top of page

Örgütsel Bilinç (Organizasyonel Farkındalık)

Örgütsel bilinci keskin olan bir kişi/lider, politik açıdan uyanık davranabilir, can alıcı toplumsal ağları göre­bilir ve kilit iktidar ilişkilerini okuyabilir. Bu tür kişiler bir örgütte işlerliği olan siyasal güçler kadar, yol gösteren de­ğerleri ve oradaki insanlar arasında geçerli olan sözsüz ku­ralları da anlayabilir. (Goleman, Boyatzis, McKee 2002: 264)

Bu kavram, çeşitli kaynaklarda; organizasyonel farkındalık, politik bilinç olarak da geçmektedir. Her kurum içerisinde iş ile ilgili teşkilat şeması, görev bölümleri, yetki ve sorumluluklar, görev tanımları gibi belirlenmiş birtakım ağlar mevcuttur. Bunların ötesinde kişiler arasında gruba, kişiye özgü görünmez ağlar da olabilir. Bu bağlantıların varlığını, niteliğini ve etkilerini bilmek önemlidir. Örgütsel bilince farklı ülke ve kültürlerden çalışanların algı ve yaklaşım farklılıkları da dahil edilmelidir. Bu konudaki farkındalık; kişilerin önyargı ve varsayımlardan uzak durarak iletişim kurabilmelerini, karşılaştıkları durumlara etkili biçimde tepki vermelerini mümkün kılar. Bu süreçte grup içinde ilişki ağı ve geçirdiği süre arttıkça bu farkındalık güçlenir. Bu farkındalığın olmadığı durumlarda çalışma arkadaşları arasında hangi durumlarda nasıl bir denge sağlanacağı konusunda çözüm üretmek zor olabilir.


Bu kavramı kendi çıkarlarına yönelik kullananlar, buradan zayıf yönler çıkarıp bunu kullananlar olabilir. Bazıları ise kendi kişisel gündemleri dışında başka konularla ilgilenmeyip umursamaz bir tavır takınabilirler. Bu yeterlilik, kişinin öz denetim ve empati becerileri ile bağlantılıdır.


“Örgütsel Bilinç” yetkinliği, insan faktörlerinden algı, insan hatası, iş yükü, karar verme, kişilik ve kültür, ekip olma, liderlik, iletişim faktörlerine önemli katkı sağlayacaktır.


Kaynakça

Goleman, D. Boyatsiz, R. McKee, A. (2002) Yeni Liderler, Varlık Yayınları, İstanbul.

17 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page