top of page

Hava Trafik Kontrolörlerinin Psikolojik İyi Olma Hali

Hava Trafik Kontrolörlerinin Psikolojik İyi Olma Hali konusundaki çalışmaya 40 Hava Trafik Kontrolörü katıldı.


Ryff İyi Olma Hali Ölçeğinin kullanıldığı çalışmada; 6 iyi oluş hali boyutu sıralaması şu şekilde çıkmıştır.

Kendini Kabul, Bireysel Gelişim, Özerklik, Hayat Amacı, İnsanlarla Olumlu İlişkiler Kurabilme, Çevresel Hakimiyet olarak sıralanmaktadır.


Kendini Kabul (12.13/15):

En yüksek puan bu boyutta alınmış. Kendi kişisel değerlerine ve yeteneklerine güven, hava trafik kontrolörleri için kritik bir özelliktir. Bu yüksek puan, kontrolörlerin görevlerinin gerektirdiği yüksek stresli durumlarda dahi kendilerine olan güvenlerinin korunduğunu gösterir. Kişisel değerlendirme becerilerinin gelişmiş olması, karar verme süreçlerinde sağlam bir temel sağlar.Bireysel Gelişim (12.03/15):

Bireysel gelişim için alınan yüksek puan, kontrolörlerin mesleki becerilerini ve bilgilerini sürekli güncellemeye istekli olduklarını gösterir, ki bu da hızlı değişen hava trafiği yönetimi teknolojileri ve prosedürleri karşısında önemlidir.


Özerklik (11.38/15):

Özerklik boyutunda alınan puan, kontrolörlerin bağımsız karar verme ve inisiyatif kullanma konusunda iyi bir düzeyde olduklarını gösterir. Her ne kadar ideal puanın altında olsa da, kendi başlarına ve ekip içinde otonom olarak hareket etme becerilerinin geliştiğini gösterir ki bu, beklenmedik hava trafiği durumlarında hızlı ve etkin müdahale gerektirir.


Hayat Amacı (11.35/15):

Hayat amacı boyutunda alınan puan, kontrolörlerin genel yaşam hedeflerinde ve işlerinde bir anlam ve yön bulma konusunda iyi olduklarını gösterir. İşlerinin zorluklarına karşı bir amaç duygusu, karşılaşılan stresle başa çıkmada önemlidir.


İnsanlarla Olumlu İlişkiler Kurabilme (11.28/15):

Bu boyutta alınan ortalama puan, kontrolörlerin meslektaşları ve diğer hava trafiği paydaşları ile genel olarak olumlu ilişkiler kurabildiklerini gösterir. Ancak, bu boyutta geliştirme potansiyeli olduğu da görülüyor. Bu alandaki her iyileştirme, ekip içi iletişimi ve genel işbirliğini doğrudan iyileştirebilir.


Çevresel Hakimiyet (11.13/15):

En düşük puanın alındığı boyut, bu alanda gelişim alanı olduğuna işaret edebilir. Hava trafik kontrolörlerinin iş yükünü ve karşılaştıkları zorlukları etkili bir şekilde yönetme yetenekleri, özellikle stresli durumlarda önem taşır. Burada odaklanılması gereken nokta, çalışma ortamını iyileştirecek ve kontrolörlerin zorluklarla baş etmelerini destekleyecek stratejiler geliştirmektir.


Her bir boyutun önemi ve farklılıkları göz önünde bulundurularak, eylem planları bu boyutlara göre özelleştirilebilir. Çevresel Hakimiyet ve İnsanlarla Olumlu İlişkiler boyutlarında alınan nispeten daha düşük puanlar, bu alanlarda özel geliştirme programları veya takım çalışmasını güçlendirme çabaları yönünde adımlar atılmasını gerektirir. Diğer yandan, Özerklik ve Hayat Amacı boyutları da geliştirilebilir, ancak mevcut puanlar bu alanlarda zaten bir dereceye kadar sağlamlık gösterdiğini işaret ediyor.


Son olarak, her iki boyutun da hava trafik kontrolörlerinin işlevselliği açısından merkezi olduğunu ve genel iş performansını ve hava trafiğinin güvenliğini doğrudan etkileyebileceğini belirtmek önemlidir. Bu bağlamda, hedeflenen eğitimler ve gelişim programları, bu spesifik ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.Diğer Çalışmalar..146 görüntüleme0 yorum

Commentaires


bottom of page