top of page

Saydamlık

Saydam kişiler, değerlerini hayata geçirir. Saydamlık -kişinin duyguları, inançları ve eylemleri konu­sunda başkalarına karşı gerçekten açık olması- dürüstlük yaratır. Bu tür kişiler hata ya da kusurları açıkça kabul eder ve başkalarının ahlaka aykırı davranışlarına göz yum­mak yerine karşı çıkar. (Goleman, Boyatzis, McKee 2002: 263)

Saydamlık; kişinin söyledikleriyle hissettikleri, görünüşü ve davranışlarının tutarlı olmasıdır. Hileler, kandırmacalar, kurgular, roller, gizli mesajlar veya maskeler olmadan kişinin sadece kendisi olmasıdır. Kişilerin saydamlığı sağlayabilmeleri için, kurum kültüründe önyargılardan, kalıp yargılardan, yanlı tavırlardan ve zihin okumalardan uzak kalmak gerekir.


Saydamlığın hâkim olduğu ortamlar çalışanların performansını olumlu yönde etkiler. Kişiler hedeflerini belirleme ve hedeflerine doğru ilerleme konusuna etkin olarak odaklanabilirler, ekiplerine kurumlarına bağlılıkları yükselir ve bu hal motivasyon ve sorumluluk duygularını da yükseltir. Bu motivasyon ile çalışan kişiler kariyer ve yeteneklerini geliştirme konusunda fırsatları görür ve değerlendirirler.

Saydamlık, insanın temel psikolojik ihtiyaçlarından birisi olan güven duygusunu yapılandıran ve geliştiren bir özelliktir. Saydamlık; doğruluk, dürüstlük, açıklık, içtenlik anlamlarına gelir. Duygu ve düşüncelerimizdeki açıklıktır. Saydamlık, hissedilenlerin, yaşanılanların “gerçeğini” konuşmak ve paylaşmaktır. Bu gerçek olması gerekenlerin ve kalıpların dışındaki, içinizde hissedilen ve yaşanandır. Bunlar okunurken veya konuşulurken insana çok doğalmış gibi görünür, ancak uygulamada bu saydamlıkla karşılaşmak pek zor olur. Çünkü insanlar birbirleriyle ilişkilerinde büyük çoğunlukla hissettiklerini değil, o durumda hissedilmesi uygun olanı karşılarındakine yansıtırlar. “Saydamlık, kendi duygularımıza ve ilişkinin oluşturduğu tüm duygulara açık olmaktır”. Karşımızdaki insanlarla ister çocuk ister yetişkin olsun kişisel temelde buluşmaktır. Saydamlık ilişkilere duygusal zenginlik ve dürüstlük getirir. Böylece tanımayı ve tanınmayı sağlar. Güven duygusu insana özgü kişisel temelde tanınır, beslenir ve gelişir. (Baltaş, Baltaş, 1999:57)


Güven geliştirmek amacıyla dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şöyle sıralanabilir.

  • Çalışma arkadaşlarının çıkarlarını ve refahını gözettiğini hissettirmek.

  • Tarafların ellerinden gelenin en iyisini yapma çabası.

  • Kişilerin karşılıklı olarak birbirlerinin yeterliliklerine saygı göstermeleri önemlidir.

  • İş yükü dağılımında adil olmanın öne çıkması.

  • Verilen sözlerin yerine getirilmesi.

  • Yerine getirilemeyenler konusunda bilgi verilmesi.

  • Karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan olumlu bir çalışma ortamı yaratılması.

“Saydamlık” yetkinliği, insan faktörlerinden algı, dikkat, iş yükü, karar verme, stres ve stres yönetimi, ekip olma, liderlik, iletişim faktörlerine önemli katkı sağlayacaktır.


Kaynakça

Baltaş, Z. Baltaş, A. (1999) Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Goleman, D. Boyatsiz, R. McKee, A. (2002) Yeni Liderler, Varlık Yayınları, İstanbul.

19 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page