top of page

Güven Üçgeni

Frances Frei ve Anne Morriss tarafından geliştirilen Güven Üçgeni Yaklaşımı, liderlerin güven oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir modeldir. Bu yaklaşım, güvenin üç temel sürücüsüne odaklanır: otantiklik, mantık ve empati.

Otantiklik: İnsanlar, gerçek sizle etkileşimde olduklarını düşündüklerinde sizi güvenilir bulurlar. Bu, kişinin kendi değerlerine sadık kalması ve davranışlarının bu değerlerle uyumlu olması anlamına gelir.

Mantık: İnsanların yargı ve yeteneklerinize olan inancı, güvenin mantık boyutunu oluşturur. Bu, karar verme sürecinizin ve uzmanlık alanınızdaki bilginizin açık ve anlaşılır olmasını gerektirir.

Empati: Empati, insanların sizin onlara karşı gerçekten ilgili olduğunuza ve onların ihtiyaçlarını önemsediğinize inanmalarıdır. Liderlerin, takipçilerinin duygusal durumlarını anlamaları ve onlara karşı duyarlı olmaları beklenir.


Bu üç sürücü, liderlerin takipçilerinin kendi kapasitelerini ve güçlerini tam olarak gerçekleştirmeleri için koşullar yaratmalarını sağlayan temel taşlardır. Güven kaybedildiğinde, bu genellikle bu üç sürücüden birinde bir aksaklığa bağlanabilir. Liderlerin, bu üç boyutta kendi zayıf ve güçlü yönlerini tanımlamaları ve gerçekten güçlendirici bir liderlik tarzı geliştirmek için bu üçünü nasıl geliştirebilecekleri konusunda tavsiyeler içerir.

 

Bu yaklaşımın uygulama örnekleri şunları içerebilir:

Kurumsal Liderlik: Yöneticiler, çalışanlarla şeffaf iletişim kurarak, onların fikirlerini dinleyerek ve geri bildirimlerine değer vererek otantiklik, mantık ve empati gösterebilirler. Bu, çalışanların yöneticilere olan güvenini artırabilir.

Eğitim Sektörü: Öğretmenler, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını anlayarak ve onlara uygun öğrenme fırsatları sunarak empati gösterirler. Ayrıca, derslerini mantıklı ve anlaşılır bir şekilde planlayarak ve kendi kişisel değerlerine bağlı kalarak otantiklik ve mantık boyutlarında güven inşa edebilirler.

Takım Sporları: Antrenörler, sporcuların yeteneklerine inanarak ve onları destekleyerek güven oluşturabilirler. Ayrıca, stratejilerini ve kararlarını açıkça paylaşarak ve sporcuların duygusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak güvenin üç boyutunu da güçlendirebilirler.

Havacılık Sektörü: Güven Üçgeni yaklaşımı havacılık sektöründe de uygulanabilir ve bu sektörde güvenin inşası için oldukça önemlidir. Havacılıkta güven, hem yolcuların hem de çalışanların güvenliği açısından kritik bir faktördür.


Bu örnekler, liderlerin ve eğitimcilerin, takipçilerinin ve öğrencilerinin en iyi şekilde gelişmeleri için gerekli koşulları yaratmalarına yardımcı olabilir. Güven Üçgeni yaklaşımı, bireylerin ve grupların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmeleri için güçlü bir temel oluşturur.


Bu 3 sürücü liderlikte nasıl uygulanır.

Güven Üçgeni yaklaşımının liderlikte uygulanması, otantiklik, mantık ve empati sürücülerini günlük liderlik pratiklerine entegre etmeyi gerektirir. İşte bu üç sürücünün liderlikte nasıl uygulanabileceğine dair bazı öneriler:


Otantiklik:

  • Kendi değerlerinizi ve inançlarınızı açıkça ifade edin.

  • Zor kararlar alırken bile şeffaf olun ve eylemlerinizin arkasında durun.

  • Kendi hatalarınızı kabul edin ve öğrenme fırsatları olarak kullanın.

Mantık:

  • Kararlarınızın ve eylemlerinizin mantıklı temellerini paylaşın.

  • Uzmanlık alanınızda bilgi ve becerilerinizi sürekli geliştirin.

  • Takım üyelerine stratejilerinizi ve hedeflerinizi anlaşılır bir şekilde açıklayın.


Empati:

  • Takım üyelerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışın ve onlara duyarlı olun.

  • İletişimde aktif dinleme tekniklerini kullanın.

  • Takım üyelerinin kişisel gelişimlerine destek olun ve onların başarılarını kutlayın.


Bu sürücüler, liderlerin takipçileriyle güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur ve bu da genel olarak organizasyonun başarısına katkıda bulunur. Güven Üçgeni Yaklaşımı, liderlerin takım üyeleriyle olan etkileşimlerinde daha bilinçli ve stratejik olmalarını sağlayarak, liderlik pratiklerini zenginleştirmelerine yardımcı olur.

9 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page