top of page

Değişim Katalizörlüğü

Değişim katalizörü olabilen kişiler, değişme gereğini fark edebilir, statükoya meydan okuyabilir ve yeni düzeni destekleyebilirler. Direnişle karşılaşsalar bile değişimin güçlü taraftarları olabilir, onu cazip bir biçimde savunabilirler. Ayrıca değişimin önündeki engelleri aşmanın pratik yollarını da bulurlar. (Goleman, Boyatzis, McKee 2002: 265)


Günümüzde iş ve özel yaşamda değişim kaçınılmaz, önlenemez ve devamlıdır. Kişi, değişimin köpüklü sularında ilerlemeyi ve değişimi lehine kullanmayı öğrenmelidir. Değişim kurbanı olmaktan sakınarak bir değişim ustası olmalıdır. Hayatın her alanında, değişim güçlerini yönetmek için algılar açık ve denemeye uygulamaya hevesli olmak gerekir. Kişiler, seçenekleri kadar özgürdür. O nedenle sürekli olarak alternatif eylem planları geliştirmek gerekir.


Değişimle etkin bir biçimde başa çıkabilmek, zihinsel sağlığınızın, mutluluğunuzun, performansınızın ve hayattaki etkinliğinizin kritik belirleyicisidir.


Günümüzde bu konuda hayatı etkileyen en önemli şey değişimin hızıdır. Bu hıza ayak uydurabilmek her bakımdan önemlidir. Bunu sağlayabilmek için algıların açık, muhakeme gücü kuvvetli öğrenme ve uygulamaya hevesli olmalıdır.


Kişisel ve iş hayatında değişim; yapılan her şeyi daha fazla etkinlik ve yeterlilik adına sürekli olarak yeniden düzenlemeyi, elde bulunan kaynakları gerektiğinde yeniden yapılandırmayı, iş süreçlerini yeniden planlamayı, zaman zaman büyük resme tekrar bakarak yeniden keşfetmeyi, bunlara uygun olarak yeniden değerlendirmeyi, farklı parametrelerle ve farklı fikirlerle yeniden düşünmeyi ve sonrasında kişisel ve kurumsal kaynaklarla yeniden odaklanmayı gerekli kılar.

Değişime liderlik ederken bazı konulara dikkat etmek gerekir. Değişim için, değişme ile ilgili kişilerle iyi ilişkiler kurmalı, gerekçeler açıkça ifade edilmeli, soru işaretleri ortadan kaldırılmalı, değişme için ihtiyaç hissedilmesi sağlanmalı ve güven oluşturulmalıdır. Burada; neredeyiz, neye dönüşeceğiz, bu bize ne katacak, gelecekte nasıl olacağız gibi sorulardan yararlanılabilir. Değişim planlaması ve yürütülmesi esnasında örgütsel hedefler ve ilgi alanları, kişiler, teknolojik gelişmeler ve kurum kültürü göz önünde bulundurulmalıdır. Değişim öncesi ve sonrası hikayeler, anılar paylaşılmalıdır. Değişimin istikrarlı hale gelmesi ve uzun dönemli olabilmesi için gerekli koşulları yaratmaya çalışır. Bu amaçla personelin eğitimi, kurumun iş süreçlerinde düzenlemeler, araç ve tesislerinde yenileştirmeler kullanılabilir. Değişim sürecinde; ara kontrol ve değerlendirmeler, yavaşlamalar, hızlanmalar, gerektiğinde kutlamalar ve bilgilendirmeler yapılmalıdır.


“Değişim Katalizörlüğü” yetkinliği, insan faktörlerinden bilgi işleme, algı, insan hatası, iş yükü, durumsal farkındalık, karar verme, stres ve stres yönetimi, ekip olma, liderlik, iletişim faktörlerine önemli katkı sağlayacaktır.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page