top of page

Korkusuz Şirketler - Korku Kültürü

Son dönemlerde sıkca konuşulan konulardan biri de "Psikolojik Güvenlik". Bu Kavram Prof. Amy Edmonson tarafından yazılan ve 2018 yılında yazılan "The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth" ile daha fazla gündeme gelmiştir. Konuya destek verebileceğini düşündüğüm 2 kitap geldi aklıma; Korku Kültürü - Doğan Cüceloğlu ve Korku Kültürü - Frank Füredi. Bunlardan aldığım notlar ile 2018'de Edmondson'ın görüşlerini karşılaştırmaya ve bütünleştirmeye çalıştım. Önce kısaca kitaplara göz atalım.


The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth - Amy Edmondson

Edmondson, A. C. (2018). The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth. John Wiley & Sons.


Amy Edmondson'un "The Fearless Organization" kitabı, iş yerinde psikolojik güvenliğin önemini ve bunun çalışan performansı ve inovasyon üzerindeki etkilerini inceler. Edmondson, psikolojik güvenliği çalışanların kendilerini rahatça ifade edebildikleri, hata yapmaktan korkmadıkları ve risk alarak yenilik yapabildikleri bir ortam olarak tanımlar.


Değindiği ana konular

Psikolojik Güvenliğin Gücü: Edmondson, psikolojik güvenliğin neden önemli olduğunu ve organizasyonların başarılı olması için nasıl bir temel oluşturduğunu açıklar. Psikolojik güvenliğin, çalışanların fikirlerini ve endişelerini dile getirmelerini kolaylaştırarak, yenilikçi ve problem çözme yeteneklerini artırdığını savunur.

Araştırma ve Uygulamalar: Kitap, psikolojik güvenliğin iş yerlerinde nasıl ölçüldüğünü ve farklı sektörlerde nasıl uygulandığını ele alır. Edmondson, çeşitli vaka çalışmaları ile psikolojik güvenliğin iş yerinde nasıl sağlanabileceğini ve sürdürülebileceğini gösterir.

Liderlerin Rolü: Edmondson, liderlerin psikolojik güvenliği nasıl teşvik edebileceği ve organizasyonlarında bu kültürü nasıl oluşturabileceği konusunda stratejiler sunar. Liderlerin açık iletişimi teşvik etmeleri, geri bildirim süreçlerini iyileştirmeleri ve hatalardan öğrenme kültürünü benimsemeleri gerektiğini vurgular


Korku Kültürü - Doğan Cüceloğlu

Cüceloğlu, D. (2006). Korku kültürü. Remzi Kitabevi.


Doğan Cüceloğlu'nun "Korku Kültürü" kitabı, toplum ve iş yerinde korkunun nasıl yayıldığını ve bunun bireyler ve organizasyonlar üzerindeki olumsuz etkilerini tartışır. Cüceloğlu, korku kültürünün bireylerin yaratıcılığını ve içsel motivasyonunu nasıl baskıladığını analiz eder.

Değindiği ana konular

Korku ve Güvensizlik: Kitap, korku kültürünün kökenlerini ve bireylerin davranışlarını nasıl şekillendirdiğini inceler. Korku, bireylerin otoriteyi memnun etmek için hareket etmelerine ve risk almaktan kaçınmalarına neden olur.

İçsel Motivasyonun Zayıflaması: Cüceloğlu, korku kültürünün bireylerin içsel motivasyonunu nasıl zayıflattığını ve bunun sonucunda iş yerinde verimliliğin ve yaratıcılığın düştüğünü açıklar. Bireyler, sadece dışsal motivasyonlarla hareket ettiklerinde, uzun vadede performans düşer.

Korku Kültürünün Sonuçları: Kitap, korku kültürünün toplumsal ve bireysel sonuçlarını ele alır. Cüceloğlu, bireylerin özgüvenlerinin azalması ve psikolojik sağlığın bozulması gibi olumsuz etkiler üzerinde durur .


Korku Kültürü - Frank Füredi

Furedi, F. (1997). Culture of fear: Risk-taking and the morality of low expectation. Cassell.


Kitap Tanıtımı: Frank Füredi'nin "Korku Kültürü" kitabı, modern toplumda güvenliğe verilen aşırı önemin ve risk almanın azalmasının toplumsal ve bireysel etkilerini araştırır. Füredi, güvenlik arayışının yenilik ve deney yapma isteğini nasıl baltaladığını ve bunun sonucunda toplumsal ilerlemenin yavaşladığını savunur.


Değindiği ana konular

Güvenlik Arayışı: Füredi, modern toplumda güvenlik arayışının nasıl bir saplantı haline geldiğini ve bunun bireylerin davranışlarını nasıl şekillendirdiğini tartışır. Güvenlik arayışı, bireylerin risk almaktan kaçınmalarına ve yenilik yapma isteğini kaybetmelerine neden olur.

Risk ve Yenilik: Kitap, risk almanın ve yenilik yapmanın bireysel ve toplumsal ilerleme için ne kadar önemli olduğunu vurgular. Füredi, aşırı güvenlik arayışının bu yetenekleri nasıl baltaladığını örneklerle açıklar.

Toplumsal ve Bireysel Sonuçlar: Füredi, güvenlik arayışının bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini inceler. Bu etkiler arasında toplumsal ilerlemenin yavaşlaması, bireylerin özgüven kaybı ve yaratıcı düşünme yeteneğinin azalması sayılabilir.


Bu Üç Kitabın Psikolojik Güvenlik Açısından Ortak ve Birbirini Destekleyen Yanları


Psikolojik Güvenlik ve İnovasyon

  • Psikolojik güvenlik, iş yerinde inovasyonun temel taşıdır. Edmondson, psikolojik güvenliğin olmadığı ortamlarda çalışanların fikirlerini ifade etmekten ve risk almaktan çekindiğini vurgular. Bu durum, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını engeller.

  • Korku kültürü, inovasyonu engeller. Cüceloğlu, korku kültürünün bireyleri otoriteyi memnun etmeye odaklandığını ve bu durumun yenilikçi düşünmeyi baskıladığını belirtir.

  • Aşırı güvenlik arayışı ve riskten kaçınma, inovasyonu engeller. Füredi, modern toplumda güvenliğe verilen aşırı önemin, bireylerin yenilik yapma kapasitesini baltaladığını savunur.


Korku Kültürü ve Performans

  • Psikolojik güvenlik, yüksek performans ve iş birliği için gereklidir. Edmondson, psikolojik güvenliğin yokluğunun çalışanların performansını düşürdüğünü ve iş birliğini engellediğini savunur.

  • Korku kültürü, performansı ve motivasyonu olumsuz etkiler. Cüceloğlu, korku kültürünün bireylerin performansını ve motivasyonunu düşürdüğünü savunur.

  • Güvenlik arayışı, performansı olumsuz etkiler. Füredi, güvenlik arayışının bireylerin performansını ve yenilik yapma isteğini düşürdüğünü savunur.


İçsel Motivasyon

  • Edmondson, psikolojik güvenliğin sağlandığı ortamlarda çalışanların kendilerini ifade etmekte ve işlerine daha fazla katkıda bulunmakta özgür hissedeceklerini belirtir.

  • Cüceloğlu, korku kültürünün bireylerin içsel motivasyonunu düşürdüğünü savunur.

  • Füredi, aşırı güvenlik arayışının bireylerin risk almasını ve yaratıcı düşünmesini engellediğini savunur.


Sonuç

Bu üç kitap, iş yerinde psikolojik güvenliğin ve korku kültürünün etkilerini farklı açılardan ele alırken, birçok ortak ve birbirini destekleyen fikir sunar. Psikolojik güvenlik, bireylerin kendilerini ifade etmelerini, hatalarını kabul etmelerini ve yenilik yapmalarını teşvik ederken, korku kültürü bu yetenekleri bastırır ve performansı düşürür. Ancak, güvenlik kavramının farklı yorumlanışı ve korkunun motivasyon üzerindeki etkileri konularında fikir ayrılıkları mevcuttur. Bu farklılıklar, güvenlik ve korkunun iş yerindeki rolünü daha derinlemesine anlamamızı sağlar.

0 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentarer


bottom of page