top of page

Psikolojik Güvenliği Ölçmek: Güveni İnşa Etmek, Başarıyı Artırmak

Psikolojik Güvenliği Ölçmek: Güveni İnşa Etmek, Başarıyı Artırmak:

1. Açık İletişim (Open Communication)
 • Anketler ve Tartışma Sıklığı: Çalışanların görüşlerini ifade etme ve tartışma sıklıklarını anketler yoluyla değerlendirin.

 • Yönetimin Açıklığını Değerlendirin: Yönetimin açıklık derecesini değerlendirin.

Açık iletişim, çalışanların fikirlerini özgürce ifade edebildikleri ve yönetimin bu görüşlere açık olduğu bir ortam yaratmayı amaçlar. Bu, çalışanların endişelerini ve önerilerini paylaşmalarını teşvik eder.


2. Kapsayıcılık Uygulamaları (Inclusivity Practices)
 • Çeşitlilik ve Dahil Etme Denetimleri: Çeşitlilik ve dahil etme çalışmalarını denetleyin.

 • Kapsayıcılık Çabaları Hakkında Geri Bildirim Toplayın: Kapsayıcı çabalar hakkında geri bildirim toplayın.

Kapsayıcılık, tüm çalışanların kendilerini değerli ve dahil edilmiş hissetmelerini sağlamayı amaçlar. Çeşitlilik denetimleri ve geri bildirim toplama, kapsayıcılığı artırmak için kritik öneme sahiptir.


3. Geri Bildirim Kültürü (Feedback Culture)
 • Geri Bildirim Sıklığını ve Kalitesini Değerlendirin: 360 derece değerlendirmeler yoluyla geri bildirim sıklığını ve kalitesini değerlendirin.

 • Performans Değerlendirme Bilgilerini Analiz Edin: Performans değerlendirme bilgilerini analiz edin.

Geri bildirim kültürü, çalışanların performansları hakkında düzenli ve yapıcı geri bildirim almalarını sağlar. Bu, sürekli iyileştirme ve gelişim için önemlidir.


4. Duygusal Destek (Emotional Support)
 • Sağlık Anketleri Düzenleyin: Çalışanlar arasında refah anketleri düzenleyin.

 • Zihinsel Sağlık Kaynaklarının Kullanımını Ölçün: Zihinsel sağlık kaynaklarının kullanımını ölçün.

Duygusal destek, çalışanların zihinsel ve duygusal sağlıklarının desteklenmesini sağlar. Refah anketleri ve kaynak kullanımının ölçülmesi, çalışanların ihtiyaçlarını belirlemek için önemlidir.


5. Güven İnşası (Trust Building)
 • Çalışan Güven Anketleri Düzenleyin: Liderlik ve şirketin bütünlüğüne olan güveni değerlendirin.

 • Rol Güvenliğini Değerlendirin: Çalışanların rol güvenliğini değerlendirin.

Güven inşası, çalışanların liderlerine ve şirkete güven duymasını sağlar. Güven anketleri ve rol güvenliği değerlendirmeleri, bu güveni ölçmek için kullanılır.


6. Risk Toleransı (Risk Tolerance)
 • Yeni Girişimleri ve Kabul Edilen Hata Oranlarını Analiz Edin: Yeni girişimler ve kabul edilen hata oranlarını analiz edin.

 • Hatalara Tepki Hakkında Geri Bildirim Toplayın: Hatalara verilen tepkiler hakkında geri bildirim toplayın.

Risk toleransı, çalışanların yeni fikirleri denemeleri ve hata yapma korkusu olmadan çalışabilmelerini sağlar. Bu, inovasyonu teşvik eder ve öğrenme kültürünü destekler.


7. Takım İşbirliği (Team Collaboration)
 • Proje Sonuçlarını ve Ekip İşbirliğini Değerlendirin: Proje sonuçlarını ve ekip işbirliğini değerlendirin.

 • İşbirlikçi Araçların Kullanımını Değerlendirin: İşbirlikçi araçların kullanımını değerlendirin.

Açıklama: Takım işbirliği, ekip üyelerinin birlikte etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Proje değerlendirmeleri ve işbirlikçi araçların kullanımı, ekip içindeki işbirliğini artırır.


8. Çatışma Çözümü (Conflict Resolution)
 • Çatışma Sıklığını, Doğasını ve Çözümünü İzleyin: Çatışma sıklığını, doğasını ve çözümünü izleyin.

 • Çatışma Yönetimi Etkinliği Hakkında Geri Bildirim Toplayın: Çatışma yönetimi etkinliği hakkında geri bildirim toplayın.

Çatışma çözümü, iş yerinde ortaya çıkan çatışmaların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Çatışma sıklığını ve çözüm süreçlerini izlemek, bu süreci iyileştirmek için gereklidir.


Sonuç

Bu bileşenlerin her biri, iş yerinde psikolojik güvenliği artırmak ve sağlıklı, verimli bir çalışma ortamı yaratmak için önemlidir. Açık iletişim, kapsayıcılık, geri bildirim kültürü, duygusal destek, güven inşası, risk toleransı, takım işbirliği ve çatışma çözümü, iş yerinde psikolojik güvenliği ölçmek ve geliştirmek için temel unsurlardır.

1 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page