top of page

Harrison Assessments Yetenek Yönetim Sistemi ile Psikolojik Güvenlik

Psikolojik Güvenlik Davranışsal Yetkinlikler

Bireyin Psikolojik Güvenlik yetkinliğini ölçmek için seçtiğim 6 yetkinlik ve bunların gerekçeleri aşağıda sıralanmıştır:

1.    Değişime Açık Dirayetli: Psikolojik güvenlik, bireylerin belirsizlik ve değişimle başa çıkma yeteneğini içerir. Bu yetkinlik, bireylerin engeller karşısında sebat etme ve kriz yönetme becerilerini değerlendirerek, psikolojik güvenliğin bu yönünü ölçmeye yardımcı olur.

2.    Sorun Çözme: Psikolojik güvenlik, bireylerin sorunları açıkça ifade etme ve çözüm arama özgürlüğünü kapsar. Bu yetkinlik, bireylerin sorunları algılama ve çözüm üretme kapasitelerini değerlendirir, bu da psikolojik güvenli bir ortamda önemli bir rol oynar.

3.    İletişim Kuran: Psikolojik güvenlik, açık ve etkili iletişimi teşvik eder. Bu yetkinlik, bireylerin net ve açık fikirler sunma, etkili dinleme ve bilgi paylaşma becerilerini ölçer, böylece psikolojik güvenli bir ortamda temel bir unsur olan iletişim yeteneğini belirler.

4.    Dürüstlük ve Samimiyet: Bu yetkinlik, bireylerin kendilerini dürüst ve samimi bir şekilde ifade etme eğilimini değerlendirir. Psikolojik güvenlik, bireylerin kendilerini ifade ederken güvende hissetmelerini gerektirir, bu yüzden bu yetkinlik, bireylerin açık iletişime olan yatkınlığını ve buna bağlı güven duygusunu ölçer.

5.    Kendini Tanıma: Psikolojik güvenlik, bireysel farkındalık ve kendini tanıma ile yakından ilişkilidir. Bu yetkinlik, bireylerin kendi davranışlarını ve bu davranışların sonuçlarını nasıl değerlendirdiklerini ölçerek, bireylerin psikolojik güvenlik düzeylerine dair bilgi verir.

6.    Yenilikçi: Psikolojik güvenlik, yenilikçiliği ve yaratıcı çözüm arayışlarını teşvik eder. Bu yetkinlik, bireylerin yeni ve etkili çözümler üretme eğilimini değerlendirir. Yenilikçilik, bireylerin psikolojik olarak güvenli ortamlarda risk alma ve farklı yaklaşımlar deneme özgürlüklerini yansıtır.

Bu yetkinlikler, bireylerin psikolojik güvenlik düzeylerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için önemli unsurlar sağlar ve her biri, psikolojik güvenliği destekleyen veya engelleyen faktörlere dair derinlemesine bilgi sunar.

 

Psikolojik Güvenlik İş Başarı Kriterleri

Aşağıdaki listeden psikolojik güvenlik yetkinliklerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilecek bir çalışma için seçimler yapalım. Seçimlerimizi üç farklı grup altında toplayacağız:

1. Temel Özellikler:

 • Dürüstlük ve Samimiyet: Psikolojik güvenli bir ortamda bireylerin açık ve dürüst iletişimi temel bir gerekliliktir.

 • Analitik: Karar alma süreçlerinde objektif ve mantıklı düşünme yeteneği, sağlıklı iş ortamlarının sürdürülmesi için kritiktir.

 • İletişim Kuran: Açık iletişim, psikolojik güvenliği destekler ve ekip dinamiklerini güçlendirir.

 • Etki ve Tesir Etme: Bireylerin işbirliğini ve katılımını sağlama yeteneği, güvenli bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunur.

 • Çatışmayı Yönetebilen: Çatışmaların etkili bir şekilde yönetilmesi, psikolojik güvenliği korumanın ve artırmanın anahtarıdır.

 • Değişime Açık Dirayetli: Değişime adaptasyon yeteneği, sürekli gelişen iş ortamları için elzemdir.

 • Esnek: Değişen şartlara hızlı adapte olabilme, psikolojik güvenlik için önemli bir temeldir.

 • Açık Sözlü Diplomasi: Açık iletişimi, saygı çerçevesinde yürütebilmek, iş yerinde güven ve saygıyı pekiştirir.

 • Yenilikçi: Yeniliklere ve alternatif çözümlere açık olmak, psikolojik güvenli bir ortamda yeniliği teşvik eder.

 • Kendini Sorumlu Tutabilme: Kendi davranışlarının sorumluluğunu almak, bireylerin güvenli ortamlarda daha iyi gelişmesini sağlar.


2. İstenen Özellikler:

 • Araştırma / Öğrenme: Sürekli öğrenme ve gelişim, bireylerin yeni durumlara uyum sağlamasına ve yenilikçi olmasına yardımcı olur.

 • Fikirlerine Değer Verilmesi İsteği: Karar süreçlerinde bireylerin katılımını ve katkısını teşvik eder.

 • Dışa Dönük: Ekip içindeki sosyal etkileşimleri ve ağ kurmayı destekler, bu da iş yerindeki psikolojik güvenliği artırabilir.

 • Koçluk: Diğerlerinin gelişimine yardımcı olma, ekip içinde güven ve destek ortamını güçlendirir.

 • Gerçekçi İyimserlik: Olası zorluklara rağmen pozitif bir bakış açısını koruma, zor zamanlarda motivasyon kaynağı olabilir.

 • Gelişim İsteği: Kendini geliştirme arzusu, bireyin adaptasyonunu ve sürekli iyileşmesini sağlar.

 • Yardımsever: Diğer bireylerin ihtiyaçlarını önemseme, takım içinde işbirliği ve destek ortamını besler.

 • Doğruyu Arayan: Farklı bakış açılarını araştırma ve bunları kabullenme, fikir çeşitliliğini ve yenilikçi çözümleri destekler.

 • Bilgilendirilme İsteği: Şeffaflık ve açık iletişim, güvenli bir çalışma ortamının temel taşlarındandır.

 • Dış Mekanlar: Çalışma ortamı çeşitliliği, bireylerin farklı ortamlara uyum sağlama kapasitesini artırır.


3. Kaçınılması Gereken Özellikler

 • Aşırı Düzenli: Aşırı düzenlilik, değişimlere ve yeniliklere kapalı olabilir.

 • Dogmatik: Yeni fikirlere kapalı olmak, takım içi inovasyon ve adaptasyonu engeller.

 • Duyarsız: Empati eksikliği, iş yerindeki sosyal ilişkileri ve takım ruhunu olumsuz etkileyebilir.

 • Baskın: Aşırı dominant davranışlar, diğer bireylerin katkıda bulunmasını engelleyebilir.

 • İnatçı Israr: Çözüm yollarında esnek olmamak, problem çözme sürecini olumsuz etkileyebilir.

 • Ego Savunmacı: Kendini geliştirme konusunda isteksiz olmak, bireysel ve takım bazında gelişimi sınırlar.

 • Dürtüsel: Düşünmeden hareket etmek, risk yönetimini ve karar süreçlerini zayıflatabilir.

 • Kuralları Zorla Uygulatma: Aşırı katı kurallar, yaratıcılığı ve bireysel ifadeyi kısıtlayabilir.

 • İşbirliği Yapan: Aşırı işbirliği, bireysel inisiyatif ve liderlik gelişimini engelleyebilir.

 • Kuşkucu: Sürekli şüpheci olmak, takım içinde güven ve işbirliğini zedeleyebilir.

Bu seçimler, psikolojik güvenlik yetkinliklerinin ölçülmesi için bir çerçeve sağlayacak ve bu özellikler üzerinden bireylerin değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır.

 

4 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page