top of page

Kabin Görevlilerinin Psikolojik İyi Olma Hali

Havayollarında Görev Yapan Kabin Görevlilerinin Psikolojik İyi Olma Hali konusundaki çalışmaya 90 Kabin Görevlisi katıldı.


Ryff İyi Olma Hali Ölçeğinin kullanıldığı çalışmada; 6 iyi oluş hali boyutu sıralaması şu şekilde çıkmıştır.

Bireysel Gelişim, Kendini Kabul, İnsanlarla Olumlu İlişkiler Kurabilme, Çevresel Hakimiyet, Hayat Amacı, Özerklik.


Bireysel Gelişim (12.12/15)

Bu boyutta en yüksek puan alınmış, bu da grubun sürekli öğrenme ve kendini geliştirme konusunda oldukça motive olduğunu gösterir. Bireylerin kendi yeteneklerini ve bilgi birikimlerini artırma konusunda proaktif oldukları anlaşılıyor. İş ortamında bu, yenilikçilik ve adaptasyon yeteneğini artırabilir.


Kendini Kabul (11.88/15)

Bu puan, bireylerin kendi kişilikleri ve özellikleri ile barışık olduklarını ve kendilerini olduğu gibi kabul etme eğiliminde olduklarını gösterir. Bu, genel iş tatmini ve iş yerinde pozitif bir ortam yaratılmasına katkıda bulunabilir.


İnsanlarla Olumlu İlişkiler Kurabilme (11.87/15)

Çalışanların çoğunun meslektaşları ve müşteriler ile iyi ilişkiler kurma yeteneği olduğunu gösterir. Bu, özellikle takım çalışmasını ve müşteri memnuniyetini gerektiren işler için önemlidir.


Çevresel Hakimiyet (11.59/15)

Bu puan, bireylerin çevrelerindeki zorluklarla ve stresle başa çıkma yeteneklerinin güçlü olduğunu gösterir. İş yükü ve sorumluluklarla etkili bir şekilde başa çıkabilirler.


Hayat Amacı (10.76/15)

Bu boyutta alınan puanlar, bireylerin hayatlarında bir amaç ve yön hissi taşıdıklarını gösterir, ancak bu alanda daha fazla destek ve rehberlik sağlanabilir. Kariyer hedefleri ve kişisel gelişim planları üzerinde daha fazla çalışma yapılması faydalı olabilir.


Özerklik (10.57/15)

Grubun bağımsız karar verme yeteneği ve kendi kendine yönetim konusunda ılımlı bir puan almış. Bu, daha fazla özerklik ve karar verme yetkisi verilerek geliştirilebilir.


Genel Değerlendirme:

Grup genelinde psikolojik iyi olma durumunun oldukça sağlam olduğu görülüyor, ancak özellikle "Hayat Amacı" ve "Özerklik" gibi alanlarda daha fazla destek sağlanarak daha iyi sonuçlar elde edilebilir. İşverenler bu alanlarda çalışanlarına daha fazla kaynak ve fırsat sunarak, iş yerindeki genel memnuniyet ve verimliliği artırabilir.


Diğer Çalışmalar..43 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page