top of page

Verdiği Eğitimler

Tüm programlarımız; Dr. Daniel Goleman’ın “Duygusal ve Sosyal Zeka Teorisi” ile Albert Ellis’in “Düşünsel Duygulanımcı Davranış Teknikleri” üzerine inşa edilmektedir.

DUYGUSAL VE SOSYAL ZEKA

 • Liderler için Duygusal Zeka ( 2 Gün )

 • Iş Hayatında Duygusal Zeka ( 2 Gün )

 • Liderler için Sosyal Zeka ( 2 Gün )

 • Iş Hayatında Sosyal Zeka ( 2 Gün )

 • Duygularla Dost Olmak ( 1 Gün )

 • Kurumların Duygusal ve Sosyal Zekası ( 2 Gün )

 • Okullar için Duygusal ve Sosyal Zeka Projesi

 • Üniversiteler için “Duygusal – Sosyal Zeka Dersi

 

YÖNETİM BECERİLERİ

 • Liderlik Becerileri ( 2 Gün )

 • Temel Yönetim Becerileri ( 3 Gün )

 • Sun Tzu Savaş Sanatı ilkeleri ile Yönetim (2 Gün)

 • Harp Prensipleri ile Yönetim ( 2 Gün )

 • Şirket Sevk ve İdare Usulleri ( 2 Gün )

 • Yönetici Adayı Yetiştirme Programı

 

ŞİRKETLERDE EĞİTİM

 • Eğitimlerin Planlanması ve Sonuçların Ölçülmesi ( 2 Gün )

 • Şirket Eğitimlerinde Yaratıcı Dramanın Kullanılması ( 4 Gün )

 • Eğiticinin Eğitimi ( 3 Gün )

 • Sunum Becerileri ( 2 Gün )

 • Eğitim Sürecinin Yönetilmesi ( 2 Gün )

​KİŞİSEL GELİŞİM KONULARI

 • Etkin Toplantı Yönetimi ( 2 Gün )

 • Etkin İletişim ( 2 Gün )

 • Yazılı İletişim ( 1 Gün )

 • Müzakere Becerileri ( 2 Gün )

 • Zamanı Etkin Yönetmek ( 2 Gün )

 • Geri Bildirim Becerileri ( 2 Gün )

 • Zor durum ve zor insanlarla başa çıkma ( 2 Gün )

 • Problem Çözme ve Karar Verme ( 2 Gün )

 • Çatışma Yönetimi ( 2 Gün )

 • Yaratıcı Düşünme ( 2 Gün )

 • Hayatımın önem ve öncelikleri (1 gün)

 • İş Hayatında Çatışma Yönetimi ( 2 Gün )

 • İş Hayatında Stres Yönetimi ( 2 Gün )

 • İş Hayatında Özmotivasyon ( 2 Gün )

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi ( 2 Gün )

 • Grup Dinamiğinin Sağlanması ( 1 Gün)

 • Takım çalışması ve İşbirliği ( 2 Gün )

 • AquaDrum ile Takım Çalışması Atölyesi

 • Anca Beraber Kanca Beraber (Takım Çalışması) – Yaratıcı Drama Uygulaması ( 1 Gün )

 • İş Yerinde Sessiz Çığlık “Mobbing”

 • İş Hayatında Kuşaklar

Bilgi Almak için
bottom of page