top of page

Havacılıkta Atipik İstihdam

Avrupa Kokpit Birliği (The European Cockpit Association - ECA) 1991 yılında kuruldu ve Avrupalı ​​pilotların Avrupa Birliği (AB) düzeyindeki temsil organıdır. Avrupadaki Ulusal Pilot Birliklerinden 40.000'den fazla Avrupalı ​​pilotu temsil etmektedir. 


Birliğin son dönemde yaptığı araştırmalardan biri de “atypical employment”. Atipik istihdam, havayolu şirketleri ile uçuş ekibi arasında doğrudan ve süresiz bir iş ilişkisi olmayan tüm çalışma biçimlerini ifade etmektedir. Bu biçimler arasında, kendi hesabına çalışma, belirli süreli iş, (düzenlenmemiş) geçici iş ajansları aracılığıyla çalışma, sıfır saat sözleşmesi ve kurumsal pilotluk gibi örnekler bulunmaktadır.


Birlik tarafından Atipik istihdamın havacılık sektöründe yaygınlaşmasının başlıca nedenleri, rekabet baskısı, maliyet azaltma, işgücü piyasasının esnekleştirilmesi ve işverenlerin çalışan haklarından kaçınması olarak gösterilmektedir. Atipik istihdamın sonuçları ise, uçuş ekibinin iş güvencesinin, gelirinin, sosyal haklarının ve mesleki gelişiminin azalması, iş tatmininin ve motivasyonunun düşmesi, iş stresinin ve yorgunluğunun artması, iş sağlığı ve güvenliğinin tehlikeye girmesi, çalışan temsilinin ve kolektif mücadelenin zayıflaması, havacılık güvenliği ve kalitesinin olumsuz etkilenmesi olarak sıralanmaktadır.

 

Birlik tarafından; Atipik istihdamın önlenmesi ve düzenlenmesi için, Avrupa Birliği, ulusal hükümetler, havayolu şirketleri, sendikalar ve uçuş ekibi arasında işbirliği ve diyalog çağrısı yapılmaktadır. Ayrıca, atipik istihdamın tanımı, kapsamı, ölçümü ve izlenmesi için ortak bir metodoloji geliştirilmesi, atipik istihdamın neden olduğu sorunların araştırılması, atipik istihdamın havacılık güvenliği ve kalitesi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, atipik istihdamın yasal ve sosyal boyutlarının ele alınması, atipik istihdamın önlenmesi ve sınırlandırılması için yasal ve sözleşmeli düzenlemeler yapılması, atipik istihdamda çalışan uçuş ekibinin haklarının korunması ve güçlendirilmesi için gerekli adımların atılması önerilmektedir.

Etiketler:

75 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page