top of page

Psikolojik İyi Oluş ve Wellbeing Konusunda Kurumların Yapabilecekleri

Psikolojik İyi Oluş Halini Artırmak İçin Yapılabilecekler

Havayolu şirketleri, pilotların psikolojik iyi oluşunu artırmak için genel olarak şu önlemleri alabilir, şu işlemleri yapabilir:

  • Pilotların psikolojik iyi oluşunun ölçülmesi ve izlenmesi için uygun araçlar ve yöntemler kullanabilir. Pilotların psikolojik iyi oluş seviyelerini düzenli olarak değerlendirebilir, risk altındaki pilotları tespit edebilir ve gerekli müdahaleleri yapabilir. Pilotların psikolojik iyi oluşunu etkileyen faktörleri analiz edebilir ve iyileştirme planları hazırlayabilir.

  • Pilotların psikolojik iyi oluşunu desteklemek için eğitim, danışmanlık, koçluk, mentorluk, grup terapisi, peer destek gibi hizmetler sunabilir. Pilotların psikolojik iyi oluşu ile ilgili bilgi, beceri ve farkındalık kazanmalarına yardımcı olabilir. Pilotların stresle başa çıkmak, duygularını yönetmek, kendine şefkat göstermek, kendini kabul etmek, çevresel hakimiyet sağlamak, bireysel gelişim göstermek, yaşam amacı bulmak ve diğerleriyle olumlu ilişkiler kurmak gibi konularda destek alabilmelerini sağlayabilir .

  • Pilotların psikolojik iyi oluşunu teşvik etmek için olumlu bir kurum kültürü ve iklimi yaratabilir. Pilotların özerklik, yeterlilik, bağlılık, katılım, tanınma, ödüllendirme gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir çalışma ortamı oluşturabilir. Pilotların iş tatminini, bağlılığını, motivasyonunu ve performansını artırabilecekleri bir çalışma ortamı oluşturabilir. Pilotların psikolojik iyi oluşunu artırmak için kurumsal sosyal sorumluluk, iş ahlakı, iş güvenliği, iş sağlığı, iş-yaşam dengesi gibi konularda politikalar geliştirebilir ve uygulayabilir.

  • Pilotların psikolojik iyi oluşunu korumak için olası riskleri ve tehditleri önleyebilir veya azaltabilir. Pilotların iş yükünü, iş stresini, iş tükenmişliğini, iş çatışmasını, iş ayrılığını, iş kaybını, iş kazasını, iş travmasını gibi olumsuz durumları yaşamalarını önlemek veya azaltmak için önlemler alabilir. Pilotların bu gibi durumlarla karşılaştıklarında psikolojik iyi oluşlarını koruyabilmeleri için kaynaklar sağlayabilir .

EASA Wellbeing Yaklaşımı Bileşenlerini Artırmak İçin Yapılabilecekler

Havayolu şirketleri, pilotların EASA Wellbeing yaklaşımının dikkat etmelerini sağlamak için genel olarak şu önlemleri alabilir, şu işlemleri yapabilir:

  • Pilotların stres düzeylerini düzenli olarak ölçebilir, stres kaynaklarını belirleyebilir, stresle başa çıkmak için uygun stratejiler sunabilir ve stresin etkilerini azaltmak için kendine bakım yapmalarını teşvik edebilir. Pilotlara stres yönetimi, duygu yönetimi, kendine şefkat, zihin farkındalığı gibi konularda eğitim, danışmanlık, koçluk, mentorluk, grup terapisi, peer destek gibi hizmetler sağlayabilir.

  • Pilotların uyku kalitesini ve süresini izleyebilir, uyku hijyenine dikkat etmelerini önerebilir, uyku bozukluklarını tespit edebilir ve uygun tedavi yöntemlerine yönlendirebilir. Pilotlara uyku eğitimi, uyku taraması, uyku danışmanlığı, uyku terapisi gibi hizmetler sunabilir.

  • Pilotların beslenme alışkanlıklarını değerlendirebilir, dengeli, sağlıklı ve düzenli bir diyet yapmalarını tavsiye edebilir, beslenme bozukluklarını tespit edebilir ve uygun tedavi yöntemlerine yönlendirebilir. Pilotlara beslenme eğitimi, beslenme danışmanlığı, beslenme terapisi gibi hizmetler sunabilir.

  • Pilotların fiziksel aktivite düzeylerini takip edebilir, düzenli olarak aerobik, kuvvet veya esneklik egzersizleri yapmalarını önerebilir, fiziksel yetersizlik veya sakatlık durumlarını tespit edebilir ve uygun tedavi yöntemlerine yönlendirebilir. Pilotlara egzersiz eğitimi, egzersiz danışmanlığı, egzersiz terapisi gibi hizmetler sunabilir.

  • Pilotların ilgi, yetenek ve hedeflerine uygun aktiviteler yapmalarını destekleyebilir, hobilerine, sanatsal veya kültürel faaliyetlere, gönüllü çalışmalara veya kişisel gelişimine yönelik aktiviteler yapmalarını teşvik edebilir, pasif veya monoton aktivitelerden kaçınmalarını önerebilir. Pilotlara aktivite eğitimi, aktivite danışmanlığı, aktivite terapisi gibi hizmetler sunabilir.

  • Pilotların aile, arkadaş, meslektaş veya diğer sosyal gruplarla sağlıklı ve sıcak ilişkiler kurmalarını kolaylaştırabilir, iletişim becerilerini, sosyal ipuçlarını, empatiyi, işbirliğini ve yardımlaşmayı geliştirmelerini sağlayabilir, toksik, soğuk veya yüzeysel ilişkilerden uzak durmalarını tavsiye edebilir. Pilotlara ilişki eğitimi, ilişki danışmanlığı, ilişki terapisi gibi hizmetler sunabilir.


4 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page