top of page

Şirket Eğitimlerinde Kuşak Farklılıkları

Güncelleme tarihi: 16 Ağu 2023

2021-2022-2023 Yıllarında "Eğiticinin Eğitimi" eğitimi verdiğimiz 320 kişiye eğitim esnasında "Katıldığınız kurumsal eğitimler esnasında KUŞAK FARKLILIKLARI deneyimleriniz konusunda görüşlerinizi yazar mısınız?" diye sorduk. Verilen cevapları hiç yorum yapmadan tasnif ederek paylaşmak isterim. Lütfen görüşlerinizi sizler de yazar mısınız?

Empati ve Anlayış:

Katılımcılar, kuşak farklılıklarının empati yeteneği üzerinde etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Eğiticinin öğrencinin bakış açısını anlayabilmesi ve öğrenciyi doğru şekilde değerlendirebilmesi için empati yapmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Bu noktada iyi bir eğiticinin öğrencinin perspektifinden olayları görebilmesinin önemi vurgulanmıştır.


Bilgi Güncellemesi ve Tecrübe:

Genç kuşakların daha ilgili ve güncel bilgiye açık olduğu görüşü dile getirilmiştir. Özellikle teknoloji ve değişen trendlere ayak uydurmanın genç kuşaklara avantaj sağladığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, diğer kuşakların da uyum sağlayarak güncel bilgi ve tecrübelerini aktarmaları gerektiği vurgulanmıştır.


Öğretim Metotları:

Kuşak farklılıkları nedeniyle öğretim metotlarının değişebileceği ifade edilmiştir. Farklı kuşaklardan gelen öğrencilerin farklı öğrenme stilleri olduğu için, eğiticinin bu farklılıklara uygun metotlar kullanması gerektiği belirtilmiştir. Özellikle yeni teknolojilere ve dijital eğitime olan talep üzerinde durulmuştur.


İletişim Sorunları:

Kuşak farklılıklarının iletişimde sorunlara yol açabileceği görüşü dile getirilmiştir. Farklı kuşaklardan gelen öğrenciler arasında iletişim zorlukları yaşanabileceği, farklı jargon ve tabirlerin kullanıldığı durumlar olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle iletişimin açık ve anlaşılır olması gerektiği vurgulanmıştır.


Deneyim Aktarımı:

Eski kuşaktan gelen öğretmenlerin deneyimlerini aktarmanın önemi vurgulanmıştır. Tecrübeli öğretmenlerin bu deneyimlerini genç kuşaklara aktarmasıyla bir denge sağlanabileceği ifade edilmiştir. Aynı zamanda genç kuşağın da yeni perspektifler ve teknoloji bilgisi ile katkı sağlayabileceği belirtilmiştir.


Eğitim Yaklaşımı:

Katılımcılar, kuşak farklılıklarının eğitim yaklaşımlarını etkileyebileceğini ifade etmiştir. Öğrenci ve öğretmen arasında yaşanan etkileşimin, eğitim metotlarına yansıyabileceği ve bu etkileşimin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiği belirtilmiştir.


Kültürel ve Kişisel Farklılıklar:

Kuşak farklılıkları yerine kültürel ve kişisel farklılıkların daha etkili olduğu düşüncesi dile getirilmiştir. Bu görüşe göre, iletişim ve öğretim sorunları daha çok kültürel ve kişisel farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Eğitici ve öğrenci arasında olumlu bir ilişki kurmanın, kuşak farkından ziyade bu farklılıklara dayandığı düşünülmüştür.


Bireysel ve Özverili Yaklaşım:

Eğiticilerin öğrenciye bireysel olarak yaklaşması ve öğrencinin özverili bir şekilde eğitimi benimsemesi gerektiği belirtilmiştir. Her öğrencinin farklı ihtiyaçları ve öğrenme tarzları olduğu için eğitimcinin bu farklılıkları dikkate alarak yaklaşması gerektiği ifade edilmiştir.


Bu sınıflandırmalar, katılımcıların görüşlerini kuşak farklılıkları konusunda detaylı bir şekilde ele almaları üzerine yapılmıştır. Eğitim verenler için bu sınıflandırmalar, öğrenci gruplarını daha iyi anlamalarına ve onlara uygun eğitim yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olabilir.


57 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page