top of page

İnsanlar Arası İletişimin Temel İlkeleri

İnsanlar arası iletişimin 4 temel ilkesi şunlardır.

1. Sürekli İletişim: İnsanlar, sözleri, ses tonlarını, eylemleri, giyimleri, varlıkları ve hatta yokluklarıyla sürekli iletişim kuruyorlar. Yani iletişimi tamamen kaçıramazsınız. İletişim sadece sözcüklerle değil, aynı zamanda ses tonu, jest, duruş, yüz ifadesi gibi sözsüz iletişim araçlarıyla da gerçekleşir.

Kaptan pilotlar, uçuş sırasında hem uçak mürettebatı hem de kule ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. Bu iletişim sadece sözlü değil, aynı zamanda sözsüz olarak da gerçekleşir. Örneğin, uçağın durumu, hava koşulları, yakıt seviyesi, rota değişiklikleri gibi bilgiler hem sözlü hem de sözsüz olarak aktarılır. Kaptan pilotlar, iletişim kurarken ses tonlarına, jest ve mimiklerine, bakışlarına ve beden dillerine dikkat etmelidir. Çünkü bu unsurlar mesajın anlamını ve etkisini değiştirebilir.


2. Geri Alınamayan İletişim: Bir mesaj gönderildikten sonra geri alınamaz. Gönderilen bir mesajı geri çekmek mümkün değildir. Bu nedenle iletişimde dikkatli olunmalıdır.

Kaptan pilotlar, iletişim kurarken çok dikkatli olmalıdır. Çünkü bir mesaj gönderildikten sonra geri almak mümkün değildir. Örneğin, kuleye yanlış bir bilgi vermek veya mürettebata ters bir tavır takınmak gibi durumlar ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle kaptan pilotlar, iletişim kurmadan önce mesajlarını iyi düşünmeli ve doğru şekilde ifade etmelidir.


3. Karmaşık İletişim: Her iletişim parçasında yalnızca bireyler yer almaz, farklı rolleri olan bireyler yer alır. İletişim her zaman karmaşıktır çünkü birçok faktör rol oynar, bunlar beklentiler, tutumlar, önyargılar, geçmiş, değerler ve inançlar, duygular, beğeniler ve hoşgörüler gibi faktörleri içerir.

Kaptan pilotlar, uçuş sırasında farklı roller üstlenirler. Örneğin, uçak mürettebatının lideri, kule ile koordinatörü, yolcuların rehberi ve güvenlik sorumlusu gibi rolleri vardır. Bu rollerin her biri farklı beklentiler, tutumlar, önyargılar, geçmiş deneyimler, değerler ve inançlar, duygular, beğeniler ve hoşgörüler gibi faktörleri içerir. Bu faktörler iletişimi karmaşıklaştırır ve bazen çatışmalara neden olabilir. Bu nedenle kaptan pilotlar, iletişim kurarken bu faktörleri göz önünde bulundurmalı ve empati kurmaya çalışmalıdır.


4. Bağlamsal İletişim: İletişim her zaman belirli bir durum içinde, belirli koşullar ve kültür içinde gerçekleşir.

Kaptan pilotlar, iletişim kurarken bağlamın önemini bilmelidir. Bağlam, iletişimin gerçekleştiği durum, koşul ve kültürü ifade eder. Bağlam değiştikçe iletişimin şekli ve içeriği de değişir. Örneğin, kaptan pilotların kule ile kurdukları iletişim, mürettebatla veya yolcularla kurdukları iletişimden farklıdır. Aynı şekilde, farklı ülkelerdeki havaalanlarıyla veya farklı kültürlerden gelen yolcularla kurulan iletişim de farklılık gösterir. Bu nedenle kaptan pilotlar, bağlama uygun bir şekilde iletişim kurmalı ve kültürel farklılıklara saygılı olmalıdır.

Bazı kategoriler aşağıda sıralanmıştır:

  • Psikolojik bağlam, yani ihtiyaçlar, istekler, değerler, kişilik vb. tarafından oluşturulan psikolojik bağlam. Psikolojik bağlam, kaptan pilotların ihtiyaçlarını, isteklerini, değerlerini, kişiliklerini ve duygularını içerir. Bu bağlam, kaptan pilotların iletişim kurarken nasıl hissettiklerini ve düşündüklerini etkiler. Örneğin, uçuştan önce veya sonra stresli, yorgun, mutlu veya endişeli olmak, kaptan pilotların iletişim tarzını ve kalitesini değiştirebilir.

  • İlişkisel bağlam, diğer kişilere karşı verilen tepkileri içerir. İlişkisel bağlam, kaptan pilotların diğer kişilerle olan ilişkilerini içerir. Bu bağlam, kaptan pilotların iletişim kurarken kiminle konuştuklarını ve ne tür bir ilişki kurduklarını etkiler. Örneğin, kaptan pilotlar, mürettebatla arkadaşça, kuleyle resmi, yolcularla nazik ve saygılı bir şekilde iletişim kurmalıdır.

  • Durumsal bağlam, insanların iletişim kurduğu psiko-sosyal alanı ele alır. Örneğin, bir sınıfta gerçekleşen etkileşim, bir barda gerçekleşenden çok farklı olacaktır. Durumsal bağlam, kaptan pilotların iletişim kurdukları psiko-sosyal alanı içerir. Bu bağlam, kaptan pilotların iletişim kurarken nerede olduklarını ve ne yaptıklarını etkiler. Örneğin, uçuş öncesi brifingde gerçekleşen iletişim, uçuş sırasında veya sonrasında gerçekleşenden farklı olacaktır. Uçuş öncesi brifingde daha ciddi, uçuş sırasında daha dikkatli, uçuş sonrasında daha rahat bir iletişim beklenir.

  • Çevresel bağlam, iletişimin bulunduğu materyal alan ve yerleşim yerini ele alır. Mobilya, yer, gürültü seviyesi, sıcaklık, mevsim, günün saati, tüm bunlar çevresel bağlam faktörlerine örnek olarak verilebilir. Çevresel bağlam, kaptan pilotların iletişim kurdukları materyal alan ve yerleşim yerini içerir. Bu bağlam, kaptan pilotların iletişim kurarken çevrelerindeki fiziksel faktörleri etkiler. Örneğin, kokpitte gerçekleşen iletişimde gürültü seviyesi, sıcaklık, ışık gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca uçağın bulunduğu yer, mevsim ve günün saati de iletişimi etkileyebilir.

  • Kültürel bağlam, etkileşimi etkileyen öğrenilen davranışlar ve kuralları içerir. Kültürel bağlam, kaptan pilotların iletişim kurarken öğrenilen davranışlar ve kuralları içerir. Bu bağlam, kaptan pilotların iletişim kurarken farklı kültürlerden gelen kişilerle nasıl uyum sağladıklarını etkiler. Örneğin, farklı ülkelerdeki havaalanlarıyla veya farklı kültürlerden gelen yolcularla kurulan iletişimde dil, selamlaşma, jest ve mimik gibi kültürel farklılıklara dikkat edilmelidir.

Kaptan pilotlar olarak, İnsanlar Arası İletişimin Temel İlkeleri'ni anlamak ve uygulamak, güvenli ve verimli bir uçuş deneyimi sağlamak için önemlidir. Her zaman etkili iletişim kurmak ve liderlik becerilerimizi kullanmak için çaba gösteririz.

9 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

留言


bottom of page