top of page

Hibrit Çalışmada Psikolojik Güvenlik

 • Çalışanlar için duyarlı ve gerektiğinde uygun desteği verebilecek psikolojik destek sistemleri bulundurmak.

 • Güven ve şeffaflık üzerine karakterize edilmiş bir organizasyon kültürüne sahip olmak.

 • İşin fiziksel taleplerinin yanı sıra psikolojik gereksinimlerin değerlendirildiği bir yapı inşa etmek.

 • Liderlerin, hassasiyet, açıklık ve farklı görüşlere kulak verme konularında örnek olmalarını sağlamak.

 • Katılımı teşvik etmek, herkesin eşit bir fırsata sahip olduğundan emin olmak ve geri bildirimi benimsemek.

 • Hataları, öğrenme ve büyüme fırsatları olarak kutlamak ve insanların hatalarından öğrenebilecekleri bir ortam yaratmak.

 • Güven oluşturmak, takım üyelerinin birbirlerini kişisel olarak tanıyabilecekleri ve güven ve saygıya dayalı ilişkiler kurabilecekleri fırsatlar yaratmak.

Hibrit Çalışmada Psikolojik Güvenlik

Hibrit çalışmanın psikolojik güvenlik için hem fırsatlar hem de zorluklar sunduğu fikri, çalışanların hem fiziksel hem de sosyal olarak farklı ortamlarda çalıştıkları gerçeğine dayanmaktadır. Bu durum, çalışanların kendilerini ifade etme ve iş arkadaşlarıyla etkileşim kurma şekillerini etkileyebilir. Aşağıda hibrit çalışmanın psikolojik güvenlik için bazı fırsatlarını ve zorluklarını sıralayarak açıklamaya çalışacağım.


Fırsatlar:

 • Hibrit çalışma, çalışanlara esneklik sağlayabilir. Çalışanlar, kendileri için en uygun olan zaman ve yerde çalışabilirler. Bu, çalışanların iş-yaşam dengesini korumalarına, stresi azaltmalarına ve daha mutlu olmalarına yardımcı olabilir.

 • Hibrit çalışma, çalışanların çeşitliliğini artırabilir. Çalışanlar, farklı coğrafyalardan, kültürlerden ve arka planlardan gelen insanlarla işbirliği yapabilirler. Bu, çalışanların yeni bakış açıları kazanmalarına, yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve önyargıları azaltmalarına yardımcı olabilir.

 • Hibrit çalışma, çalışanların özerkliğini güçlendirebilir. Çalışanlar, kendi işlerini nasıl yapacaklarına daha fazla karar verebilirler. Bu, çalışanların sorumluluk duygusunu artırabilir, motivasyonlarını yükseltebilir ve performanslarını iyileştirebilir.

Zorluklar:

 • Hibrit çalışma, çalışanların bağlılığını zayıflatabilir. Çalışanlar, fiziksel olarak bir arada olmadıkları için iş arkadaşlarıyla ve kurumla olan bağlarını kaybedebilirler. Bu, çalışanların yalnızlık hissetmelerine, aidiyet duygusunu kaybetmelerine ve bağlılık azalmasına neden olabilir.

 • Hibrit çalışma, çalışanların iletişimini zorlaştırabilir. Çalışanlar, farklı zaman dilimlerinde, platformlarda ve modlarda iletişim kurmak zorunda kalabilirler. Bu, çalışanların mesajları yanlış anlamalarına, geri bildirim alamamalarına ve çatışmalara sebep olabilir.

 • Hibrit çalışma, çalışanların güvenini azaltabilir. Çalışanlar, iş arkadaşlarının ne yaptığını veya nasıl hissettiğini göremedikleri için güvensizlik duyabilirler. Bu, çalışanların şüpheye düşmelerine, kontrol etme ihtiyacı hissetmelerine ve güven kaybına yol açabilir.

Kaynak:

HBR Emotional Intelligence Series, Virtual EI-Harvard Business Review Press (2022)

What Psychological Safety Looks Like in a Hybrid Workplace By Amy C. Edmondson and Mark Mortensen

13 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page