top of page

Harrison Assessments Yetenek Yönetim Sisteminin Havacılık Sektöründe Kullanılması

1. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongre’sinde (HUP) Poster bildiri olarak sunulmuştur. (7-8 aralık 2019) Ayça Mumkule Erşipal & Eray Beceren

 1. Amaç: Kokpit, kabin ve hava trafik kontrolörü personelinin seçimi ile kariyer gelişiminin yanı sıra, uçuş emniyeti konusunda kalıcı, sürdürülebilir ve etkili bir yetenek yönetimi sisteminin oluşturulup kullanılması.

 2. Yöntem: Elektronik ortamda uygulanan ve sonuçları 175 davranış eğilimi ve 6500+ iş başarı formülü üzerinden değerlendirilen “Harrison Assessments” Yetenek Yönetimi sisteminin kullanılması.

 3. Bulgular: Elektronik ortamda alınan verilerin bireysel ve ekip olarak değerlendirilmesiyle etkin sonuçlar çıkarılması mümkündür.

 4. Sonuç:

Sistemin kullanılması ile Pilotlar için;

 1. Eğitmen pilotların seçimi ve eğitimi için “Yetişkin Eğitimleri Eğitmeni” raporunun almak ve değerlendirmek,

 2. Kaptanlık terfii için raporlar alınmak ve değerlendirilmek,

 3. Kaptanlık adayları için “Liderlik Raporu” almak ve gelişim planı oluşturmak.

Uçuş Emniyet için;

 1. Stres faktörlerini belirlemek ve stres altındaki davranış savrulmalarını tespit ederek önlem almak,

 2. “Peer Support” konusunda supporter’ların seçimi ve eğitimi için oluşturulacak “Supporter” iş kriterlerine uygun olarak rapor almak ve değerlendirmek.

Kabin Ekibi için;

 1. Kabin ekibi eğitmenlerinin seçimi ve eğitimi için “Yetişkin Eğitimleri Eğitmeni” raporu almak ve değerlendirmek,

 2. Kabin Amiri terfii için rapor almak ve değerlendirilmek,

 3. Kabin Amiri adayları için “Liderlik Raporu” almak seçim ve gelişim planı oluşturmak.

Hava Trafik Kontrolörleri için;

 1. Personel seçimi ve gelişim planlamalarını oluşturmak,

 2. Stres faktörlerini belirlemek ve stres altındaki davranış savrulmalarını tespit ederek önlem almak,

 3. Karar alma ve stresi yönetme savrulmalarını kontrol altında tutmak.

Yöneticilere ekipleri ile ilgili;

 1. Yönetme, Geliştirme ve Kalıcılık Sağlama Raporu

 2. Bağlılık ve Kalıcılık Raporu

 3. Grup raporları

Gerekli görülecek personel ve yöneticiler için;

 1. “Duygusal Zekâ Raporu”

 2. “Liderlik Raporu”

 3. “İşbirliği ve Ekip Raporu”

 4. “VUCA Raporu” ve

 5. “Özel Davranışsal Yetkinlikler Raporu” alınması, eğitim ve gelişimleri için katkı sağlayacaktır.

Raporların tamamı CRM eğitimleri için de katkı sağlayacaktır.

10 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page