top of page

Ryff'in Psikolojik İyi Oluş Modeli ve CRM - Human Factors

Güncelleme tarihi: 5 Kas 2023

Ryff'in psikolojik iyi oluş modeli, konuya odaklanma için kullanılacak önemli araçlardan biridir. Psikolojik iyi oluş halinin havacılık sektöründeki önem ve etkileri konusunda bazı önemli bileşenleri kısa kısa incelemeye çalıştım. Yorumlarınızla katkı verir misiniz?


Ryff'in psikolojik iyi oluş modeli ve CRM yaklaşımı, birbirleriyle önemli benzerlikler taşıyan ve birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanan kavramlardır. CRM, uçuş ekipleri arasındaki etkili iletişimi, işbirliğini ve karar verme süreçlerini geliştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu, özellikle uçak kazalarının büyük bir kısmının insan faktörlerinden kaynaklandığı gerçeği göz önüne alındığında hayati öneme sahiptir. Diğer yandan, Ryff'in psikolojik iyi oluş modeli, bireylerin genel yaşam memnuniyeti ve psikolojik sağlığına odaklanır. Bu iki kavram arasındaki ilişki şu şekillerde açıklanabilir:

 • Özerklik ve CRM: CRM, ekip içinde özerkliği destekler. Ekip üyeleri, belirlenen protokollere ve talimatlara uyarken aynı zamanda esneklik gösterme yeteneğine sahip olmalıdır. Bu, özerklik kavramıyla uyumludur çünkü özerklik, bireyin kendi kararlarını verebilme ve sorumluluk alabilme yeteneğidir.

 • Kendini Kabul ve CRM: CRM, ekip üyeleri arasındaki açık iletişimi ve olumlu ilişkileri teşvik eder. Bu, kendini kabul kavramıyla ilişkilendirilebilir çünkü kendini kabul, kendi duygusal durumları ve düşünceleri ile barışık olma durumunu ifade eder.

 • Çevresel Hakimiyet ve CRM: CRM, ekip üyelerinin çevrelerini etkili bir şekilde yönetmelerine odaklanır. Bu, çevresel hakimiyet kavramıyla uyumludur, çünkü çevresel hakimiyet, dışsal faktörlerle başa çıkma ve çevreyi etkileme yeteneğini ifade eder.

 • Bireysel Gelişim ve CRM: CRM, sürekli öğrenmeyi ve bireysel gelişimi teşvik eder. Ekip üyeleri, sürekli olarak yeni beceriler öğrenmeli ve kendilerini geliştirmelidir. Bu, bireysel gelişim kavramıyla uyumludur, çünkü bireysel gelişim, kişisel ve profesyonel yeteneklerin sürekli olarak artırılması sürecini ifade eder.

 • Yaşam Amacı ve CRM: CRM, ekip üyelerinin ortak bir hedefe odaklanmalarını ve bu hedefe ulaşmak için işbirliği yapmalarını teşvik eder. Bu, yaşam amacı kavramıyla uyumludur, çünkü yaşam amacı, kişisel hedefler ve değerlerle uyumlu bir şekilde yaşamak anlamını taşır.

 • Diğerleriyle Olumlu İlişkiler ve CRM: CRM, ekip üyeleri arasındaki güveni, saygıyı ve işbirliğini teşvik eder. Bu, diğerleriyle olumlu ilişkiler kavramıyla uyumludur, çünkü bu kavram, sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurma yeteneğini ifade eder.

CRM yaklaşımının iyi oluşa katkısı, ekip üyeleri arasındaki güveni artırarak stresi azaltabilir, etkili iletişimi teşvik edebilir ve olumlu çalışma ilişkilerini destekleyebilir. Bu da bireylerin genel iyi oluşunu artırabilir ve işyerindeki memnuniyeti sağlayabilir. Dolayısıyla, Havacılıkta CRM yaklaşımı, hem profesyonel hem de kişisel düzeyde bireylerin iyi oluşunu olumlu bir şekilde etkileyebilir.

Ryff'in psikolojik iyi oluş modeli ve Havacılıkta Human Factors yaklaşımı, insan davranışlarını ve etkileşimlerini anlamayı, değerlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen iki önemli kavramdır. Bu iki kavram arasındaki ilişki şu şekillerde açıklanabilir:

 • Özerklik ve Human Factors: Havacılıkta Human Factors, pilotlar, mürettebat üyeleri ve hava trafik kontrolörleri gibi insan faktörlerini dikkate alarak uçak kazalarını ve olaylarını azaltmayı amaçlar. Özerklik, bireylerin kendilerini yönetme ve kararlarını verme yeteneği olarak önemlidir. Havacılıkta Human Factors yaklaşımı, ekip üyelerinin özerkliklerini destekler, ancak aynı zamanda ekip içinde uyumlu bir şekilde çalışma yeteneğini de vurgular.

 • Kendini Kabul ve Human Factors: Havacılıkta Human Factors, bireylerin güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için psikolojik faktörleri değerlendirir. Bu, bireylerin kendilerini ve yeteneklerini kabul etme yeteneği ile ilişkilidir. Kendini kabul, insanların kendi sınırlamalarını ve yeteneklerini anlama ve kabul etme sürecini ifade eder.

 • Çevresel Hakimiyet ve Human Factors: Havacılıkta Human Factors, fiziksel ve sosyal çevrenin uygunsuzluğunu ve tehlikelerini değerlendirir. Çevresel hakimiyet, bu çevresel faktörlere uyum sağlama yeteneği olarak önemlidir. İnsanların çevresel faktörlere hakim olmaları, güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için kritiktir.

 • Bireysel Gelişim ve Human Factors: Havacılıkta Human Factors, ekip üyelerinin sürekli eğitim ve gelişimini teşvik eder. Bireysel gelişim, bireylerin becerilerini ve bilgilerini sürekli olarak yenileme ve geliştirme sürecini ifade eder. Bu, Havacılıkta Human Factors yaklaşımının temel bir parçasıdır.

 • Yaşam Amacı ve Human Factors: Havacılıkta Human Factors, bireylerin işlerine ve mesleklerine olan bağlılıklarını ve motivasyonlarını değerlendirir. Yaşam amacı, bireylerin mesleklerindeki tatminlerini ve kişisel amaçlarını ifade eder. Havacılıkta Human Factors, bireylerin işlerindeki amaçlarını anlama ve koruma sürecini destekleyebilir.

 • Diğerleriyle Olumlu İlişkiler ve Human Factors: Havacılıkta Human Factors, ekip içi iletişim ve işbirliği gibi faktörleri vurgular. Diğerleriyle olumlu ilişkiler, güven ve açık iletişimi içerir, bu da ekip içinde sağlıklı etkileşimleri destekler.

Human Factors yaklaşımının iyi oluşa katkısı, güvenli, etkili ve verimli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Bu yaklaşım, insan faktörlerini anlamak ve yönetmek için tasarlanmıştır, bu da hem bireylerin hem de ekiplerin genel iyi oluşunu ve memnuniyetini artırabilir. Ekip üyeleri arasındaki olumlu ilişkilerin desteklenmesi, stresin azaltılması ve işbirliğinin teşvik edilmesi, hem bireylerin hem de ekip düzeyinde psikolojik iyi oluşu artırabilir. Bu nedenle, Human Factors yaklaşımı, psikolojik iyi oluşu destekleyerek havacılık sektöründeki profesyonellerin genel refahını olumlu bir şekilde etkileyebilir.


67 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page