top of page

Pilotların Duygusal Zeka Yetenekleri

Pilotlar, genellikle hassas ve dikkat gerektiren bir mesleği icra ettikleri için duygusal zeka yeteneklerine ihtiyaç duymazlar gibi görünse de, yeni bir araştırma bunun tam tersini ortaya koyuyor. Nature's Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir çalışma, pilotların ortalama bir bireye kıyasla duygusal zeka yeteneklerinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu çalışma, pilotların duygusal zeka yeteneklerini daha iyi anlamak için önemli bir adım olarak kabul edilebilir.

Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal zeka, bireylerin duyguları yönetme, algılama ve ifade etme yeteneğini ölçen bir kavramdır. Bu yetenek, liderlik becerileri, öz kontrol, zihinsel dayanıklılık ve stres yönetimi gibi birçok olumlu özellikle ilişkilendirilmektedir. İlk bakışta havacılık, duygusal zeka gerektiren bir alan gibi gözükmemektedir, ancak yukarıda bahsedilen avantajlar pilotlar için de faydalı olabilir.

Araştırma Yöntemi ve Bulgular

Zachary Dugger ve meslektaşları tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada, 24 ila 67 yaşları arasında değişen 44 pilot örneklem olarak kullanıldı. Tüm katılımcıların aktif uçuş yeteneklerine sahip olmaları ve çoğunluğunun mevcut veya eski askeri pilotlar olması gerekiyordu. Kontrol grubu ise ABD veri setinden seçildi ve yaş, cinsiyet, etnik köken ve eğitim gibi faktörlere göre eşleştirildi. Toplamda 88 kontrol örneği kullanıldı. Tüm 132 katılımcı, duygusal zeka yeteneklerini ve demografik bilgileri içeren ölçümleri tamamladı.

Elde edilen sonuçlar, pilotların duygusal zeka yeteneklerinde, özellikle iyi olma, duygusallık ve sosyabilite gibi alt faktörlerde daha düşük puanlar aldığını gösterdi. Pilotların ekstrovert bir grup olduğu bulunmasına rağmen, işlerinin hassas bir hassasiyet gerektirmesi nedeniyle bu yapılarda daha düşük puan alıyor olmaları düşünülmektedir. Daha düşük puanlar aynı zamanda örgütsel kültürle de ilişkili olabilir.

Örgütsel Kültür ve Duygusal Zeka

Araştırmacılar, "Pilotlar uzun zamandır rekabetçilik, agresiflik ve performans odaklılık gibi erkeksi bir kültürle ilişkilendirilmiştir" diyor. "Uygulamada, pilot seçimi ve eğitim süreci, bu kültüre uyum sağlayan, çoğunlukla erkek ama aynı zamanda kadın olan pilotlar üretiyor olabilir." Düşük puanların nedenleri arasında organizasyonel kültür de yer alıyor olabilir.

Kendi Kendini Kontrol ve Pilotlar

Kontrol katılımcıları ile pilotlar arasında kendi kendini kontrol etme konusunda anlamlı bir fark bulunmadı. Bu muhtemelen kendi kendini kontrol etmenin, bir uçak kullanırken durumsal farkındalığı koruma yeteneğine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Kendi kendini kontrol etmek, bir uçak kullanan insanlar için çok önemlidir.

Araştırmanın Sınırlamaları ve Gelecek Araştırmalar

Bu çalışmanın da sınırlamaları olduğunu belirtmek gerekir. Bir sınırlama, örneklemin ezici çoğunluğunun erkeklerden oluşmasıdır. Başka bir sınırlama ise pilot örnekleminin nispeten küçük olması ve hala çoğunlukla askeri hizmette bulunan insanlardan oluşmasıdır. Gelecekteki araştırmalar, daha çeşitli bir pilot örneklemini ele alabilir.

Sonuç olarak, "bulgular, pilotların duygusal zeka yeteneklerine daha az güven duyma ve daha az duygusal dünyalarına güvenme eğiliminde olduklarını göstermektedir" diyor araştırmacılar. "Keşfi niteliksel olarak olsa da, bu bulgular, uluslararası havacılık sektöründe duygusal zeka araştırmaları için umut verici fırsatlar sunmaktadır. Bu tür araştırmalar, uçuş eğitimi ve organizasyonel kültürde yeni fırsatlar belirleyerek pilotları havacılık görevine daha iyi donatmayı sağlayacak, sonuçta güvenlik, performans ve genel memnuniyeti artıracaktır."

2 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page