top of page

Pilot Adaylarının Beklentileri

Güncelleme tarihi: 25 Haz 2023

25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından düzenlenen "Havacılıkta İnsan Faktörleri Sempozyumunda "Pilot Adaylarının Beklentileri (1990-1999 Yılları arası doğumlular)" konusunda bir çalışmamızı paylaştık.

Giriş

Bu çalışma; Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi "Takım Bağlılığı ve Kariyer Memnuniyeti" raporu alınarak gerçekleştirilmiştir. Raporla ilgili kısa bilgiyi şuradan okuyabilirsiniz.


Bu analiz, pilot adaylarının işe uygunluk, yetkinlik, liderlik, iletişim, yetki, kişisel, sosyal ve iş yaşam dengesi gibi konulardaki beklentilerini ve eğilimlerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bu analiz, pilot adaylarının işverenden ne beklediklerini ve işverenin onlara nasıl davranması gerektiğini anlamak için yapılmıştır. Bu analiz, pilot adaylarının kalıcılığını ve bağlılığını artırmak, performansını ve memnuniyetini yükseltmek için işverene rehberlik etmek için kullanılabilir. Bu yazıda, bu analizin sonuçları detaylı bir şekilde yorumlanacak ve pilot adaylarının beklentilerini karşılamak için işverene öneriler sunulacaktır.


Çalışmaya Katılanlar:

 • 215 Lisans Mezunu ve Uçuş Okulu eğitimine başlamış pilot adayları,

 • 1990-1999 doğumludurlar.

 • 53'i kadın ve 162'si erkektir. (Katılımcılardan 204 kişi 5 farklı havayolu adına uçuş eğitimini yürütmekte, 11'i kendi adına eğitim almaktadır


Gelişim beklentileri, çalışanların gelişim fırsatlarına ilişkin beklentileri analiz edilmekte, buna ilişkin kurumsal davranışlar ortaya konmakta ve kariyer gelişimine ilişkin beklentileri yönetmek için öneriler sunulmaktadır.

 • Gelişim İsteği: Yeni beceriler edinme veya yeteneklerini geliştirme imkanı sunan iş fırsatlarına sahip olma isteği

 • Coşkulu: Kendi hedefleri konusunda istekli ve heyecanlı olma eğilimi

 • Kendini Geliştirme: Kendini geliştirme veya daha iyi olmaya çalışma eğilimi

 • İlerleme İsteği: Kariyer veya sorumluluklarını genişletme imkanı sunan iş fırsatlarına sahip olma isteği

 • Zoru Başarma İsteği: Zor hedef veya görevleri denemeye hazır olma

Grubunun "Gelişim Beklentileri" Sonuçları

Pilot adayları grubunun gelişim beklentileri oldukça yüksektir.

 • Gelişim İsteği - 9,2: Bu sonuç, grubun yeni beceriler edinme veya yeteneklerini geliştirme imkanı sunan iş fırsatlarına sahip olma isteğinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun öğrenmeye açık, meraklı ve kendini geliştirmeye hevesli olduğunu anlamına geliyor. Bu da grubun gelişim fırsatlarına değer verdiği ve bunlardan yararlanmak istediği anlamına geliyor.

 • Coşkulu - 8,3: Bu sonuç, grubun kendi hedefleri konusunda istekli ve heyecanlı olma eğiliminin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun motivasyonunun, enerjisinin ve işe bağlılığının yüksek olduğunu anlamına geliyor. Bu da grubun işini severek yaptığı ve başarılı olmak için çaba gösterdiği anlamına geliyor.

 • Kendini Geliştirme - 8,5: Bu sonuç, grubun kendini geliştirme veya daha iyi olmaya çalışma eğiliminin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun kendine güveninin, öz farkındalığının ve öz eleştirinin yüksek olduğunu anlamına geliyor. Bu da grubun güçlü ve zayıf yönlerini bildiği ve kendini geliştirmek için fırsat aradığı anlamına geliyor.

 • İlerleme İsteği - 8,5: Bu sonuç, grubun kariyer veya sorumluluklarını genişletme imkanı sunan iş fırsatlarına sahip olma isteğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun kariyer hedeflerinin, başarı arzusunun ve rekabetçiliğinin yüksek olduğunu anlamına geliyor. Bu da grubun kariyerinde ilerlemek için çalıştığı ve daha fazla sorumluluk almak istediği anlamına geliyor.

 • Zoru Başarma İsteği - 8,0: Bu sonuç, grubun zor hedef veya görevleri denemeye hazır olma eğiliminin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun zorluklara karşı cesaretinin, azminin ve dayanıklılığının yüksek olduğunu anlamına geliyor. Bu da grubun zorlu işleri üstlenmekten kaçınmadığı ve bunları başarmak için çözüm odaklı davrandığı anlamına geliyor.

Grubun Gelişim Beklentilerini Yönetmek için;

 • Gruba düzenli olarak geri bildirim verin ve başarılarını takdir edin.

 • Gruba farklı projelerde, rollerde veya görevlerde çalışma imkanı sunun ve onlara yeni beceriler kazandırın.

 • Gruba kariyer planlaması yapmaları için rehberlik edin ve onlara ilerleme yollarını gösterin.

 • Gruba zorlayıcı ama ulaşılabilir hedefler belirleyin ve onları destekleyin.

 • Gruba öğrenme kaynakları sağlayın ve onları eğitim veya mentorluk programlarına yönlendirin.

Analiz sonuçlarına göre, grubun takdir edilme beklentileri ortalama seviyede. Grubun çalışmalarının takdir edilmesini, yeteneklerinin onaylanmasını, fikirlerine değer verilmesini istiyor, ancak bunlar için çok fazla ısrarcı değil. Grubun diğer insanlara karşı sıcakkanlı ve empatik, işbirliği yapmaya açık. Bu, grubun sosyal ilişkilerde dengeli ve uyumlu olduğunu gösteriyor. Bu da grubun takdir edilmeye ihtiyaç duyduğu, ancak bunu kurumsal hedeflerden daha önemli görmeyen bir tutum sergilediği anlamına geliyor.

 • Takdir Edilme İsteği: Kişinin çalışmalarını takdir eden bir işveren ile çalışma isteği

 • Onaylanma İsteği: Kişinin yetenekleri ve güçlü yönlerinin (diğer kişiler tarafından) onaylanması isteği

 • Sıcakkanlılık / Empati: Diğer kişilere karşı yakınlık hissi ve olumlu duyguları ifade etme eğilimi

 • Fikirlerine Değer Verilmesi İsteği: Kişinin görüşlerini dinleyen ve önem veren bir işveren ile çalışma isteği

 • İşbirliği Yapan: Karar verirken diğer kişilerle işbirliği yapma eğilimi

Grubunun "Takdir Edilme Beklentileri" Sonuçları

 • Takdir Edilme İsteği - 5,4: Bu sonuç, Grubun çalışmalarını takdir eden bir işveren ile çalışma isteğinin ortalama seviyede olduğunu gösteriyor. Bu, Grubun takdir edilmeyi önemsediği, ancak bunun için çok fazla talepkar olmadığı anlamına geliyor. Bu da Grubun takdir edilmekten memnun olduğu, ancak bunu kurumsal hedeflerden daha üstün tutmadığı anlamına geliyor.

 • Onaylanma İsteği - 5,4: Bu sonuç, Grubun yetenekleri ve güçlü yönlerinin (diğer kişiler tarafından) onaylanması isteğinin ortalama seviyede olduğunu gösteriyor. Bu, Grubun onaylanmaya ihtiyaç duyduğu, ancak bunu çok fazla aramadığı anlamına geliyor. Bu da Grubun onaylanmayı motive edici bulduğu, ancak bunu kurumsal değerlerden daha yüksek görmediği anlamına geliyor.

 • Sıcakkanlılık / Empati - 6,8: Bu sonuç, Grubun diğer kişilere karşı yakınlık hissi ve olumlu duyguları ifade etme eğiliminin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, Grubun sosyal ilişkilerde sıcakkanlı, empatik ve dostça davrandığı anlamına geliyor. Bu da Grubun diğer insanlarla iyi geçindiği ve onlara karşı saygılı ve ilgili olduğu anlamına geliyor.

 • Fikirlerine Değer Verilmesi İsteği - 7,6: Bu sonuç, Grubun görüşlerini dinleyen ve önem veren bir işveren ile çalışma isteğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, Grubun fikirlerine değer verdiği ve bunları paylaşmak istediği anlamına geliyor. Bu da Grubun fikirlerinin dikkate alınmasını beklediği ve bunun için çaba gösterdiği anlamına geliyor.

 • İşbirliği Yapan - 7: Bu sonuç, Grubun karar verirken diğer kişilerle işbirliği yapma eğiliminin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, Grubun takım çalışmasına yatkın, uyumlu ve esnek davrandığı anlamına geliyor. Bu da Grubun diğer insanların fikirlerine açık olduğu ve ortak hedeflere ulaşmak için işbirliği yaptığı anlamına geliyor. Bu da Grubun diğer insanların fikirlerine açık olduğu ve ortak hedeflere ulaşmak için işbirliği yaptığı anlamına geliyor.

Grubunuzun takdir edilme beklentilerini yönetmek için:

 • Gruba düzenli olarak olumlu geri bildirim verin ve başarılarını kutlayın.

 • Gruba yeteneklerini ve güçlü yönlerini tanıyan ve onlara güvenen bir liderlik tarzı sergileyin.

 • Gruba fikirlerini paylaşma ve katkıda bulunma imkanı verin ve onların görüşlerine saygı gösterin.

 • Gruba işbirliği yapabilecekleri ve destek alabilecekleri bir çalışma ortamı sağlayın.

 • Gruba takdir etmenin ve edilmenin önemini vurgulayın ve onlara örnek olun.

Bu öneriler, grubun takdir edilme beklentilerini karşılamakla kalmaz, aynı zamanda onların kuruma olan bağlılıklarını, memnuniyetlerini ve sadakatlerini de artırır. Bu da kurumun verimliliğini, kalitesini ve rekabet gücünü yükseltir.

Pilot Adaylarının ücret konusundaki beklentileri analiz edilmektedir. Yüksek Kazanç İsteği ve Hızlı Ücret Artışı İsteği’ ne ilişkin puanlar, kişinin iç motivasyon seviyesi ile karşılaştırılmaktadır. Yüksek Kazanç İsteği yüksek seviyede kazanç elde etmeye verilen önemi gösterirken, Hızlı Ücret Artışı İsteği bunun ne kadar hızlı olmasının arzulandığını gösterir.

Yüksek Kazanç İsteği Beklentiler

 • Yüksek Kazanç İsteği: Daha yüksek ücret kazanma isteği

 • Hızlı Ücret Artışı İsteği: Nispeten sık ücret artışı veren bir işveren ile çalışma isteği

 • İç Motivasyon: İnisiyatif alma, zoru başarmayı isteme ve hedeflere ulaşma konusunda coşkulu olmayı da içeren başarma dürtüsü.

Grubun "Ücret Beklentileri" Sonuçları

Analiz sonuçlarına göre, grubun ücret beklentileri ortalamanın altında. Grup daha yüksek ücret kazanmayı veya sık ücret artışı almayı çok fazla önemsemiyor. Grubun iç motivasyonu ise yüksek. Grup inisiyatif almayı, zoru başarmayı ve hedeflere ulaşmayı istiyor. Bu, grubun ücretten çok işin kendisine odaklandığını ve başarıya ulaşmak için coşkulu olduğunu gösteriyor. Bu da grubun ücret konusunda çok fazla talepkâr olmadığı, ancak işin kalitesi ve anlamı konusunda hassas olduğu anlamına geliyor.

 • Yüksek Kazanç İsteği - 4,4: Bu sonuç, grubun daha yüksek ücret kazanma isteğinin ortalamanın altında olduğunu gösteriyor. Bu, grubun ücret konusunda çok fazla talepkâr olmadığı, ancak adil ve makul bir ücret beklentisi olduğu anlamına geliyor. Bu da grubun ücretten çok işin kendisine değer verdiği ve iş tatmini için çalıştığı anlamına geliyor.

 • Hızlı Ücret Artışı İsteği - 2,5: Bu sonuç, grubunuzun nispeten sık ücret artışı veren bir işveren ile çalışma isteğinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Bu, grubunuzun ücret artışı konusunda çok sabırlı ve anlayışlı olduğu, ancak bunun için çok fazla beklemek istemediği anlamına geliyor. Bu da grubunuzun ücret artışının performansına göre belirlenmesini istediği ve bunu hak ettiğini göstermek için çaba sarf ettiği anlamına geliyor.

 • İç Motivasyon - 7,7: Bu sonuç, grubunuzun inisiyatif alma, zoru başarmayı isteme ve hedeflere ulaşma konusunda coşkulu olmayı da içeren başarma dürtüsünün yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubunuzun motivasyonunun, enerjisinin ve işe bağlılığının yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu da grubunuzun işini severek yaptığı ve başarılı olmak için çaba gösterdiği anlamına geliyor.

Grubun Ücret Beklentilerini Yönetmek için:

 • Grubun adil ve rekabetçi bir ücret politikası uygulayın ve onlara ücretlerinin nasıl belirlendiğini ve neye göre değiştiğini açıklayın.

 • Grubun performanslarına göre ödüllendirin ve onlara başarılarını kutlayın.

 • Grubun işlerinin kurum için ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterin ve onlara anlamlı bir amaç sunun.

 • Grubun işlerini geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için fırsatlar verin ve onları destekleyin.

 • Gruba iş tatmini, iş güvenliği, esneklik, sosyal destek gibi ücret dışı faydalar sağlayın ve onların ihtiyaçlarını karşılayın.

Pilot Adaylarının açık sözlülük ve diplomasi konusundaki beklentileri analiz edilmektedir. İletişime ilişkin beklenti ve davranışları daha iyi anlayabilmek için, Açık Sözlülük İsteği, Diplomatik Lisan İsteği, Açık Sözlülük ve Diplomatik Lisan’a ilişkin puanlar çeşitli şekillerde birbirleri ile karşılaştırılmaktadır.


Açık sözlülük İsteği Beklentileri

 • Açık sözlülük İsteği: Diğer kişilerin doğrudan ve konuya odaklı olması isteği

 • Açık Sözlü: Doğrudan, konuya odaklı ve açık sözlü olma eğilimi

Diplomatik Lisan İsteği Beklentileri

 • Diplomatik Lisan İsteği: Diğer kişilerin ifadelerini düşünceli bir şekilde seçmesini isteme

 • Diplomatik Lisan: İfadelerini düşünceli bir şekilde seçme eğilimi

Grubun "İletişim Beklentileri" Sonuçları:

 • Açık sözlülük İsteği - 5,9: Bu sonuç, grubun diğer kişilerin doğrudan ve konuya odaklı olmasını ortalama seviyede istediğini gösteriyor. Bu, grubun iletişimde açıklığı ve netliği önemsediği, ancak bunun için çok fazla talepkar olmadığı anlamına geliyor. Bu da grubun iletişimde hem gerçekleri hem de duyguları dikkate aldığı anlamına geliyor.

 • Açık Sözlü - 7: Bu sonuç, grubun doğrudan, konuya odaklı ve açık sözlü olma eğiliminin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun iletişimde dürüst, samimi ve cesur davrandığı anlamına geliyor. Bu da grubun iletişimde kendini ifade etmekte zorlanmadığı ve fikirlerini açıkça paylaştığı anlamına geliyor.

 • Diplomatik Lisan İsteği - 4,2: Bu sonuç, grubun diğer kişilerin ifadelerini düşünceli bir şekilde seçmesini düşük seviyede istediğini gösteriyor. Bu, grubun iletişimde diplomasiye ve inceliğe çok fazla önem vermediği anlamına geliyor. Bu da grubun iletişimde hem kendisine hem de karşı tarafa çok fazla özen göstermediği anlamına geliyor.

 • Diplomatik Lisan - 5,7: Bu sonuç, grubun ifadelerini düşünceli bir şekilde seçme eğiliminin ortalama seviyede olduğunu gösteriyor. Bu, grubun iletişimde kibar, nazik ve saygılı davranabildiği, ancak bunu yaparken bazen dikkatsiz veya duyarsız olabildiği anlamına geliyor. Bu da grubun iletişimde hem kendini hem de karşı tarafı anlamaya çalıştığı anlamına geliyor.

Grubun İletişim Beklentilerini Yönetmek için:

 • Gruba iletişimde açıklık ve netlik sağlayın ve onlara güncel bilgiler, geri bildirimler ve yönlendirmeler verin.

 • Gruba iletişimde doğrudan, konuya odaklı ve açık sözlü olmalarının avantajlarını ve dezavantajlarını anlatın ve onlara iletişim becerileri kazandırın.

 • Gruba iletişimde diplomasiye ve inceliğe önem vermenin faydalarını anlatın ve onlara ifadelerini düşünceli bir şekilde seçmelerini önerin.

 • Gruba iletişimde hem gerçekleri hem de duyguları dikkate almalarını önerin ve onlara empati kurma ve çatışma çözme becerileri kazandırın.

Bu bölümde, özerklik isteği ve inisiyatif seviyesi arasındaki ilişki, liderlik arzusu ve karar vermeye isteklilik arasındaki ilişki ve kişinin kurallara verdiği tepki de dahil olmak üzere, otoriteye ilişkin konular analiz edilmektedir.

Özerklik İsteği Beklentileri

 • Özerklik İsteği: Otoriteden bağımsız ve kendi başına olma isteği

 • İnisiyatif Alan: Yapılması gerekenleri kavrama ve kendi başına ilerleme eğilimi

 • Kurallara Tolerans: Başkaları tarafından oluşturulmuş kural, program ve prosedürlere uyma toleransı

Liderlik Etme İsteği Beklentileri

 • Liderlik Etme İsteği: Diğer kişileri yönetecek veya rehberlik edecek bir pozisyonda olma isteği

 • Karar Verici: Karar verme yetkisine sahip olma ve bu konuda sorumluluk üstlenme isteği

Grubun "Yetki Beklentileri" Sonuçları:

 • Özerklik İsteği - 3,8: Bu sonuç, grubun otoriteden bağımsız ve kendi başına olma isteğinin düşük olduğunu gösteriyor. Bu, grubun özgürlüğünden çok güvenliğe ve istikrara önem verdiği anlamına geliyor. Bu da grubun kendi kararlarını vermekten çok yönlendirilmeyi ve desteklenmeyi istediği anlamına geliyor.

 • İnisiyatif Alan - 5,9: Bu sonuç, grubun yapılması gerekenleri kavrama ve kendi başına ilerleme eğiliminin ortalama seviyede olduğunu gösteriyor. Bu, grubun proaktif, girişken ve yaratıcı davranabildiği, ancak bunu yaparken bazen tereddüt ettiği veya onay aradığı anlamına geliyor. Bu da grubun işlerini yaparken hem kendi fikirlerini hem de başkalarının yönlendirmelerini dikkate aldığı anlamına geliyor.

 • Kurallara Tolerans - 7,8: Bu sonuç, grubun başkaları tarafından oluşturulmuş kural, program ve prosedürlere uyma toleransının yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun disiplinli, uyumlu ve saygılı davrandığı anlamına geliyor. Bu da grubun kurallara uymakta zorlanmadığı ve bunları işini kolaylaştırmak için kullandığı anlamına geliyor.

 • Liderlik Etme İsteği - 7,1: Bu sonuç, grubun diğer kişileri yönetecek veya rehberlik edecek bir pozisyonda olma isteğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun liderlik potansiyeline, vizyonuna ve karizmasına sahip olduğu anlamına geliyor. Bu da grubun diğer insanları motive etmek, yönlendirmek ve etkilemek istediği anlamına geliyor.

 • Karar Verici - 7,7: Bu sonuç, grubun karar verme yetkisine sahip olma ve bu konuda sorumluluk üstlenme isteğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun kararlı, cesur ve özgüvenli davrandığı anlamına geliyor. Bu da grubun karar verirken mantıklı ve analitik düşündüğü ve sonuçlarını kabul ettiği anlamına geliyor.

Grubun Ücret Beklentilerini Yönetmek için:

 • Gruba işlerinde özerklik ve esneklik sağlayın ancak onları yalnız bırakmayın ve onlara rehberlik edin ve destekleyin.

 • Gruba inisiyatif almaları için teşvik edin ancak onları kontrol edin ve onlara geri bildirim verin.

 • Gruba kuralları açıklayın ve onların neden gerekli olduğunu anlatın ve onlara kurallara uymaları için destek olun.

 • Gruba liderlik gelişimi fırsatları sunun ve onları liderlik rollerine hazırlayın ve atayın.

 • Gruba karar verme becerileri kazandırın ve onları karar verirken destekleyin ve geri bildirim verin.

Bu bölümde, bilgilendirilme isteği, yetkin olduğu düşünülen bir liderle çalışmaya verilen önem, işverenden kişisel yardım isteği ve istikrarlı bir işe sahip olmaya verilen önem de dahil olmak üzere, kişisel beklentilere ilişkin çeşitli konular analiz edilmektedir. Bu alanlardaki güçlü beklentilerin nasıl yönetilebileceğine ilişkin öneriler sunulmaktadır.

 • Bilgilendirilme İsteği: Kişinin işi veya mesleğine ilişkin bilgileri açıklıkla paylaşan bir işveren ile çalışma isteği

 • Yetkin Bir Lider İsteği: Kişinin yetkin olduğuna inandığı bir liderle çalışma isteği

 • Kişisel Yardım İsteği: Kişisel zorluklar karşısında işverenden destek alma isteği

 • İstikrarlı Kariyer İsteği: Uzun süreli veya daimi bir iş isteği

Grubun "Kişisel Beklentileri" Sonuçları:

 • Bilgilendirilme İsteği - 5,2: Bu sonuç, grubun işi veya mesleğine ilişkin bilgileri açıklıkla paylaşan bir işveren ile çalışma isteğinin ortalama seviyede olduğunu gösteriyor. Bu, grubun bilgilendirilmeyi önemsediği, ancak bunun için çok fazla talepkar olmadığı anlamına geliyor. Bu da grubun bilgilendirilmekten memnun olduğu, ancak bunu kurumsal iletişimden daha üstün tutmadığı anlamına geliyor.

 • Yetkin Bir Lider İsteği - 7: Bu sonuç, grubun yetkin olduğuna inandığı bir liderle çalışma isteğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun liderliğe verdiği değeri ve liderlik beklentisini gösteriyor. Bu da grubun yetkin bir liderden rehberlik, ilham ve örnek almak istediği anlamına geliyor.

 • Kişisel Yardım İsteği - 4,9: Bu sonuç, grubun kişisel zorluklar karşısında işverenden destek alma isteğinin ortalama seviyede olduğunu gösteriyor. Bu, grubun kişisel yardıma ihtiyaç duyduğu, ancak bunu çok fazla aramadığı anlamına geliyor. Bu da grubun kişisel yardımı motive edici bulduğu, ancak bunu kurumsal desteğin yerine koymadığı anlamına geliyor.

 • İstikrarlı Kariyer İsteği - 6,8: Bu sonuç, grubun uzun süreli veya daimi bir iş isteğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun kariyerine verdiği önemi ve kariyer beklentisini gösteriyor. Bu da grubun istikrarlı bir kariyere sahip olmak için çalıştığı ve kuruma bağlılık duyduğu anlamına geliyor.

Grubun Kişisel Beklentilerini Yönetmek için:

 • Gruba işleri veya meslekleri ile ilgili açık ve net bir iletişim kurun ve onlara güncel bilgiler verin.

 • Gruba yetkin olduğuna inandıkları bir liderlik tarzı sergileyin ve onlara rehberlik edin ve ilham verin.

 • Gruba kişisel zorluklar karşısında destek olun ve onlara yardım etmeye hazır olduğunuzu gösterin.

 • Gruba uzun süreli veya daimi bir iş sunun ve onlara kariyer gelişimi fırsatları sağlayın.

Bu bölümde, içe dönüklük ve dışa dönüklüğe ilişkin olarak işte sunulan sosyal imkanlara yönelik istek analiz edilmektedir. Güçlü sosyal beklentileri yönetmeye ilişkin öneriler sunulmaktadır.

 • Sosyal Ortam İsteği: Diğer kişilerle tanışma ve etkileşim imkanı sunan bir iş ortamı isteği

 • Dışa Dönük: Sosyal olarak dışa dönük olma eğilimi ve yeni kişilerle tanışmaktan keyif alma

Grubun "Sosyal Beklentileri" Sonuçları:

 • Sosyal Ortam İsteği - 5,5: Bu sonuç, grubun diğer kişilerle tanışma ve etkileşim imkanı sunan bir iş ortamını ortalama seviyede istediğini gösteriyor. Bu, grubun sosyal ortama önem verdiği, ancak bunun için çok fazla talepkar olmadığı anlamına geliyor. Bu da grubun sosyal ortamdan memnun olduğu, ancak bunu iş performansından daha üstün tutmadığı anlamına geliyor.

 • Dışa Dönük - 6,5: Bu sonuç, grubun sosyal olarak dışa dönük olma eğiliminin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun yeni kişilerle tanışmaktan ve onlarla iletişim kurmaktan keyif aldığı anlamına geliyor. Bu da grubun sosyal ilişkilerde canlı, enerjik ve arkadaş canlısı davrandığı anlamına geliyor.

Grubun Sosyal Beklentilerini Yönetmek için:

 • Gruba diğer kişilerle tanışma ve etkileşim imkanı sunan bir iş ortamı sağlayın ve onları sosyal aktivitelere katılmaya teşvik edin.

 • Gruba sosyal olarak dışa dönük olmalarının avantajlarını ve dezavantajlarını anlatın ve onlara sosyal becerilerini geliştirmek için eğitim verin.

 • Gruba sosyal ilişkilerde hem kendilerini hem de karşı tarafı anlamaya çalışmalarını önerin ve onlara empati kurma ve çatışma çözme becerileri kazandırın.

 • Gruba sosyal ilişkilerin önemini vurgulayın ve onlara iyi örnekler sunun.

Bu bölümde, iş yaşam dengesi isteğine ve stres yönetimi ve stres seviyelerine ilişkin konular analiz edilmektedir. Ayrıca esnek çalışma saatlerine ilişkin beklentiler ve yoğun çalışma programı ve zaman sınırlamalarına ilişkin tolerans da incelenmektedir.

İş/Yaşam Dengesi İsteği Beklentileri

 • İş/Yaşam Dengesi İsteği: İş dışında dinlenmeye, keyif veya aileye yeteri kadar zaman ayırma isteği

 • Rahat: Çalışırken rahat hissetme veya sakin olma eğilimi

 • Stresi Başarıyla Yöneten: Gerginlik ve zorluklar ortaya çıktığında bunlarla etkili bir şekilde baş edebilme eğilimi

 • Baskıya Tolerans: Zaman sınırı ve yoğun bir program içinde çalışmaya ilişkin rahatlık ve sakinlik düzeyi

Esnek Çalışma Saatleri İsteği Beklentileri

 • Esnek Çalışma Saatleri İsteği: Ayarlanabilir çalışma saatleri veya tatil programı isteği

Grubun "Ücret Beklentileri" Sonuçları:

 • İş/Yaşam Dengesi İsteği - 3,4: Bu sonuç, grubun iş dışında dinlenmeye, keyif veya aileye yeteri kadar zaman ayırma isteğinin düşük olduğunu gösteriyor. Bu, grubun işine verdiği önemi ve iş beklentisini gösteriyor. Bu da grubun işini yaşamının merkezi olarak gördüğü ve iş dışındaki aktivitelere çok fazla zaman ayırmak istemediği anlamına geliyor.

 • Rahat - 7,1: Bu sonuç, grubun çalışırken rahat hissetme veya sakin olma eğiliminin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun stresli durumlarda bile kendine hakim ve kontrollü davrandığı anlamına geliyor. Bu da grubun çalışırken kendini rahat hissettiği ve işini yaparken keyif aldığı anlamına geliyor.

 • Stresi Başarıyla Yöneten - 7,4: Bu sonuç, grubun gerginlik ve zorluklar ortaya çıktığında bunlarla etkili bir şekilde baş edebilme eğiliminin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun stres yönetimi becerilerine sahip olduğu ve stresle başa çıkma stratejileri kullandığı anlamına geliyor. Bu da grubun stresli durumlarda çözüm odaklı ve esnek davrandığı anlamına geliyor.

 • Baskıya Tolerans - 7,2: Bu sonuç, grubun zaman sınırı ve yoğun bir program içinde çalışmaya ilişkin rahatlık ve sakinlik düzeyinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, grubun baskılı durumlarda bile verimli ve başarılı çalışabildiği anlamına geliyor. Bu da grubun baskıya karşı dayanıklı ve dirençli olduğu anlamına geliyor.

 • Esnek Çalışma Saatleri İsteği - 2,9: Bu sonuç, grubun ayarlanabilir çalışma saatleri veya tatil programı isteğinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Bu, grubun esnek çalışma saatlerine çok fazla ihtiyaç duymadığı veya ilgi duymadığı anlamına geliyor. Bu da grubun çalışma saatlerine uyum sağladığı ve bunları iş gereksinimlerine göre ayarladığı anlamına geliyor.

Grubun Ücret Beklentilerini Yönetmek için:

 • Gruba iş yaşam dengesinin önemini vurgulayın ve onlara iş dışında dinlenmeye, keyif veya aileye zaman ayırmanın faydalarını anlatın.

 • Gruba çalışırken rahat hissetmeleri için destek olun ve onlara işlerini yaparken keyif almalarını sağlayın.

 • Gruba stres yönetimi becerileri kazandırın ve onlara stresle başa çıkma stratejileri sunun.

 • Gruba baskıya tolerans geliştirmeleri için eğitim verin ve onlara baskılı durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini gösterin.

 • Gruba esnek çalışma saatleri sunun ancak onları çalışma saatlerine uymaya teşvik edin ve onlara çalışma saatlerinin iş gereksinimlerine göre ayarlanabileceğini belirtin.

Sonuç Olarak;

Analiz sonuçlarına göre, grup şu özelliklere sahiptir:

 • Grup, işinde kendini geliştirmeye ve yeni bilgi ve beceriler öğrenmeye hevesli ve isteklidir. Grup, gelişim fırsatlarına ilgi duymakta ve bunları değerlendirmektedir. Grup, gelişim sürecinde meraklı, araştırmacı ve yaratıcı davranmaktadır.

 • Grup, işinde başarılı olduğunda bunun fark edilmesini ve takdir edilmesini beklemektedir. Grup, takdir edilmeyi motive edici ve ödüllendirici bulmaktadır. Grup, takdir edilirken hem sözel hem de somut geri bildirimler almak istemektedir.

 • Grup, işindeki performansının ve katkısının adil ve rekabetçi bir şekilde ücretlendirilmesini istemektedir. Grup, ücretini işinin değeri ve piyasanın koşulları ile karşılaştırmaktadır. Grup, ücret artışı veya prim gibi maddi teşviklere ilgi duymaktadır.

 • Grup, işveren ile açık, net ve saygılı bir iletişim kurmayı önemsemektedir. Grup, işverenden güncel bilgiler, geri bildirimler ve yönlendirmeler almak istemektedir. Grup, iletişimde hem gerçekleri hem de duyguları dikkate almaktadır.

 • Grup, işinde özerklik ve esneklik istemekte ve kendi kararlarını vermek istemektedir. Grup, inisiyatif almaya ve sorumluluk üstlenmeye hevesli ve isteklidir. Grup, liderlik etmeye ve karar vermeye ilgi duymaktadır.

 • Grup, iş dışında dinlenmeye, keyif veya aileye zaman ayırmayı önemsemektedir ancak bunun için çok fazla talepkar değildir. Grup, işverenden kişisel zorluklar karşısında destek beklemektedir ancak bunu çok fazla aramamaktadır. Grup, uzun süreli veya daimi bir iş istemektedir ancak bunun için çok fazla ısrarcı değildir.

 • Grup, sosyal olarak dışa dönük olma eğilimindedir ve yeni kişilerle tanışmaktan ve onlarla iletişim kurmaktan keyif almaktadır. Grup, sosyal ilişkilerde canlı, enerjik ve arkadaş canlısı davranmaktadır. Grup, diğer kişilerle tanışma ve etkileşim imkanı sunan bir iş ortamını önemsemektedir.

 • Grup, iş yaşam dengesine önem vermektedir ancak bunun için çok fazla talepkar değildir. Grup, çalışırken rahat hissetmekte ve stresle baş edebilmektedir. Grup, baskıya tolerans göstermekte ve esnek çalışma saatlerine ihtiyaç duymamaktadır.

Sonuç olarak, grup, gelişim, takdir edilme, ücret, iletişim, yetki ve sosyal alanlarında yüksek beklentilere sahipken, kişisel ve iş yaşam dengesi alanlarında ortalama beklentilere sahiptir. Bu beklentileri yönetmek için grup, işverenden adil, rekabetçi, açık, saygılı, destekleyici, ilham verici, eğitici ve motive edici bir tutum beklemektedir. Bu tutum, grubun kalıcılığını ve bağlılığını artıracak ve grubun performansını ve memnuniyetini yükseltecektir.

Bu pilot adaylarını “pilot” olarak istihdam eden firmalara bu kişilerin beklentilerini karşılayabilmesi için şunları öneririm: Havayolu Firmaları;

 • Genç Pilotlara işlerinde kendilerini geliştirebilecekleri ve yeni bilgi ve beceriler öğrenebilecekleri fırsatlar sunmalıdır. Firmalar, Genç Pilotlara eğitim, mentorluk, koçluk, rotasyon, atama gibi gelişim imkanları sağlamalıdır.

 • Genç Pilotların işlerindeki başarılarını fark etmeli ve takdir etmelidir. Genç Pilotlara hem sözel hem de somut geri bildirimler vermelidir. Genç Pilotları ödüllendirmek için performans, prim, bonus, teşekkür mektubu gibi maddi ve manevi teşvikler kullanmalıdır.

 • Genç Pilotların işlerindeki performansının ve katkısının adil ve rekabetçi bir şekilde ücretlendirildiğinden emin olmalıdır. Genç Pilotların ücretlerini işin değeri ve piyasanın koşulları ile karşılaştırmalıdır. Genç Pilotların ücret artışı veya prim gibi maddi teşviklere ilgi duyduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

 • Genç Pilotlar ile açık, net ve saygılı bir iletişim kurmalıdır. Genç Pilotlara güncel bilgiler, geri bildirimler ve yönlendirmeler vermelidir. Genç Pilotların iletişimde hem gerçekleri hem de duyguları dikkate aldığını unutmamalıdır.

 • Genç Pilotlara işlerinde özerklik ve esneklik sağlamalıdır. Genç Pilotlara kendi kararlarını verme imkanı vermelidir. Genç Pilotları inisiyatif almaya ve sorumluluk üstlenmeye teşvik etmelidir. Genç Pilotları liderlik etmeye ve karar vermeye hazırlamalı ve atamalıdır.

 • Genç Pilotlara iş dışında dinlenmeye, keyif veya aileye zaman ayırmanın faydalarını anlatmalıdır. Genç Pilotlara iş yaşam dengesi sağlamak için destek olmalıdır. Genç Pilotlara kişisel zorluklar karşısında destek olmaya hazır olduğunu göstermelidir.

 • Genç Pilotlara diğer kişilerle tanışma ve etkileşim imkanı sunan bir iş ortamı sağlamalıdır. Genç Pilotları sosyal aktivitelere katılmaya teşvik etmelidir. Genç Pilotların sosyal ilişkilerde canlı, enerjik ve arkadaş canlısı davrandığını takdir etmelidir. Genç Pilotların sosyal becerilerini geliştirmek için eğitim vermelidir.

 • Genç Pilotların çalışırken rahat hissetmeleri için destek olmalıdır. Genç Pilotlara işlerini yaparken keyif almalarını sağlamalıdır. Genç Pilotlara stres yönetimi becerileri kazandırmalı ve onlara stresle başa çıkma stratejileri sunmalıdır. Genç Pilotlara baskıya tolerans geliştirmeleri için eğitim vermelidir.

Bu öneriler, firmaların pilot adaylarının beklentilerini karşılamasına ve onların kalıcılığını ve bağlılığını artırmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu öneriler, pilot adaylarının performansını ve memnuniyetini yükseltecektir.

30 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page