top of page

Hizmet ve Yardımlaşma

Hizmet ve Yardımlaşma yeterliği yüksek olan kişiler, diğerleriyle doğrudan temas halindeki insanların ilişkiyi rayında tutabil­melerini sağlayacak bir duygusal iklim yaratır. Bu tür kişiler, müşterilerin tatmin olup olmadıklarını dikkatle takip ederek gereksindikleri şeyi elde etmelerini sağlar. Ayrıca, gerektiğinde görüşmeye hazır olurlar. (Goleman, Boyatzis, McKee 2002: 264) Modern kuruluşlarda, herkesin "müşterileri" vardır. Yardım etme gereği duyduğumuz ya da ihtiyaçları kendi işimizle ilişkili olan herhangi bir meslektaşımız da bir çeşit müşteridir. (Goleman, 2007:193)

Birlikte çalışan kişiler, birbirilerinin dile getirilmemiş ihtiyaçlarını fark etmeleri, bunları iş süreçlerinde etkin kullanabilmeleri iş ortamına değer katar. Bu durum aynı zamanda ekibin birbiri ile ilişkilerini güçlendirir ve uzun süreli iş birlikleri oluşur. Bu zamanla kişilerin farklı konularda birbirlerine danışmanlık edecekleri konuları da ortaya çıkarabilir. Bu yaklaşımların doğal sonucu olarak kişiler arası güven güç kazanır. Bu yakınlık güven ve dayanışma kişilerin birbirlerini hakkını gözetme ve koruma noktalarını da ortaya çıkartır. Karşılıklı güven, iş arkadaşının olumlu bir ilgi hissedeceği, bizi güvenilir ve yararlı bir bilgi kaynağı olarak görmeye başlayacağı ilişki boyutuna ulaştırır. Bunun için en önemli yetkinlik elbette empatidir.


İlgi, bir kişiye gösterilen ya da diğer kişi tarafından gösterilen dikkattir. İlgi taraflar için önemli bir ihtiyaçtır. İlgi kişinin öz değeri yükseltme konusunda da önemli katkı sağlar. İlgi söz konusu olduğunda Akla birçok çeşidi gelebilir. Bunlar; olumlu-olumsuz ilgi, fiziksel-psikolojik ilgi, şartlanılmış-şartlanılmamış ilgi olarak sayılabilir.

  • Olumlu ilgi, kişiyi memnun ve mutlu eder, öz güven ve motivasyonunu artırır.

  • Olumsuz ilgi ise tam tersi mutsuz huzursuz eder ve üzer.

  • Bir de ilgisizlik vardır. Bu daha yüksek olumsuz etki barındırır.

  • Fiziksel ilgi büyük oranda temas ile gösterilir. Bu temasın özelliğine bağlı olarak olumlu ya da olumsuz etki yaratabilir.

  • Psikolojik ilgi de olumlu ya da olumsuz algılanabilecek sözler, bakış, beden dili olarak ifade edilebilir.

  • Şartlanılmış ilgili, belirli durumlarda ya da bir durum gerçekleştiğinde herkes tarafından bilinen beklenen, planlanan ilgidir. Buna rağmen olumlu etkisi vardır.

  • Şartlanılmamış ilgi ise beklenmedik bir durumda, beklenmedik tarzda ya da ölçekte gösterilen ilgidir. Daha güçlü, sıcak, samimi ve etkilidir.

Birçok konuda olduğu gibi ilgi konusunda da “denge” kavramı çok önemlidir. İlgi gösterirken kişi; zamanlamayı gözetmeli, dürüst ve samimi olmalı, sözler ve beden uyumlu olmalı, karşı tarafın nasıl algılayacağı düşünülmeli, önemli konuların altı çizilmelidir.


“Hizmet” yetkinliği, insan faktörlerinden algı, dikkat, karar verme, stres ve stres yönetimi, ekip olma, liderlik, iletişim faktörlerine önemli katkı sağlayacaktır.


Kaynakça

Goleman, D. Boyatsiz, R. McKee, A. (2002) Yeni Liderler, Varlık Yayınları, İstanbul.

Goleman, Daniel, (2007) Sosyal Zekâ-İnsan İlişkilerinin Yeni Bilimi, Varlık Yayınları, İstanbul.

3 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page