top of page

Pilotların Duygusal Zekâsı

ABD'de yapılan ve 02 Eylül 2022'de Nature's Scientific Reports'ta yayımlanan bir çalışmanın konusu: Pilotların Duygusal Zekâsı.

Araştırma Ekibi

 • Zachary Dugger - Department of Mathematical Sciences, United States Military Academy, West Point, NY, USA

 • K. V. Petrides - London Psychometric Laboratory, University College London, London, UK

 • Nicole Carnegie - Department of Mathematical Sciences, Montana State University, Bozeman, MT, USA

 • Bernadette McCrory - Department of Mechanical and Industrial Engineering, Montana State University, Bozeman, MT, USA

Çalışma için yaş, cinsiyet, etnik köken ve eğitim geçmişi gibi faktörlere dayalı olarak bir kontrol grubu oluşturuldu ve pilot grupla 2:1 oranında eşleştirildi.


Pilot grubu, 44 pilottan oluşan yüzde 93'ü erkek, yaşları 24 ile 67 arasında, uçuş deneyimi 150 saatten 5.000 saat üzeri arasında değişiyordu. Katılımcılar arasında askeri ve sivil havacılık kuruluşlarından hem döner hem de sabit kanatlı hava araçları pilotları yer aldı.


Sonuçlar, pilotların duygusal zekânın dört faktöründen üçünde tutarlı bir şekilde diğerlerinden daha düşük puan aldıklarını gösterdi. Bunlar esenlik (well-being), duygusallık (emotionality) ve sosyallik (sociability). Dördüncü faktör olan kendini kontrol (self-control) için anlamlı bir farklılık tespit edilemedi.

Bu dört faktörün alt başlıkları şöyle;

 • Esenlik; benlik saygısı, iyimserlik, mutluluk.

 • Kendini kontrol; duygu düzenleme, stres yönetimi, dürtüsellik.

 • Sosyallik; duygu yönetimi, atılganlık, sosyal farkındalık.

 • Duygusallık; ilişkiler, duygu algısı, empati, duygu ifadesi.

Çalışmada pilotların kontrol grubu ile karşılaştırılmasında yüksek dışadönüklük (özellikle atılganlık, hareketlilik ve heyecan arama gibi yönlerde belirgindir) puanlarına sahip olduğu görülmektedir Pilotlar aynı zamanda nevrotiklik konusunda kontrol grubuna göre daha düşük puan alıyor ve bu da korku, kaygı ve stresle başa çıkma becerisine işaret ediyor.


Sonuçlarla ilgili çalışma içerisinde detaylı yorumlar yer almaktadır. Bunun yanı sıra çalışma konusunda sosyal medyada pilotlar, havacılık konularında çalışanlar ve akademisyenler çeşitli yorumlar yaptılar. Okuduklarım bazılarını paylaşmak isterim.

 • En yoğun eleştiri, böyle bir sonuca varmak için çalışmaya katılan pilot sayısının az olduğu konusundadır.

 • Duygusal Zekâ kavramına inanmadığını ifade edenler var. Hatta bu konuya ilginin kadın yöneticilerin artması sonucu gerçekleştiğini iddia edenler var.

 • Duygusal Zekâ bileşenlerinin daha açık olarak ifade edilmesi açıklanmasının gerekliliği.

 • Kişilerin “duygusal zekâ” konusunda yaklaşımları anlayışlarındaki farklılıklar yorumları etkileyebiliyor.

 • Bir kaptan pilottan şöyle bir yorum gelmiş. “Birlikte uçtuğum yardımcı pilotlardan bazılarına daha doğrudan ve kararlı olmam gerekiyordu, bazıları ise buna ihtiyaç duymuyordu. EQ, ikisi arasında ayrım yapmanızı sağlar.”

 • Bazı uzman ve havacı yorumlarında pilotların kendileri hakkında "maço" ve "kontrol odaklı" tutumlara sahip oldukları görüşlerini kabul ettiklerini, hatta cerrahlarında benzer özellik gösterdiklerini ifade etmektedirler.

 • Bir yorumda şöyle bir cümle var. “Her uyarı ışığında veya alarm zilinde çıldırdıysanız, iyi bir pilot olamazsınız.” Elbette duygusal zekâ bunu önermiyor zaten. Duygusal Zekâ, uyarı ışığı ya da alarm alındığında hissedilen duyguları anlamak ve yönetmekten bahsediyor. Onları yok saymak ya da onlara kapılmak istenilen bir durum değildir.

 • Bir diğer yorumda “Bir duygu olarak korku, asla müdahale etmesine izin vermediğim bir şeydir, çünkü bunun durumu daha da kötüleştireceğini biliyordum.” Duygusal Zekâ “korkunun sana müdahale etmesine izin ver” demiyor. Tam tersine korku hissettiğin anda bu duygunun sana olan mesajını anla ve onunla ilişkini yönet” diyor. Korku hissetmeyen bir kişi korkuyu tetikleyen konuyu çözme konusunda eyleme geçmez.

 • Bazı yorumlarda duygusallık ve karar verme konularının vurgulandığını ilişki kurulduğunu okudum. Duygusal Zekâsı yüksek olmak duygusal olmak anlamına gelmiyor. Duygusal Zekâ karar konusunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Duyguların bize verdiği bilgiler var ve bu bilgiler karar verme konusunda etkisi vardır. Bu duygusal karar verme anlamına gelmiyor.

 • Duygusal Zekâ konusunda farkındalık ve bu konuda yapılabilecek gelişim çabaları kişinin CRM yetkinliklerinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

 • Çalışma grubu bu çalışmayı "doğası gereği keşif amaçlı" olarak belirtmişler ve bir başlangıç diye ifade etmişlerdir.

 • Bir öğretmen pilotun yorumu şöyle. “Pek çok pilot yetiştirdim ve onların yüksek düzeyde duygusal zekaya sahip olduklarına inanıyorum. Yani ani, stresli durumlarla başa çıkmak için gerekli olan.”


Sözün Özü..

Bu tür çalışmalar, daha yeni ve kapsamlı çalışmaların tetikleyicisidirler, sonuçları ise etiketlemekten ziyade değişim ve gelişime destek verir. Ne kadar geniş katılım olur ve amaca yönelik doğru bir araç kullanılırsa sonuçlar daha yararlı ve gelişime dönük olacaktır.

Son olarak; kendi çapımızda biz de birçok pilot ile eğitim çalışmaları yürüttük ve büyük çoğunluğunun yüksek duygusal zekâya sahip olduğunu düşünüyoruz.

Görüşlerinizi paylaşır mısınız?Havacılıkta Duygusal Zeka Yazısı: https://www.eraybeceren.com/post/hvclkdz


Kaynaklar:

 • The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences Volume IV Clinical, Applied, and Cross‐Cultural Research. Editors in Chief Bernardo J. Carducci and Christopher S. Nave, Volume Editors: Jeffrey S. Mio Ronald E. Riggio. John Wiley & Sons, Inc. NJ, USA. 2020. (Sayfa 489)

 • Dugger, Z., Petrides, K.V., Carnegie, N. et al. Trait emotional intelligence in American pilots. Sci Rep 12, 15033 (2022).

 • Sosyal Medya yorumları.


77 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page