çalışmasını nasıl iyileştirirsiniz?"

 • "Takım olarak yaşadığınız bir başarısızlık deneyiminden ne öğrendiniz ve gelecekte bu tür durumları nasıl yönetmeyi planlıyorsunuz?"

Bu sorular, pilotların takım çalışması becerilerini geliştirmek, ekip içi dinamikleri anlamak ve zorlu uçuş senaryolarında etkili takım çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Takım çalışması, CRM eğitimlerinin merkezinde yer alır ve bu sorular, pilotların takım olarak daha uyumlu ve etkili çalışmalarını sağlamak için önemli bir araçtır.

2 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page