top of page

HAYYS Kalıcılık ve Bağlılık Analizi ile Psikolojik İyi Olma Hali İlişkisinin İncelenmesi

Güncelleme tarihi: 14 Ara 2023

HAYYS Kalıcılık ve Bağlılık Analizi, 8 ana konuda kişinin kalıcılık ve bağlılığını etkileyen beklentilerini değerlendiren bir rapordur.


Bu çalışmada; 8 konudaki beklentiler ile Ryff Psikolojik iyi oluş halinin 6 boyutu arasındaki ilişki gözden geçirilecektir.


1. Gelişim Beklentileri ve Ryff'un Psikolojik İyi Oluş Halinin Boyutları Üzerindeki Etkileri:


Özerklik
 • Gelişim İsteği: Yeni beceriler edinme veya yetenekleri geliştirme isteği, özerklik duygusunu güçlendirebilir. Kişi, kendi kariyerini yönlendirmek ve yeni beceriler kazanmak için girişimde bulunarak, kendine olan güvenini artırabilir.

 • İlerleme İsteği: Kariyer veya sorumluluklarını genişletme isteği, özerklik duygusunu destekleyebilir. Yeni görevler veya kariyer fırsatlarına yönelmek, bireyin kendine olan güvenini artırabilir.

 • Zoru Başarma İsteği: Zor hedefleri denemek, kişinin özerklik duygusunu pekiştirebilir. Bu, bireyin kendi yeteneklerini test etmesine ve kendine olan güvenini artırmasına yardımcı olabilir.

Çevresel Hakimiyet
 • Gelişim İsteği: Yeni iş fırsatları arayarak veya becerilerini geliştirerek, birey çevresel hakimiyetini artırabilir. Kendini iş ortamında geliştirme çabaları, çevresel değişimlere uyum sağlama yeteneğini güçlendirebilir.

 • İlerleme İsteği: Kariyer ilerlemesi veya yeni sorumluluklar, çevresel hakimiyeti artırabilir. Yeni görevler veya sorumluluklarla başa çıkmak, çevresel karmaşıklığı yönetme becerisini geliştirebilir.

 • Zoru Başarma İsteği: Zor hedefleri denemek, çevresel hakimiyet duygusunu geliştirebilir. Bireyin karşılaştığı zorluklarla başa çıkma yeteneğini artırabilir.

Kişisel Gelişim
 • Gelişim beklentileri, doğrudan kişisel gelişim boyutunu etkiler. Yeni beceriler kazanmak veya mevcut yetenekleri geliştirmek, bireyin kişisel gelişimini destekler.

Olumlu İlişkiler
 • Gelişim İsteği: İş fırsatları arayarak veya yeteneklerini geliştirerek, yeni ilişkiler kurma şansı yaratabilir. Bu, bireyin iş ortamında farklı insanlarla etkileşime girmesine olanak tanıyabilir.

 • İlerleme İsteği: Yeni sorumluluklar veya kariyer fırsatları, yeni ilişkilerin kurulmasına yardımcı olabilir. Bu, pilotun farklı iş arkadaşlarıyla daha sık etkileşime girmesine olanak tanıyabilir.

Yaşam Amaçları
 • Gelişim İsteği ve İlerleme İsteği: Kariyerde ilerleme ve yeni beceriler edinme, bireyin yaşam amacını şekillendirebilir. Kişinin kendi hedeflerine ve değerlerine uygun bir kariyer yolu izlemesi, yaşam amacını belirlemesine yardımcı olabilir.

Kendini Kabul Etme
 • Gelişim İsteği, İlerleme İsteği ve Zoru Başarma İsteği: Yeni yetenekler edinmek veya kariyer ilerlemesi, bireyin kendini kabul etme sürecine olumlu katkılarda bulunabilir. Bu, bireyin güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesine, kabul etmesine ve geliştirmesine yardımcı olabilir.

Beklentilerin Karşılanması Konusunda Kurumsal Tedbirler ve Bireysel Adımlar:
 • Kurumsal Tedbirler: Şirketler, çalışanların gelişim beklentilerini karşılamak için sürekli eğitim ve gelişim programları sunabilir, iç transfer veya terfi fırsatları sağlayabilir, mentorluk programları oluşturabilir veya görev rotasyonları gibi fırsatlar sunabilir.

 • Bireysel Adımlar: Pilotlar, kendi gelişimleri için fırsatları araştırabilir, yeni beceriler kazanmak için kurslara veya eğitimlere katılabilir, mentorluk veya koçluk talep edebilir ve kariyer hedeflerini belirleyebilir.

2. Takdir Edilme Beklentileri ve Ryff'un Psikolojik İyi Oluş Halinin Boyutları Üzerindeki Etkileri:

Özerklik
 • Takdir Edilme İsteği: Kişinin çalışmalarını takdir eden bir işverenle çalışma isteği, özerklik duygusunu güçlendirebilir. İşverenin olumlu geri bildirimleri, bireyin kendine olan güvenini artırabilir.

 • Onaylanma İsteği: Yeteneklerin onaylanması isteği, özerklik duygusunu destekleyebilir. Diğer kişiler tarafından tanınmak, bireyin kendi yeteneklerine olan inancını pekiştirebilir.

 • Fikirlerine Değer Verilmesi İsteği: Görüşlerin dinlenmesi isteği, özerklik duygusunu güçlendirebilir. İşverenin fikirleri önemseme ve dinleme yaklaşımı, bireyin kendine olan güvenini artırabilir.

Çevresel Hakimiyet
 • Takdir Edilme İsteği ve Onaylanma İsteği: Olumlu geri bildirimler ve yeteneklerin onaylanması, bireyin çevresel hakimiyet duygusunu artırabilir. Bu, kişinin iş ortamındaki etkisini ve değerini fark etmesine yardımcı olabilir.

 • Fikirlerine Değer Verilmesi İsteği: Görüşlerin önemsenmesi isteği, çevresel hakimiyet duygusunu destekleyebilir. İşverenin fikirlere saygı göstermesi, bireyin iş ortamında daha fazla etkileşimde bulunmasını teşvik edebilir.

Kişisel Gelişim
 • Takdir Edilme İsteği, Onaylanma İsteği ve Fikirlerine Değer Verilmesi İsteği: Bu beklentiler, kişinin kendini geliştirmesine olanak tanıyabilir. Olumlu geri bildirimler ve fikirlerin önemsenmesi, bireyin yeni deneyimlerle kendini geliştirmesini teşvik edebilir.

Olumlu İlişkiler
 • Takdir Edilme İsteği ve Onaylanma İsteği: Olumlu geri bildirimler ve yeteneklerin onaylanması, olumlu ilişkilerin kurulmasına yardımcı olabilir. Bu, bireyin iş arkadaşlarıyla daha iyi etkileşime girmesine ve destekleyici ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir.

 • Fikirlerine Değer Verilmesi İsteği: Görüşlerin önemsenmesi, olumlu ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. İşverenin fikirlere saygı göstermesi, iş arkadaşları arasında daha destekleyici bir atmosfer oluşturabilir.

Yaşam Amaçları
 • Takdir Edilme İsteği ve Onaylanma İsteği: Olumlu geri bildirimler ve yeteneklerin onaylanması, bireyin yaşam amaçlarına katkıda bulunabilir. İşte başarılı olma ve takdir edilme, kişinin yaşam amacını şekillendirebilir.

Kendini Kabul Etme
 • Takdir Edilme İsteği, Onaylanma İsteği ve Fikirlerine Değer Verilmesi İsteği: Olumlu geri bildirimler, bireyin kendini kabul etme sürecini güçlendirebilir. Takdir edilme ve fikirlerin değerlenmesi, güçlü yönlerin farkına varılmasını ve bu yönlerin daha fazla geliştirilmesini teşvik edebilir.

Beklentilerin Karşılanması Konusunda Kurumsal Tedbirler ve Bireysel Adımlar:
 • Kurumsal Tedbirler: Şirketler, çalışanların başarılarını takdir etmek için ödül ve tanıma programları oluşturabilir, düzenli geri bildirimler sağlayabilir ve çalışanların fikirlerini dinleyen bir kültürü teşvik edebilir.

 • Bireysel Adımlar: Pilotlar, performanslarını geliştirmek ve takdir edilme beklentilerini karşılamak için şirketin geri bildirimlerini değerlendirebilir, iş ortamında fikirlerini paylaşabilir ve sürekli olarak kişisel gelişim üzerine odaklanabilir.

3. Ücret beklentileri ve Ryff'un Psikolojik İyi Oluş Halinin Boyutları Üzerindeki Etkileri:


Özerklik
 • Yüksek Kazanç İsteği: Daha yüksek ücret talebi, bireyin maddi olarak özerk olma arzusunu yansıtabilir. Yüksek gelir elde etmek, bireyin kendi kararlarını alma özgürlüğünü destekleyebilir.

 • Hızlı Ücret Artışı İsteği: Sık ücret artışları, özerklik duygusunu destekleyebilir. Bu durum, bireyin mali durumunu daha fazla kontrol etmesine olanak tanıyabilir.

Çevresel Hakimiyet
 • Yüksek Kazanç İsteği ve Hızlı Ücret Artışı İsteği: Daha yüksek ücret talebi ve sık ücret artışları, bireyin çevresel hakimiyetini etkileyebilir. Daha fazla gelir elde etmek, karmaşık durumları daha iyi yönetme ve finansal fırsatları değerlendirme konusunda bireye daha fazla özgürlük sağlayabilir.

Kişisel Gelişim
 • Ücret beklentileri, genellikle maddi tatmin ile ilişkilendirilir ve kişisel gelişim boyutunu doğrudan etkilemeyebilir. Ancak, yüksek kazanç veya hızlı ücret artışı elde etmek, bireyin belirli kişisel hedeflere ulaşmak için kaynak sağlamasına yardımcı olabilir.

Olumlu İlişkiler
 • Ücret beklentileri genellikle maddi ödüllere odaklandığından, olumlu ilişkiler boyutunu etkileme eğilimindedir. Ancak, finansal olarak tatmin edilen bireylerin sosyal ilişkileri geliştirebileceği ve bu tatminin sosyal etkileşimleri olumlu yönde etkileyebileceği gözlemlenebilir.

Yaşam Amaçları
 • Daha yüksek kazanç veya sık ücret artışı talebi, bireyin yaşam amacını belirleme sürecine etki edebilir. Ancak, maddi hedeflerin yaşam amaçlarına olan etkisi kişiden kişiye değişebilir.

Kendini Kabul Etme
 • Ücret beklentileri, genellikle kişinin kendini kabul etme sürecine doğrudan etki etmeyebilir. Ancak, maddi tatmin, bireyin güçlü ve zayıf yönlerini anlama ve değerlendirme sürecini etkileyebilir.

Kurumsal Tedbirler ve Bireysel Adımlar:
 • Kurumsal Tedbirler: Şirketler, performansa dayalı ücret artışları, bonus programları veya maaş artışları gibi teşvikler sunabilir. Ayrıca, adil bir ücretlendirme politikası oluşturarak çalışanların mali beklentilerini karşılayabilirler.

 • Bireysel Adımlar: Pilotlar, maaş konusunda adil bir tartışma yapmak için şirket politikalarını ve endüstri standartlarını araştırabilirler. Ayrıca, kariyerlerini geliştirmek ve değerlerini artırmak için eğitim ve sertifikasyon gibi yatırımlar yapabilirler.

4. İletişim Beklentileri ve Ryff'un Psikolojik İyi Oluş Halinin Boyutları Üzerindeki Etkileri:


Özerklik
 • Açık Sözlülük İsteği: Doğrudan ve konuya odaklı iletişim, bireyin özerklik duygusunu güçlendirebilir. Açık ve net iletişim, bireyin kendi değerlerine uygun kararlar almasına yardımcı olabilir.

 • Diplomatik Lisan İsteği: Düşünceli ifadelerle iletişim, özerklik duygusunu destekleyebilir. Diğer kişilerin ifadelerini seçerek iletişim kurmaları, bireyin kararlarını alırken dikkate alınmasını sağlayabilir.

Çevresel Hakimiyet
 • Açık Sözlülük İsteği ve Diplomatik Lisan İsteği: Doğrudan ve düşünceli iletişim, çevresel hakimiyet duygusunu destekleyebilir. Net iletişim, karmaşık durumları daha etkili bir şekilde yönetme ve iletişimdeki sorunları çözme becerilerini geliştirebilir.

Kişisel Gelişim
 • İletişim beklentileri genellikle kişisel gelişimi doğrudan etkilemeyebilir. Ancak, etkili iletişim becerileri kişinin yeni deneyimlerden öğrenmesine ve kendini geliştirmesine katkıda bulunabilir.

Olumlu İlişkiler
 • Açık Sözlülük İsteği: Doğrudan iletişim, olumlu ilişkilerin kurulmasına yardımcı olabilir. Açık iletişim, samimi ve destekleyici ilişkilerin oluşmasına katkı sağlayabilir.

 • Diplomatik Lisan İsteği: Düşünceli ifadeler, empati ve saygı gösterme becerilerini destekleyebilir. İfade tarzının dikkatli seçilmesi, ilişkilerde olumlu etkileşimleri artırabilir.

Yaşam Amaçları
 • İletişim beklentilerinin yaşam amacı boyutu üzerinde doğrudan bir etkisi olmayabilir. Ancak, sağlıklı iletişim becerileri, bireyin kendine özgü hedeflerine ve değerlerine uygun iletişim kurmasına yardımcı olabilir.

Kendini Kabul Etme
 • İletişim beklentilerinin doğrudan kişinin kendini kabul etme sürecine etkisi olmayabilir. Ancak, doğru ve düşünceli iletişim tarzı, bireyin kendine olan farkındalığını ve diğerlerine saygısını artırabilir.

Kurumsal Tedbirler ve Bireysel Adımlar:
 • Kurumsal Tedbirler: Şirketler, iletişim eğitimleri, etkili iletişim stratejileri geliştirme programları veya iletişimi teşvik eden bir kültür oluşturma gibi önlemler alabilirler.

 • Bireysel Adımlar: Pilotlar, iletişim becerilerini geliştirmek için iletişim eğitimlerine katılabilir, empati ve anlayışı artırmak için çeşitli deneyimlere açık olabilir ve sağlıklı iletişim için çaba gösterebilirler.

5. Yetki Beklentileri ve Ryff'un Psikolojik İyi Oluş Halinin Boyutları Üzerindeki Etkileri:


Özerklik
 • Özerklik İsteği: Kendi başına olma isteği, bireyin özerklik duygusunu destekleyebilir. Yetki ve bağımsızlık, bireyin kendi değerlerine uygun kararlar almasını ve güven duymasını artırabilir.

 • Liderlik Etme İsteği: Başkalarını yönetme isteği, özerklik duygusunu destekleyebilir. Liderlik pozisyonunda olmak, bireyin kendi kararlarını verme ve başkalarını yönlendirme yeteneğini artırabilir.

Çevresel Hakimiyet
 • Yetki Beklentileri: Özellikle liderlik etme isteği, bireyin çevresel hakimiyetini destekleyebilir. Liderlik pozisyonunda olmak, karmaşık durumları yönetme ve fırsatları değerlendirme konusundaki becerilerini geliştirebilir.

Kişisel Gelişim
 • Yetki Beklentileri: Liderlik ve özerklik isteği, bireyin kendini geliştirme motivasyonunu artırabilir. Liderlik pozisyonu veya daha fazla bağımsızlık, bireyin yeni deneyimlerden öğrenmesini ve potansiyelini gerçekleştirmesini teşvik edebilir.

Olumlu İlişkiler
 • Liderlik Etme İsteği: Liderlik pozisyonunda olmak, olumlu ilişkileri destekleyebilir. Ancak, liderlik ile olumlu ilişkilerin kurulması arasındaki denge önemlidir çünkü aşırı liderlik isteği bazen ilişkilerde dengesizlik yaratabilir.

Yaşam Amaçları
 • Yetki Beklentileri: Liderlik veya özerklik isteği, bireyin yaşam amacını şekillendirebilir. Belirli bir pozisyonda olmak veya daha fazla sorumluluk almak, bireyin yaşam amaçlarına ulaşma hedeflerini etkileyebilir.

Kendini Kabul Etme
 • Yetki Beklentileri: Genellikle kişinin kendini kabul etme sürecini doğrudan etkilemeyebilir. Ancak, liderlik veya özerklik pozisyonlarında olma isteği, bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını teşvik edebilir.

Kurumsal Tedbirler ve Bireysel Adımlar:
 • Kurumsal Tedbirler: Şirketler, liderlik eğitimleri sunabilir, yeteneklerini geliştirmek isteyen pilotlara özel programlar oluşturabilir veya iç yapıları içinde daha fazla sorumluluk alma fırsatı sunabilirler.

 • Bireysel Adımlar: Pilotlar, liderlik becerilerini geliştirmek için eğitimlere katılabilir, mentorluk programlarına dahil olabilir ve daha fazla sorumluluk almak için aktif adımlar atabilirler.

6. Kişisel Beklentiler ve Ryff'un Psikolojik İyi Oluş Halinin Boyutları Üzerindeki Etkileri:


Özerklik
 • Bilgilendirilme İsteği: İş veya meslekle ilgili açık bilgi paylaşımı, bireyin özerklik duygusunu güçlendirebilir. Şeffaf iletişim, bireyin kendi kararlarını verebilme yeteneğini artırabilir.

 • Yetkin Bir Lider İsteği: Yetkin bir liderle çalışma isteği, özerklik hissini destekleyebilir. Güvenilir bir liderin varlığı, bireyin kendi değerlerine uygun kararlar almasını kolaylaştırabilir.

Çevresel Hakimiyet
 • Kişisel Yardım İsteği: İşveren desteği, çevresel hakimiyet duygusunu artırabilir. Destek alma imkanı, bireyin karmaşık durumları yönetmesine ve sorunları çözmesine yardımcı olabilir.

Kişisel Gelişim
 • İstikrarlı Kariyer İsteği: Uzun süreli iş isteği, kişisel gelişimi etkileyebilir. Daha istikrarlı bir kariyer, bireyin kendini geliştirmeye ve potansiyelini gerçekleştirmeye odaklanmasına yardımcı olabilir.

Olumlu İlişkiler
 • Kişisel Yardım İsteği: İşveren desteği, olumlu ilişkilerin kurulmasını teşvik edebilir. Destek alma isteği, samimi ve destekleyici ilişkilerin oluşmasına katkıda bulunabilir.

Yaşam Amaçları
 • İstikrarlı Kariyer İsteği: Uzun süreli iş isteği, bireyin yaşam amaçlarına yönelik olarak kariyer hedeflerini belirlemesine yardımcı olabilir.

Kendini Kabul Etme
 • Kişisel Yardım İsteği: İşveren desteği, kişinin kendini kabul etme sürecini etkileyebilir. Destek alma isteği, bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını sağlayabilir.

Kurumsal Tedbirler ve Bireysel Adımlar:
 • Kurumsal Tedbirler: Şirketler, açık iletişim politikaları benimseyebilir, liderlik gelişim programları düzenleyebilir veya çalışanların kişisel gelişimlerini destekleyen programlar oluşturabilir.

 • Bireysel Adımlar: Pilotlar, liderlik rollerini araştırabilir, açık iletişim kanallarını kullanabilir ve kariyer hedeflerini belirleyerek bu yönde adımlar atabilirler.

7. Sosyal Beklentiler ve Ryff'un Psikolojik İyi Oluş Halinin Boyutları Üzerindeki Etkileri:


Özerklik
 • Sosyal Ortam İsteği: Diğer kişilerle etkileşim ve iş arkadaşlarıyla bağlantı kurma isteği, bireyin özerklik duygusunu güçlendirebilir. İş ortamındaki sosyal etkileşimler, bireyin kendi değerlerine uygun kararlar almasına ve kendine güven duymasına yardımcı olabilir.

Çevresel Hakimiyet
 • Sosyal Ortam İsteği: Sosyal bir iş ortamı, çevresel hakimiyeti destekleyebilir. İş ortamındaki sosyal etkileşimler, karmaşık durumların daha etkin bir şekilde yönetilmesini ve işyerindeki fırsatların değerlendirilmesini teşvik edebilir.

Olumlu İlişkiler
 • Sosyal Ortam İsteği: Diğer kişilerle tanışma ve etkileşim imkanı, olumlu ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunabilir. Sosyal bir iş ortamı, sıcak, destekleyici ve samimi ilişkilerin oluşmasına yardımcı olabilir.

Kurumsal Tedbirler ve Bireysel Adımlar:
 • Kurumsal Tedbirler: Şirketler, sosyal etkinlikler düzenleyebilir, takım çalışmalarını teşvik edebilir veya işyerinde iletişimi destekleyici ortamlar yaratabilir.

 • Bireysel Adımlar: Pilotlar, iş arkadaşlarıyla iletişimi artırmak için etkin bir iletişim stratejisi oluşturabilir, sosyal etkinliklere katılabilir veya iş dışında da sosyal ortamlarda bulunarak ağlarını genişletebilir.

İş/Yaşam Dengesi İsteği ve Ryff'un Psikolojik İyi Oluş Halinin Boyutları Üzerindeki Etkileri:


Özerklik
 • İş/Yaşam Dengesi İsteği: İş dışında zaman ayırma isteği, bireyin özerklik duygusunu güçlendirebilir. Esneklik, bireyin kendi değerlerine uygun olarak yaşamını dengeleme konusunda kontrol sahibi olmasını sağlayabilir.

Çevresel Hakimiyet
 • Esnek Çalışma Saatleri İsteği: Ayarlanabilir çalışma saatleri veya tatil programı isteği, çevresel hakimiyeti artırabilir. Esneklik, bireyin iş ve özel yaşamını daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir.

Olumlu İlişkiler
 • İş/Yaşam Dengesi İsteği: İş dışında keyif alınacak zamanı veya aile ile geçirilecek süreyi artırmak, olumlu ilişkilerin gelişmesine yardımcı olabilir. Bu denge, bireyin sıcak ve destekleyici ilişkiler kurmasına olanak sağlayabilir.

Kurumsal Tedbirler ve Bireysel Adımlar:
 • Kurumsal Tedbirler: Şirketler, esnek çalışma programları veya iş/yaşam dengesi konusunda politikalar oluşturabilir, çalışanların bu dengeyi sağlamalarına destek olabilir.

 • Bireysel Adımlar: Pilotlar, iş dışında kendilerine vakit ayırmak için planlama yapabilir, özel yaşamlarını ve işlerini dengelemek için zaman yönetimi becerilerini geliştirebilir.

 • İş/yaşam dengesi isteği, bireyin genel mutluluğunu ve tatmin düzeyini artırabilir. Kurumsal destek ve bireysel çabalar, pilotların iş ve özel yaşamları arasında daha dengeli bir denge kurmalarına yardımcı olabilir.

Beklentilerin karşılanması, bireyin psikolojik iyi oluş halinin çeşitli boyutlarını etkileyebilir ve bu beklentilerin karşılanması için hem kurumsal destek hem de bireysel çaba gerekebilir.


4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page