top of page

Daniel Goleman "İşbaşında Duygusal Zekâ" Kitabında Duygusal Zekâ Bileşenleri

Kişisel Yeterlilik

Bu yeterlilikler kendimizi idare etme şeklimizi belirler.

1. Öz bilinç: Kendi iç hallerini, tercihlerini, kaynaklarını ve sezgilerini bilmek.

 • Duygusal bilinç: Kendi duygularını ve bu duyguların etkilerini tanımak

 • Doğru öz değerlendirme: Kendi güçlü yanlarını ve sınırlarını bilmek

 • Özgüven: Kendi değerini ve yeteneklerini güçlü biçimde duyumsamak

2. Kendine çekidüzen verme: Kendi iç hallerini, dürtülerini ve kaynaklarını yönetmek.

 • Özdenetim: Yıkıcı duygu ve dürtüleri kontrol altında tutmak

 • Güvenilirlik: Doğruluk ve dürüstlük standartlarını korumak

 • Vicdanlılık: Kişisel edimlerin sorumluluğunu üstlenmek

 • Uyumluluk: Değişim karşısında esneklik

 • Yenilikçilik: Yeni fikir ve yaklaşımlara, yeni bilgilere açık olmak

3. Motivasyon: Hedeflere ulaşmayı sağlayan ya da kolaylaştıran duygusal eğilimler.

 • Başarma dürtüsü: Bir mükemmellik standardını yakalama veya yükseltme arayışı

 • Bağlılık: Grup ya da kuruluşun hedeflerini benimsemek

 • İnisiyatif: Fırsat doğduğunda harekete geçmeye hazır olmak

 • İyimserlik: Engellere ve yenilgilere rağmen hedefler doğrultusunda yol almakta ısrar etmek

Sosyal Yeterlilik

Bu yeterlilikler ilişkilerle başa çıkma şeklimizi belirler.

4. Empati: Başkalarının hislerini, ihtiyaçlarını ve endişelerini anlamak.

 • Başkalarını anlamak: Başkalarının hislerini ve bakış açılarını sezmek ve sorunlarıyla etkin biçimde ilgilenmek

 • Başkalarını geliştirmek: Başkalarının gelişim ihtiyaçlarını sezmek ve yeteneklerini pekiştirmek

 • Hizmete yönelik olmak: Karşımızdakilerin ihtiyaçlarını önceden görmek, kabul etmek ve karşılamak

 • Çeşitlilikten yararlanmak: Farklı türlerden insanlar aracılığıyla fırsatları kullanmak

 • Politik bilinç: Bir grubun duygusal akımlarını ve güç ilişkilerini okumak

5. Sosyal Beceriler: Başkalarında istenen tepkileri uyandırmakta usta olmak.

 • Etki: İkna taktiklerini kullanarak etki alanı yaratmak

 • İletişim: Açık olarak dinlemek ve inandırıcı mesajlar yollamak

 • Çatışma yönetimi: Anlaşmazlıklarda uzlaşma ve çözüm sağlamak

 • Liderlik: Bireylere ve gruplara ilham vermek ve yol göstermek

 • Değişim katalizörlüğü: Değişimi başlatmak ya da yönetmek

 • Bağ kurmak: Amaca hizmet edebilecek ilişkileri geliştirmek

 • İmece ve işbirliği: Ortak hedefler doğrultusunda başkalarıyla çalışmak

 • Ekip yetileri: Kolektif hedefleri izlerken grup sinerjisi yaratmak

İşbaşında Duygusal Zekâ, Daniel Goleman, Varlık Yayınları, İstanbul. 1998


10 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page