top of page

Havayolu Pilotlarının Öğretim Stilleri

Grasha-Reichman Öğretim Stilleri Ölçeği, Türkiye’de faaliyet gösteren Havayolu şirketlerinde görev yapan 305 Havayolu Pilotuna uygulanmıştır. Bu Pilotların;

 • 18’i kadın ve 287’si erkektir.

 • 57’si Baby Boomer kuşağı, 123’ü X kuşağı, 113’ü Y kuşağı ve 12’si Z kuşağıdır.

Sonuçlar:

Bu stiller, öğretmenin öğretim sürecindeki rolünü ve öğrenci merkezliliğini yansıtır. Anket sonuçlarına göre, 305 Havayolu Pilotu'nun öğretim stilleri şöyle sıralanabilir:

Kolaylaştırıcı:

Bu stil, öğrenci merkezli bir öğretim stili olup, öğrencilerin eğitime/öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını ve kendi kararlarını vermelerini sağlar. Anket sonuçlarına göre, bu stil en yüksek puanı almıştır (47,3). Bu, Öğretmen Pilotun öğrencilerine rehberlik ettiğini, onlara destek ve cesaret verdiğini, uçuş eğitiminde bağımsızlık ve sorumluluk geliştirmelerine yardımcı olduğunu gösterir.

Kolaylaştırıcı stil, tek başına kullanıldığında öğrencilerin yönsüz kalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, öğretmen pilotlar, öğrencilere rehberlik ederken, onlara net hedefler ve değerlendirme kriterleri sunarken geribildirim ile de desteklemelidir. Uygulanan ölçeğin sonuçlarında çıkan uzman ve kişisel model skorlarına bakıldığında bu durumun öğretim stilini dengelediğini söylemek mümkündür.

Kişisel Model:

Bu stil, hem öğretmen merkezli hem de öğrenci merkezli bir öğretim stili olup, öğrencilere uçuş becerileri konusunda model olur. Anket sonuçlarına göre, bu stil ikinci en yüksek puanı almıştır (45,9). Bu, Öğretmen Pilotun kendi uçuş deneyimlerini ve başarılarını öğrencilerle paylaştığını, onlara uçuş sırasında nasıl davranmaları ve karar vermeleri gerektiğini örneklediğini, öğrencilerden kendi yaptığı gibi uçmalarını ve onun tavsiyelerini dinlemelerini istediğini gösterir.

Kişisel model stil baskın olarak kullanıldığında, öğrencilerin bireysellikleri göz ardı edilebilmektedir. Bu nedenle, öğretmen pilotlar, öğrencilere rol model olurken, onlara kendi öğrenme stillerine ve tercihlerine uygun bir model sunmalıdır. Ayrıca, öğrencilerin uçuş eğitiminde girişimci ve yaratıcı olmalarını teşvik etmeli ve onlara farklı seçenekler ve alternatifler sunmalıdır. Uygulanan ölçeğin sonuçlarına bakıldığında, bu stilin kolaylaştırıcılığı takip ettiği görülmektedir. Dolayısıyla öğretmen pilotların öğrenme stillerine uygun hareket etmenin gerekliliğine inandıkları söylenebilir.

Uzman:

Bu stil, öğretmen merkezli bir öğretim stili olup, tüm stil etkileşimlerinin olmazsa olmazıdır. Öğrencilere bilgi verir ve onları (davranış/beceri) eğitir. Anket sonuçlarına göre, bu stil üçüncü en yüksek puanı almıştır (44,6). Bu, Öğretmen Pilotun uçuşun teorik ve pratik yönlerini öğrencilere aktardığını, onlara uçuş sınavlarında başarılı olmaları için rehberlik ettiğini, uçuş konusundaki uzmanlığını öğrencilere gösterdiğini ve onlardan uçuş kurallarına ve talimatlarına uymalarını beklediğini gösterir.

Uzman stil, üçüncü en yüksek puanı almış olsa da, bu stilin dezavantajı öğrencilerin aktif katılımını engelleyebilmesidir. Bu nedenle, öğretmen pilotlar, öğrencilere bilgi verirken, onlara uygulamalı ve deneyimsel öğrenme fırsatları sunmalıdır. Uygulanan ölçeğin sonuçlarına bakıldığında, bu stilin kolaylaştırıcılık ve kişisel modeli takip ettiği görülmektedir. Bu da, öğrencilerin soru sormalarını, tartışmalarını ve yorum yapmalarını teşvik edeceklerini ve onlara gerçek hayat bağlamlarında uygulanabilir bilgiler sunacaklarını göstermektedir.


Danışman:

Bu stil, öğrenci merkezli bir öğretim stili olup, öğrencilerin eğitim ve öğrenme süreçlerini kendi kendilerine yönetmelerine olanak tanır ve onlara uçuş becerileri konusunda güven duyar. Anket sonuçlarına göre, bu stil dördüncü en yüksek puanı almıştır (43,4). Bu, Öğretmen Pilotun öğrencilerin eğitimin hedeflerini, planlarını ve değerlendirmelerini kendilerinin belirlemelerine izin verdiğini, onlara uçuş eğitiminde girişimci ve yaratıcı olmalarını teşvik ettiğini, öğrencilerin eğitim safhasında karşılaştıkları zorlukları kendi başlarına aşmalarını beklediğini ve onlara danışmanlık yaptığını gösterir.

Danışman stil, dördüncü en yüksek puanı almış olsa da, bağımsız hareket etme konusunda hazır olmayan öğrencilerin endişelenmesine neden olabilir. Bu nedenle, öğretmen pilotlar, öğrencilere uçuş eğitimini kendi kendilerine yönetmelerine olanak tanırken, onlara yeterli destek ve güven vermelidir. Ayrıca, öğrencilerin uçuş eğitiminde kendi hedeflerini, planlarını ve değerlendirmelerini yapmalarına yardımcı olacak araçlar ve yöntemler sunmalıdır. Bunu yapabilmek için uzman stil devreye sokulabilir.


Otoriter:

Bu stil, öğretmen merkezli bir öğretim stili olup, öğrencilere uçuş eğitiminin kurallarını, hedeflerini ve beklentilerini belirler ve onları uçuş disiplinine uygun şekilde yönlendirir. Anket sonuçlarına göre, bu stil en düşük puanı almıştır (42,2). Bu, Öğretmen Pilotun öğrencilere uçuş eğitimine katılmadan önce gerekli olan ön koşulları ve standartları açıkladığını, onların performansını sürekli olarak değerlendirdiğini ve geribildirim verdiğini, uçuş eğitiminde otoritesini koruduğunu ve öğrencilerden saygı ve itaat beklediğini gösterir.

Otoriter stil, en düşük puanı almış olsa da, bu stilin avantajı öğrencilere uçuş disiplinini öğretmesidir. Bu nedenle, öğretmen pilotlar, öğrencilere uçuş eğitiminin kurallarını, hedeflerini ve beklentilerini belirlerken, onlara esneklik ve özgürlük de tanımalıdır. Ayrıca, öğrencilerin performansını değerlendirirken, onlara yapıcı ve motive edici geribildirim vermelidir. Bu da, katılımcıların çoğunlukla tercih ettiği kolaylaştırıcılık ile zaten mümkün olacaktır.


Her kişi, 5 öğretim stiline de sahiptir. Bu öğretim stillerinin birbiri ile etkileşiminden öğrenci-öğretmen merkezlilik ile ilgili sonuçlar çıkmaktadır. Bunlar;

 • Öğretmen merkezli : Uzman, Otoriter, Kişisel Model

 • Öğrenci-Öğretmen Dengeli: Uzman, Kolaylaştırıcı, Kişisel model

 • Öğrenci Merkezli: Uzman, Kolaylaştırıcı, Danışman


Öğretmen merkezli:

Öğretmen merkezli öğretim stilleri, öğretmenin öğrenme-öğretme sürecinde baskın ve otoriter bir rol üstlendiği, öğrencilerin ise pasif ve itaatkar bir rol üstlendiği stillerdir. Öğretmen merkezli öğretim stilleri, uzman, otoriter ve kişisel model stillerini içerir. Bu stillerde, öğretmen öğrencilere bilgi aktarır, onlardan yüksek standartlarda performans göstermelerini bekler, onlara örnek olur ve onları yönlendirir. Öğrenciler ise öğretmenin verdiği bilgileri ezberler, onun görüşlerine bağlı kalır, onun davranışlarını taklit eder ve onun beklentilerini karşılamaya çalışır. Öğretmen merkezli öğretim stilleri, öğrencilerin temel bilgileri öğrenmelerine ve öğretmenin otoritesine saygı duymalarına yardımcı olabilir. Ancak, bu stiller aynı zamanda öğrencilerin özgüven, motivasyon, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği gibi becerileri geliştirmelerini engelleyebilir.


Öğrenci-öğretmen dengeli:

Öğrenci-öğretmen dengeli öğretim stilleri, öğretmenin ve öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde eşit ve işbirlikçi bir rol üstlendiği stillerdir. Öğrenci-öğretmen dengeli öğretim stilleri, uzman, kolaylaştırıcı ve kişisel model stillerini içerir. Bu stillerde, öğretmen öğrencilere bilgi aktarır, onlara pratik ipuçları verir, onların aktif olarak öğrenmelerine yardımcı olur ve onlara rehberlik eder. Öğrenciler ise öğretmenin verdiği bilgileri anlamaya, uygulamaya, sorgulamaya, paylaşmaya ve geliştirmeye çalışır. Öğrenci-öğretmen dengeli öğretim stilleri, öğrencilerin hem temel bilgileri hem de ileri düzey becerileri öğrenmelerine, hem öğretmenin otoritesine saygı duymalarına hem de kendi özgünlüklerini korumalarına yardımcı olabilir. Ancak, bu stiller aynı zamanda öğretmenin ve öğrencilerin rollerini ve beklentilerini netleştirmekte zorlanabilecekleri anlamına gelebileceği için çok iyi yönetilmelidir.


Öğrenci merkezli:

Öğrenci merkezli öğretim stilleri, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde baskın ve sorumlu bir rol üstlendiği, öğretmenin ise destekleyici ve danışman bir rol üstlendiği stillerdir. Öğrenci merkezli öğretim stilleri, uzman, kolaylaştırıcı ve temsilci stillerini içerir. Bu stillerde, öğretmen öğrencilere bilgi aktarır, onların kendi öğrenmelerini yönetmelerine yardımcı olur, onlara geri bildirim verir ve onları teşvik eder. Öğrenciler ise öğretmenin verdiği bilgileri özümser, kendi kararlarını verir, kendi sorunlarını çözer, kendi hedeflerini belirler ve kendi başarılarını kutlar. Öğrenci merkezli öğretim stilleri, öğrencilerin ileri düzey becerileri öğrenmelerine, özgüven, motivasyon, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği gibi becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Ancak, bu stiller aynı zamanda öğrencilerin öğretmenin beklentilerini karşılamakta güçlük çekebileceği ve öğretmenin otoritesini sorgulayabileceği anlamına gelir.


305 Havayolu Pilotunun Öğretim Stilleri Etkileşimleri.

 • Öğretmen merkezli : (Uzman, Otoriter, Kişisel Model) : % 14,3

 • Öğrenci-Öğretmen Dengeli: (Uzman, kolaylaştırıcı, kişisel model) : % 57,4

 • Öğrenci Merkezli: (Uzman, Kolaylaştırıcı, Temsilci) : % 28,3


Öğretmen merkezli:

Bu sonuç, öğretmen pilotların % 14,3'ünün öğretmen merkezli öğretim stillerini tercih ettiklerini göstermektedir. Bu, bu öğretmen pilotların öğrencilerine bilgi aktarmakta, onlardan yüksek standartlarda performans göstermelerini beklemekte, onlara örnek olmakta ve onları yönlendirmekte oldukça başarılı olduklarını anlamına gelir. Ancak, bu öğretmen pilotların öğrencilerinin özgüven, motivasyon, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği gibi becerilerini geliştirmeye öncelik vermedikleri söylenebilir. Bu nedenle, önerimiz; öğrencilerine daha fazla sorumluluk vermek, onların aktif olarak öğrenmelerine olanak sağlamak, onlara geri bildirim vermek ve onları teşvik etmek için öğretmen merkezli öğretim stillerini öğrenci merkezli öğretim stilleriyle dengeli bir şekilde kullanmalarıdır.


Öğrenci-öğretmen dengeli:

Bu sonuç, öğretmen pilotların % 57,4'ünün öğrenci-öğretmen dengeli öğretim stillerini tercih ettiklerini göstermektedir. Bu, bu öğretmen pilotların öğrencilerine bilgi aktarmakta, onlara pratik ipuçları vermekte, onların aktif olarak öğrenmelerine yardımcı olmakta ve onlara rehberlik etmekte oldukça başarılı olduklarını anlamına gelir. Ayrıca, bu öğretmen pilotların öğrencilerinin hem temel bilgileri hem de ileri düzey becerileri öğrenmelerine, hem öğretmenin otoritesine saygı duymalarına hem de kendi özgünlüklerini korumalarına yardımcı oldukları da söylenebilir. Bu nedenle, bu öğretmen pilotlara gelişim önerimiz; öğrencilerine daha fazla örnek olmak, onların problem çözmelerine, eleştirel düşünmelerine ve işbirliği yapmalarına olanak sağlamak için tercihleri olan öğrenci-öğretmen dengeli öğretim stillerini sürdürmeleri ve geliştirmeleridir.


Öğrenci merkezli:

Bu sonuç, öğretmen pilotların % 28,3'ünün öğrenci merkezli öğretim stillerini tercih ettiklerini göstermektedir. Bu, bu öğretmen pilotların öğrencilerine bilgi aktarmakta, onların kendi öğrenmelerini yönetmelerine yardımcı olmakta, onlara geri bildirim vermekte ve onları teşvik etmekte oldukça başarılı olduklarını anlamına gelir. Ayrıca, bu öğretmen pilotların öğrencilerinin ileri düzey becerileri öğrenmelerine, özgüven, motivasyon, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği gibi becerileri geliştirmelerine yardımcı oldukları da söylenebilir. Bu nedenle, bu öğretmen pilotlara gelişim önerimiz; öğrencilerine daha fazla bilgi vermek, onların temel bilgileri öğrenmelerine ve öğretmenin beklentilerini karşılamalarına yardımcı olmak için öğrenci merkezli öğretim stillerini öğretmen merkezli öğretim stilleriyle dengeli bir şekilde kullanmalarıdır.


Pilotlara Öğretim Stillerini Sorduk

SORU-1: Katılımcılara, “yer dersleri esnasında aşağıdaki öğretme stillerinden hangisi uygulanmalı?” diye sorduk. Sonuçlar aşağıdadır.

 • Öğretmen merkezli : (Uzman, Otoriter, Kişisel Model) : % 15

 • Öğrenci-Öğretmen Dengeli: (Uzman, kolaylaştırıcı, kişisel model) : % 66

 • Öğrenci Merkezli: (Uzman, Kolaylaştırıcı, Temsilci) : % 19


Buna göre;

●     Bu sonuçlar, yer dersleri esnasında öğretmen pilotların çoğunluğunun öğrenci-öğretmen dengeli öğretim stilini tercih ettiklerini göstermektedir. Bu, bu öğretmen pilotların hem öğrencilerine bilgi aktarmakta hem de onların aktif olarak öğrenmelerine olanak sağlamakta olduklarını anlamına gelir. Bu öğretim stilleri, öğrencilerin hem temel bilgileri hem de ileri düzey becerileri öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, bu öğretmen pilotların öğretim stillerini sürdürmeleri ve geliştirmeleri önerilebilir.

●     Bu sonuçlar, yer dersleri esnasında öğretmen pilotların yaklaşık üçte birinin öğrenci merkezli öğretim stillerini uyguladıklarını göstermektedir. Bu, bu öğretmen pilotların öğrencilerine bilgi aktarmakta, onların kendi öğrenmelerini yönetmelerine yardımcı olmakta, onlara geri bildirim vermekte ve onları teşvik etmekte olduklarını anlamına gelir. Bu öğretim stilleri, öğrencilerin ileri düzey becerileri öğrenmelerine, özgüven, motivasyon, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği gibi becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, bu öğretmen pilotların öğretim stillerini sürdürmeleri ve geliştirmeleri önerilebilir.

●     Bu sonuçlar, yer dersleri esnasında öğretmen pilotların az bir kısmının öğretmen merkezli öğretim stillerini uyguladıklarını göstermektedir. Bu, bu öğretmen pilotların öğrencilerine bilgi aktarmakta, onlardan yüksek standartlarda performans göstermelerini beklemekte, onlara örnek olmakta ve onları yönlendirmekte olduklarını anlamına gelir. Bu öğretim stilleri, öğrencilerin temel bilgileri öğrenmelerine ve öğretmenin otoritesine saygı duymalarına yardımcı olabilir. Ancak, bu öğretim stilleri aynı zamanda öğrencilerin özgüven, motivasyon, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği gibi becerileri geliştirmelerini engelleyebilir ve/veya geciktirebilir. Bu nedenle, bu öğretmen pilotlara gelişim önerimiz, öğrencilerine daha fazla sorumluluk vermek, onların aktif olarak öğrenmelerine olanak sağlamak, onlara geri bildirim vermek ve onları teşvik etmek için öğretmen merkezli öğretim stillerini öğrenci merkezli öğretim stilleriyle dengeli bir şekilde kullanmalarıdır.


SORU-2: Katılımcılara “Simülatör dersleri esnasında aşağıdaki öğretme stillerinden hangisi uygulanmalı? diye sorduk. Sonuçlar aşağıdadır.

 • Öğretmen merkezli : (Uzman, Otoriter, Kişisel Model) : % 19

 • Öğrenci-Öğretmen Dengeli: (Uzman, kolaylaştırıcı, kişisel model) : % 72

 • Öğrenci Merkezli: (Uzman, Kolaylaştırıcı, Temsilci) : % 9


Buna göre;

●     Bu sonuçlar, simülatör dersleri esnasında öğretmen pilotların çoğunluğunun öğrenci-öğretmen dengeli öğretim stilini tercih ettiklerini göstermektedir. Bu, bu öğretmen pilotların hem öğrencilerine bilgi aktarmakta hem de onların aktif olarak öğrenmelerine olanak sağlamakta olduklarını anlamına gelir. Bu öğretim stilleri, öğrencilerin hem temel bilgileri hem de ileri düzey becerileri öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, bu öğretmen pilotların öğretim stillerini sürdürmeleri ve geliştirmeleri önerilebilir.

●     Bu sonuçlar, simülatör dersleri esnasında öğretmen pilotların yaklaşık beşte birinin öğretmen merkezli öğretim stillerini uyguladıklarını göstermektedir. Bu, bu öğretmen pilotların öğrencilerine bilgi aktarmakta, onlardan yüksek standartlarda performans göstermelerini beklemekte, onlara örnek olmakta ve onları yönlendirmekte olduklarını anlamına gelir. Bu öğretim stilleri, öğrencilerin temel bilgileri öğrenmelerine ve öğretmenin otoritesine saygı duymalarına yardımcı olabilir. Ancak, bu öğretim stilleri aynı zamanda öğrencilerin özgüven, motivasyon, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği gibi becerileri geliştirmelerini engelleyebilir ve/veya geciktirebilir. Bu nedenle, bu öğretmen pilotlara gelişim önerimiz, öğrencilerine daha fazla sorumluluk vermek, onların aktif olarak öğrenmelerine olanak sağlamak, onlara geri bildirim vermek ve onları teşvik etmek için öğretmen merkezli öğretim stillerini öğrenci merkezli öğretim stilleriyle dengeli bir şekilde kullanmalarıdır.

●     Bu sonuçlar, simülatör dersleri esnasında öğretmen pilotların az bir kısmının öğrenci merkezli öğretim stillerini uyguladıklarını göstermektedir. Bu, bu öğretmen pilotların öğrencilerine bilgi aktarmakta, onların kendi öğrenmelerini yönetmelerine yardımcı olmakta, onlara geri bildirim vermekte ve onları teşvik etmekte olduklarını anlamına gelir. Bu öğretim stilleri, öğrencilerin ileri düzey becerileri öğrenmelerine, özgüven, motivasyon, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği gibi becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, bu öğretmen pilotlara gelişim önerimiz, öğrencilerine daha fazla bilgi vermek, onların temel bilgileri öğrenmelerine ve öğretmenin beklentilerini karşılamalarına yardımcı olmak için öğrenci merkezli öğretim stillerini öğretmen merkezli öğretim stilleriyle dengeli bir şekilde kullanmalarıdır.

53 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page