top of page

Esinleme

Esinleyici kişiler hem ahenk yaratır hem de ca­zip bir vizyon ya da ortak misyonla insanları harekete geçi­rirler. Bu tür kişiler, başkalarından istedikleri şeyin timsali olur ve ortak bir misyonu, öteki kişileri izlemeye esinlendi­recek şekilde dile getirebilirler. Gündelik görevlerin ötesinde ortak bir amaç duygusu vererek, işi heyecanlı hale geti­rirler. (Goleman, Boyatzis, McKee 2002: 264)

Esinleme, genel anlamda bir liderlik özelliğidir. Günümüz iş dünyasında, günümüz liderlik anlayışında liderlik etmek için mutlaka yönetici olmak gerekmediğinden ilişki yönetimi içerisinde herkes için önemli bir yetkinliktir.


Kurumsal vizyon ve misyon, çalışanların iş süreçlerinde yönünü belirleyen ve onları yolda tutan en önemli faktörlerdir. Bunların farkında olmak birey açısından önemlidir. Bu farkındalığı ekip bireyleri ile paylaşmak ise ekibin kurumun başarısı, ahenkli çalışmasına çok önemli katkı sağlar. Bu paylaşım ve bu esaslara sahip çıkmak, kişilerin çalışmalarına anlam katar ve motivasyonlarını yükseltir. Vizyon ve misyonun ifade edilmesinde, paylaşılmasında kişiye ya da gruba hâkim olan gizli duyguların farkında olmak, dinleme, empatik bir tarz ile dili etkin kullanmak önemlidir. Sadece sözler ile değil davranışlarla da bunları aktarmak gerekir. Bunların birer dayatma değil, ortak amaca yönelik ifadeler olduğu açıkça ortaya konmalıdır.


“Esinleme” yetkinliği, insan faktörlerinden ekip olma, liderlik, iletişim faktörlerine önemli katkı sağlayacaktır.


Kaynakça

Goleman, D. Boyatsiz, R. McKee, A. (2002) Yeni Liderler, Varlık Yayınları, İstanbul.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page