top of page

Stres Konusunda 4 A Modeli

Modern yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkmak için stres yönetimi kritik önem taşır. Richard S. Lazarus ve Susan Folkman'ın "Stress, Appraisal, and Coping" adlı kitaplarında açıklandığı gibi, stresin psikolojik ve fiziksel sağlığımız üzerindeki etkilerini yönetmek için uygun stratejiler geliştirmek esastır. Bu bağlamda, "4 A" yaklaşımı (Kaçınma, Değiştirme, Kabul Etme, Uyum Sağlama) stres yönetiminde etkili bir çerçeve sunar. Bu yaklaşım şu şekildedir:


1. Kaçınma (Avoid)

Kaçınılabilir stres kaynaklarını tanımlamak ve bunlardan uzak durmak genel stres yükünü azaltabilir. Bu, özellikle gereksiz stres etkenlerinden kaçınma ve çevresel kontrol sağlama konularında önemlidir.

Örnekler:

 • Hayır Demeyi Öğrenmek: Ekstra iş yükü almanız gerektiğinde nazikçe reddetmek.

 • Ortam Kontrolü: Gürültülü bir çalışma ortamından kaçınmak için sessiz bir çalışma alanı oluşturmak.

 • Tetikleyicilerden Uzak Durmak: Size stres yaratan insanlarla ya da durumlarla mesafeli durmak, örneğin, sosyal medyada sizi olumsuz etkileyen hesapları takip etmeyi bırakmak.


2. Değiştirme (Alter)

Durumu değiştirmeye yönelik adımlar atmak stresin etkilerini azaltmada yardımcı olabilir. Bu, genellikle zaman yönetimi, duyguların açıkça ifade edilmesi ve iletişim becerilerinin kullanılmasıyla ilgilidir.

Örnekler:

 • Zaman Yönetimi: Görevlerin önceliklendirilmesi ve görev dağılımının yapılması, iş yükünü hafifletebilir ve üretkenliği artırabilir.

 • Duyguları İfade Etme: İş arkadaşlarına ya da yöneticilere stres yaratan durumları açıklamak ve birlikte çözüm aramak.

 • Etkili İletişim: Duygularınızı ve önerilerinizi açık ve saygılı bir şekilde ifade etmek.


3. Kabul Etme (Accept)

Değiştirilemeyecek durumları kabullenmek stresle başa çıkmada önemli bir adımdır. Kabullenme, genellikle farkındalık ve bilişsel yeniden yapılandırma tekniklerini içerir.

Örnekler:

 • Mindfulness Uygulamaları: Meditasyon ve derin nefes alma teknikleri, mevcut anın farkında olmayı ve kabullenmeyi artırabilir.

 • Bilişsel Yeniden Yapılandırma: Olumsuz düşünceleri daha olumlu ve gerçekçi düşüncelerle değiştirmek. Örneğin, bir kaybın ardından yas sürecinde duyguları kabul etmek ve sağlıklı yollarla ifade etmek.


4. Uyum Sağlama (Adapt)

İçsel olarak uyum sağlamak, beklentileri ve standartları ayarlamak, sorunları yeniden çerçevelemek ve olumlu yönlere odaklanmak stresle başa çıkma yetilerini artırabilir.

Örnekler:

 • Beklentileri Ayarlama: Kendinize ve başkalarına karşı daha gerçekçi beklentiler geliştirmek.

 • Sorunları Yeniden Çerçevelemek: Zor bir görevi bir tehdit yerine öğrenme fırsatı olarak görmek.

 • Olumlu Yönlere Odaklanma: Olumlu olayları ve başarıları kutlamak ve farkında olmak.

Uygulamada "4 A" Yaklaşımı

Bu yaklaşımları uygulamak günlük yaşamda karşılaşılan stresle başa çıkmayı kolaylaştırabilir. Her bir adım farklı stres türleri ve durumlarına uygun olarak kullanılabilir.


 • İş Yerinde Stres: İş yükü ve zaman baskısı altında çalışan bir profesyonel, önceliklendirme (Değiştirme) ve gerektiğinde ekstra görevleri reddetme (Kaçınma) stratejilerini kullanarak stresini yönetebilir.

 • Kişisel Yaşamda Stres: Aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışan biri, açık iletişim (Değiştirme) ve durumları kabul etme (Kabul Etme) yöntemlerini uygulayarak daha sağlıklı ilişkiler geliştirebilir.

 • Ani Değişiklikler ve Krizler: Ani bir sağlık durumu değişikliği yaşayan biri, durumu kabul etme (Kabul Etme) ve yeni duruma uyum sağlama (Uyum Sağlama) tekniklerini kullanarak stresle başa çıkabilir.


Sonuç

Lazarus ve Folkman'ın çalışmalarında da vurguladıkları gibi, stres yönetiminde etkili stratejiler geliştirmek ve uygulamak hem psikolojik hem de fiziksel sağlık için kritik öneme sahiptir. "4 A" yaklaşımı, günlük yaşamda karşılaşılan çeşitli stres etkenlerine karşı kullanılabilecek pratik ve etkili bir çerçeve sunar. Bu stratejileri benimsemek ve düzenli olarak uygulamak, stresin olumsuz etkilerini minimize etmeye yardımcı olabilir.


Ek Tavsiyeler:

 • Destek Alın: Aileniz ve arkadaşlarınızla konuşun veya bir terapistten veya danışmandan profesyonel destek alın.

 • Sağlıklı Yaşam Tarzı: Düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve yeterince uyuyun.

 • Rahatlama Teknikleri: Meditasyon, yoga veya derin nefes alma egzersizleri gibi rahatlama tekniklerini uygulayın.

 • Minnettarlık: Hayatınızdaki iyi şeylere odaklanın ve minnettarlık duygularınızı ifade edin.

Stresle başa çıkmak için tek bir doğru yol yoktur. Farklı stratejileri deneyerek sizin için en etkili olanları bulabilirsiniz. Unutmayın, stresle başa çıkmak bir süreçtir ve sabırlı olmanız gerekir.


52 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page