top of page

Ekip Kaynak Yönetimi - NLP İlke ve Varsayımları

Bu yazıda da Ekip Kaynak Yönetiminin temel bileşenleri ile NLP İlke ve Varsayımlarını karşılıklı inceledim. Bu temel bileşenler; İletişim, Liderlik, Takım Çalışması, Durumsal Farkındalık, Karar Verme olarak kabul edilir.

İletişim Kurma:

İletişim kurma, başkalarıyla etkili bir şekilde bilgi alışverişinde bulunma becerisidir. İletişim kurma, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak mesaj gönderme, alma ve yorumlama gibi unsurları içerir. İletişim kurma, duygusal zekanın diğer bileşenleriyle de ilişkilidir.

NLP İlke ve Varsayımları, iletişim kurmayı destekleyen pek çok ilkeye sahiptir. Örneğin,

“İletişimin anlamı tepkidir” ilkesi, insanların başkalarının tepkilerini dikkate almalarına ve iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. “Her durumda seçenek vardır” ilkesi, insanların kendi kararlarını vermelerine ve alternatifleri değerlendirmelerine yardımcı olur. “Eğer biri yapabiliyorsa herkes yapabilir” ilkesi, insanların kendi potansiyellerine inanmalarına ve başkalarına da ilham vermelerine yardımcı olur. Bu ilkeler sayesinde, insanlar başkalarıyla daha iyi iletişim kurabilirler.


Liderlik

Liderlik, uçuş ekibinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve koordine edilmesi becerisidir. Liderlik, uçuş planlaması, karar verme, iletişim, sorumluluk paylaşımı, otorite kullanımı ve takip etme gibi unsurları içerir.

NLP İlke ve Varsayımları, liderliği destekleyen pek çok ilkeye sahiptir. Örneğin, "Eğer biri yapabiliyorsa herkes yapabilir" ilkesi, liderlerin kendi potansiyellerine inanmalarına ve başkalarına da ilham vermelerine yardımcı olur. "Her durumda seçenek vardır" ilkesi, liderlerin kendi kararlarını vermelerine ve alternatifleri değerlendirmelerine yardımcı olur. "İletişimin anlamı tepkidir" ilkesi, liderlerin başkalarının tepkilerini dikkate almalarına ve iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu ilkeler sayesinde, liderler uçuş ekibini daha iyi yönetebilir ve koordine edebilirler.


Takım Çalışması

Takım çalışması, uçuş ekibinin ortak bir amaç için işbirliği yapması ve kaynakları paylaşması becerisidir. Takım çalışması, güven, saygı, destek, uyum, geribildirim, çatışma yönetimi ve esneklik gibi unsurları içerir.

NLP İlke ve Varsayımları, takım çalışmasını kolaylaştıran pek çok ilkeye sahiptir. Örneğin, "Her davranışın olumlu bir niyeti vardır" ilkesi, takım üyelerinin başkalarının davranışlarını anlamaya ve yargılamaya çalışmalarına yardımcı olur. "Zihin ve beden bir bütündür" ilkesi, takım üyelerinin kendi fiziksel ve psikolojik durumlarını etkileyebileceklerini ve başkalarına da yansıtabileceklerini fark etmelerine yardımcı olur. "Başarısızlık yoktur, sadece geribildirim vardır" ilkesi, takım üyelerinin kendi hatalarından öğrenmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Bu ilkeler sayesinde, takım üyeleri ortak bir amaç için daha iyi işbirliği yapabilir ve kaynakları paylaşabilirler.


Durumsal Farkındalık

Durumsal farkındalık, uçuş ekibi üyelerinin çevrelerinde olup bitenleri algılama, anlama ve tahmin etme becerisidir. Durumsal farkındalık, uçağın durumu, hava durumu, hava trafik kontrolü, acil durumlar ve yolcuların durumu gibi unsurları içerir. Durumsal farkındalık, uçuş güvenliği için hayati önem taşır.

NLP İlke ve Varsayımları, durumsal farkındalığı arttıran pek çok ilkeye sahiptir. Örneğin, "Harita bölge değildir" ilkesi, uçuş ekibi üyelerinin kendi öznel deneyimlerinin gerçeği yansıtmadığını, sadece bir yorum olduğunu fark etmelerine ve başkalarının haritalarını da anlamaya çalışmalarına yardımcı olur. "Her durumda seçenek vardır" ilkesi, uçuş ekibi üyelerinin kendi kararlarını vermelerine ve alternatifleri değerlendirmelerine yardımcı olur. "Zihin ve beden bir bütündür" ilkesi, uçuş ekibi üyelerinin kendi fiziksel ve psikolojik durumlarını etkileyebileceklerini ve başkalarına da yansıtabileceklerini fark etmelerine yardımcı olur. Bu ilkeler sayesinde, uçuş ekibi üyeleri çevrelerinde olup bitenleri daha iyi algılar, anlar ve tahmin ederler.


Karar Verme:

Karar verme, uçuş ekibi üyelerinin uçuş planlaması, uçuş sırasında veya acil durumlarda uygun eylemleri seçme becerisidir. Karar verme, bilgi toplama, analiz etme, değerlendirme, seçim yapma ve uygulama gibi unsurları içerir. Karar verme, uçuş performansını ve güvenliğini etkiler.

NLP İlke ve Varsayımları, karar vermeyi destekleyen pek çok ilkeye sahiptir. Örneğin, "Eğer biri yapabiliyorsa herkes yapabilir" ilkesi, uçuş ekibi üyelerinin kendi potansiyellerine inanmalarına ve başkalarından öğrenmelerine yardımcı olur. "Başarısızlık yoktur, sadece geribildirim vardır" ilkesi, uçuş ekibi üyelerinin kendi hatalarından öğrenmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. "İletişimin anlamı tepkidir" ilkesi, uçuş ekibi üyelerinin başkalarının tepkilerini dikkate almalarına ve iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu ilkeler sayesinde, uçuş ekibi üyeleri uygun eylemleri daha iyi seçer ve uygularlar.

22 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Stres Raporu

bottom of page