top of page

İnisiyatif

İstenen sonucu verme yeteneğine, kendi ka­derlerine hükmetmek için gereken niteliklere sahip oldukla­rını hisseden kişilerin girişimciliği mükemmeldir. Bekle­mek yerine, fırsatları yakalar ya da yaratırlar. İnisiyatif sahibi kişiler, geleceğe yönelik daha iyi olasılıklar yaratabilmek için gerektiğinde kırtasiyeciliği delip geçmekte, hatta kuralları esnetmekte duraksamaz. (Goleman, Boyatzis, McKee 2002: 263)

İnisiyatif kelimesi, Fransızca kökenlidir. initiative (öncelik; tedbir; girişim). "bir şeyi ilk olarak yapma işi, karar alabilme yeteneği, öncelik ve karar üstünlüğü" anlamlarında kullanılmaktadır. İnisiyatif bir eylemi başlatmak, sürdürmek ve tamamlamaktır. İş yaşamında inisiyatif sahibi kişiden; çeşitli ve zorlayıcı etkinlikler içinde yer almalarını, engeller karşısında bile isteklerini ve azimlerini korumalarını, hedefe ulaşıncaya kadar vazgeçmemeleri beklenir. İnisiyatif sahibi kişiler; yaptıkları işe kendilerini verir, hayatta karşılaştıkları karmaşık ve zorlayıcı durumlara dikkatle odaklanır, yoğun bir çaba gösterir, karşılarına engel çıktığı zaman, durumu yeniden değerlendirip stratejilerini değiştirmekten çekinmeden, hedeflerine ulaşmak için çabalarını sürdürürler.


İnisiyatif kullanma konusunda takip edilebilecek yollar;

  • Yerleşik kalıpların dışına çıkmak,

  • Yapılacak iş ve eylem için iyi hazırlanmak,

  • Hedefler doğrultusunda harekete geçmek ve fırsatlardan yararlanmak,

  • Azim ve kararlılığı sürdürmek,

  • İnisiyatifi gündelik işlere de uygulayarak alışkanlık haline getirmek.


“İnisiyatif” yetkinliği, insan faktörlerinden bilgi işleme, dikkat, güvenilirlik ve hata yönetimi, iş yükü, durumsal farkındalık, karar verme, liderlik, iletişim faktörlerine önemli katkı sağlayacaktır.


Kaynakça

Goleman, D. Boyatsiz, R. McKee, A. (2002) Yeni Liderler, Varlık Yayınları, İstanbul.

9 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page