top of page

Kitap Önerilerim

DUYGUSAL VE SOSYAL ZEKA KİTAPLARI

 • Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemlidir? Daniel Goleman, Varlık Yayınları; İstanbul 1996

 • İşbaşında Duygusal Zekâ, Daniel Goleman, Varlık Yayınları, İstanbul. 1998

 • Yeni Liderler, Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee,  Varlık Yayınları, İstanbul 2002

 • Sosyal Zeka, Daniel Goleman, Varlık Yayınları; İstanbul 2007

 • Odak, Daniel Goleman, Varlık Yayınları; İstanbul

 • Yıkıcı Duygular, Daniel Goleman, Varlık Yayınları; İstanbul

 • Liderlikte Duygusal Zekâ, Cooper, R.K. ve A. Sawaf, Sistem Yayincilik, İstanbul. 1997

 • EQ Duygusal Zeka ve Başarı, S. J. Stein, H. E. Book, Özgür Yayınları, İstanbul 2003.

 • Akıllı bir kalple duygusal okuryazarlık, Claude Steiner, Nobel

 • Sosyal Zeka, Başarının Yeni Bilimi, Karl Albrecht, Timaş Yayınları, İstanbul 2006.

DİĞER KİTAPLAR

 • Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı – Stephen R. Covey

 • Önemli İşlere Öncelik – Stephen R. Covey

 • 8 nci Alışkanlık – Stephen R. Covey

 • Beşinci Disiplin – Peter Senge

 • Maksimum Başarı – Brian Tracy

 • Öğrenilmiş İyimserlik, Martin Seligman, HYB Yayıncılık.

 • Akılcı Yaşam Kılavuzu, Albert Ellis & Robert A. Harper, HYB Yayıncılık.

 • Bölünmüş Benlik – R. D. Laing

 • Yaşantının Politikası – R. D. Laing

 • Beyin Senin Hikayen – David Eagleman

optimist.jpg
bottom of page