top of page

Psikolojik Güvenliğin 8 Temeli

Psikolojik güvenliğin sekiz temel unsurunu açıklayan bir grafik içermektedir. Bu unsurlar, iş yerinde ve diğer sosyal ortamlarda bireylerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan faktörleri özetlemektedir. Her bir unsur, belirli bir güvenlik türünü ve bu güvenliğin nasıl sağlanabileceğini açıklayan maddelerle desteklenmiştir.


1. Geri Bildirim Güvenliği

Bireylerin yapıcı geri bildirime ihtiyaç duyduklarını kabul edin. Geri bildirim talepleri için güvenli bir ortam sağlayın ve açık bir şekilde kabul edilebilecek yapıcı geri bildirimler sunun.

 • Bireylerin yapıcı geri bildirime ihtiyaç duyduklarını kabul edin.

 • Geri bildirim talepleri için güvenli bir ortam sağlayın.

 • Açık bir şekilde kabul edilebilecek yapıcı geri bildirimler sunun.

Bu temel, bireylerin geri bildirim verme ve alma sürecinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

 • Pilotlar ve kabin ekibi arasında düzenli geri bildirim toplantıları düzenleyerek, uçuş performansı ve yolcu memnuniyeti hakkında yapıcı geri bildirimler alınabilir.

 • Uçuş sonrası debrief toplantılarında, tüm ekip üyeleri geri bildirimlerini açıkça paylaşabilir ve birbirlerini yapıcı eleştirilerle geliştirebilirler.


2. İfade Güvenliği

Farklı düşünce ve duyguları değerli bulun, yargılamadan açık ifadeyi teşvik edin ve açık diyaloğu ve aktif dinlemeyi önceliklendirin.

 • Farklı düşünce ve duyguları değerli bulun.

 • Yargılamadan açık ifadeyi teşvik edin.

 • Açık diyaloğu ve aktif dinlemeyi önceliklendirin.

Bu temel, bireylerin düşüncelerini ve duygularını açıkça ifade edebilmeleri için gerekli güvenlik duygusunu sağlar.

 • Uçuş ekipleri, uçuş sırasında veya sonrasında yaşadıkları deneyimleri paylaşmaları için teşvik edilir. Herkesin görüşlerinin dinlendiği ve değerli bulunduğu toplantılar düzenlenir.

 • Kabin ekibi, uçuş sırasında karşılaştıkları sorunları ve yolcu geri bildirimlerini açıkça paylaşarak, yönetim tarafından dinlenir ve değerlendirilir.


3. İşbirliği Güvenliği

Takım çalışması ve bireysel katkıları takdir edin, işbirlikçi çabaları teşvik edin ve ortak başarıları ve takım dinamiklerini kutlayın.

 • Takım çalışması ve bireysel katkıları takdir edin.

 • İşbirlikçi çabaları teşvik edin.

 • Ortak başarıları ve takım dinamiklerini kutlayın.

Bu temel, ekip içi işbirliğini ve ortak çalışmayı teşvik eder.

 • Pilotlar ve kabin ekibi arasındaki işbirliğini artırmak için düzenli takım çalışması etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler, ekip üyelerinin birbirlerini daha iyi tanımalarını ve daha etkili işbirliği yapmalarını sağlar.

 • Başarılı uçuş operasyonları ve müşteri memnuniyeti sonuçları, tüm ekibin katıldığı kutlamalar ve ödül törenleri ile takdir edilir.


4. Esenlik (Well-Being) Güvenliği

Bütünsel iyilik halinin önemini anlayın, öz bakım ve iyilik hali tartışmalarını önceliklendirin ve karşılıklı iyilik hali çabaları için destek sunun.

 • Bütünsel iyilik halinin önemini anlayın.

 • Öz bakım ve iyilik hali tartışmalarını önceliklendirin.

 • Karşılıklı iyilik hali çabaları için destek sunun.

Bu temel, bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumalarına yardımcı olur.

 • Kabin ekibi ve pilotların düzenli sağlık kontrollerinden geçmeleri sağlanır. Ayrıca, mental sağlık desteği sunan programlar ve danışmanlık hizmetleri sunulur.

 • Uçuş ekiplerine, uçuş aralarında dinlenme ve yenilenme süreleri tanınır. Uzun uçuşlar sonrası yeterli dinlenme süreleri sağlanarak çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıkları korunur.


5. Kimlik Güvenliği

Farklı bireysel kimlikleri onurlandırın, önyargısız bir şekilde özgünlüğü sağlayın ve çeşitliliği ve benzersiz kimlikleri kutlayın.

 • Farklı bireysel kimlikleri onurlandırın.

 • Önyargısız bir şekilde özgünlüğü sağlayın.

 • Çeşitliliği ve benzersiz kimlikleri kutlayın.

Bu temel, bireylerin kimliklerini özgürce ifade edebilmelerini ve kabul görmelerini sağlar.

 • Çeşitlilik ve kapsayıcılık eğitimleri düzenlenir. Çalışanların farklı kültürel, etnik ve dini geçmişlere sahip olmaları desteklenir ve bu çeşitlilik kutlanır.

 • Kabin ekibi üniformalarında ve hizmet prosedürlerinde kültürel duyarlılık gösterilir, farklı kimliklerin ve kültürlerin kabul edildiği bir çalışma ortamı yaratılır.


6. Merak Güvenliği

Soru sormayı ve yeniliği savunun, sorular ve keşifler için bir alan sağlayın ve meraklı bir yaklaşım için kaynaklar sunun.

 • Soru sormayı ve yeniliği savunun.

 • Sorular ve keşifler için bir alan sağlayın.

 • Meraklı bir yaklaşım için kaynaklar sunun.

Bu temel, bireylerin meraklarını ve öğrenme isteklerini teşvik eder.

 • Pilotlar ve kabin ekibi, uçuş güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak için yeni yöntemler ve teknolojiler hakkında eğitim alırlar. Merak ettikleri konuları araştırmaları için teşvik edilirler.

 • Eğitim programları, çalışanların sürekli öğrenmelerini ve kendilerini geliştirmelerini destekleyecek şekilde tasarlanır.


7. Etki Güvenliği

Bireysel katkıları değerli bulun, çabaların değerini ve etkisini vurgulayın ve çabaları tanıyın ve gelişim fırsatları sunun.

 • Bireysel katkıları değerli bulun.

 • Çabaların değerini ve etkisini vurgulayın.

 • Çabaları tanıyın ve gelişim fırsatları sunun.

Bu temel, bireylerin katkılarının değerli olduğunu hissetmelerini sağlar ve gelişimlerini teşvik eder.

 • Başarılı bir uçuş operasyonu sonrasında, pilotlar ve kabin ekibi, yönetim tarafından takdir edilip ödüllendirilir. Bu, çalışanların çabalarının değerli olduğunu hissetmelerini sağlar.

 • Çalışanların performans değerlendirmeleri sırasında, bireysel başarıları ve katkıları tanınır ve kariyer gelişimleri için fırsatlar sunulur.


8. Uyarlanabilirlik Güvenliği

Değişime karşı dayanıklılığı takdir edin, uyarlanabilir çabaları destekleyin ve uyarlanabilirlik ve değişim için kaynaklar sağlayın.

 • Değişime karşı dayanıklılığı takdir edin.

 • Uyarlanabilir çabaları destekleyin.

 • Uyarlanabilirlik ve değişim için kaynaklar sağlayın.

Bu temel, bireylerin değişim süreçlerinde esnek ve uyarlanabilir olmalarını teşvik eder.

 • Havacılık sektöründe sık sık değişen düzenlemelere ve yeniliklere uyum sağlamak için sürekli eğitim programları düzenlenir. Çalışanlar, yeni prosedürler ve teknolojiler hakkında düzenli olarak bilgilendirilir.

 • Çalışanların değişen çalışma koşullarına uyum sağlamaları için esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma seçenekleri sunulur.


Sonuç

Bu sekiz temel, iş yerinde ve sosyal ortamlarda psikolojik güvenliği sağlamanın yollarını sunar. Her bir temel, bireylerin kendilerini ifade etmeleri, geri bildirim almaları, işbirliği yapmaları ve değişime uyum sağlamaları için güvenli bir ortam yaratmaya yöneliktir. Bu temellerin benimsenmesi, daha sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulmasına yardımcı olur. Havayolu şirketleri, bu ilkeleri uygulayarak çalışanlarının kendilerini değerli ve güvende hissetmelerini sağlayabilir ve böylece iş yerinde olumlu bir kültür oluşturabilirler.

1 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page