top of page

Duygusal Zekâ - NLP İlke ve Varsayımları

Daha önce NLP İlke ve Varsayımları ile ilgili kısa bir yazı paylaşmıştım. Bu yazıda yer alan bilgiler çerçevesinde Daniel Golemanın Duygusal Zekâ yaklaşımına destek vermesi konusunu inceledim.

Kendini Fark Etme (Kişisel Farkındalık):

Kendini fark etme, duygusal zekanın temel bileşenlerinden biridir. Kendini fark etme, kendi duygularını, düşüncelerini, inançlarını, değerlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, motivasyonlarını ve hedeflerini tanıma ve anlama yeteneğidir. Kendini fark etme, duygusal zekanın diğer bileşenlerinin gelişmesine de zemin hazırlar.

NLP İlke ve Varsayımları, kendini fark etmeyi destekleyen pek çok ilkeye sahiptir. Örneğin, "Harita bölge değildir" ilkesi, insanların kendi öznel deneyimlerinin gerçeği yansıtmadığını, sadece bir yorum olduğunu fark etmelerine yardımcı olur. "Her davranışın olumlu bir niyeti vardır" ilkesi, insanların kendi davranışlarının arkasındaki motivasyonları anlamalarına yardımcı olur. "Başarısızlık yoktur, sadece geribildirim vardır" ilkesi, insanların kendi hatalarından öğrenmelerine ve gelişmelerine yardımcı olur. Bu ilkeler sayesinde, insanlar kendilerini daha iyi tanır ve fark ederler.


Kendini Yönetme (Öz Yönetim):

Kendini yönetme, kendi duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etme ve yönlendirme yeteneğidir. Kendini yönetme, stresle başa çıkma, uyum sağlama, esneklik gösterme, sorumluluk alma ve başarıya ulaşma gibi becerileri içerir. Kendini yönetme, duygusal zekanın diğer bileşenleriyle de ilişkilidir.

NLP İlke ve Varsayımları, kendini yönetmeyi kolaylaştıran pek çok ilkeye sahiptir. Örneğin, "Zihin ve beden bir bütündür" ilkesi, insanların kendi fiziksel ve psikolojik durumlarını etkileyebileceklerini fark etmelerine yardımcı olur. "Eğer biri yapabiliyorsa herkes yapabilir" ilkesi, insanların kendi potansiyellerine inanmalarına ve başkalarından öğrenmelerine yardımcı olur. "Her durumda seçenek vardır" ilkesi, insanların kendi kararlarını vermelerine ve alternatifleri değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu ilkeler sayesinde, insanlar kendilerini daha iyi yönetir ve geliştirirler.


Sosyal Farkındalık (Sosyal Bilinç):

Sosyal farkındalık, başkalarının duygularını, düşüncelerini, inançlarını, değerlerini, motivasyonlarını ve hedeflerini tanıma ve anlama yeteneğidir. Sosyal farkındalık, empati kurma, iletişim kurma, işbirliği yapma ve liderlik etme gibi becerileri içerir. Sosyal farkındalık, duygusal zekanın diğer bileşenleriyle de bağlantılıdır.

NLP İlke ve Varsayımları, empati kurmayı kolaylaştıran pek çok ilkeye sahiptir. Örneğin, “Her davranışın olumlu bir niyeti vardır” ilkesi, insanların başkalarının davranışlarını anlamaya ve yargılamaya çalışmalarına yardımcı olur. “Harita bölge değildir” ilkesi, insanların kendi öznel deneyimlerinin gerçeği yansıtmadığını, sadece bir yorum olduğunu fark etmelerine ve başkalarının haritalarını da anlamaya çalışmalarına yardımcı olur. “Zihin ve beden bir bütündür” ilkesi, insanların kendi fiziksel ve psikolojik durumlarını etkileyebileceklerini ve başkalarına da yansıtabileceklerini fark etmelerine yardımcı olur. Bu ilkeler sayesinde, insanlar başkalarına daha iyi empati kurabilirler.


İlişki Yönetimi (Sosyal Beceriler)

İlişki yönetimi, başkalarıyla güven, saygı ve işbirliği temelinde bağlantılar oluşturma becerisidir. İlişki yönetimi, duygusal zekanın diğer bileşenlerine de katkıda bulunur.

NLP İlke ve Varsayımları, ilişki kurmayı kolaylaştıran pek çok ilkeye sahiptir. Örneğin, "Her davranışın olumlu bir niyeti vardır" ilkesi, insanların başkalarının davranışlarını anlamaya ve yargılamaya çalışmalarına yardımcı olur. "İletişimin anlamı tepkidir" ilkesi, insanların başkalarının tepkilerini dikkate almalarına ve iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. "Her durumda seçenek vardır" ilkesi, insanların başkalarının bakış açılarını görmelerine ve farklılıklara saygı duymalarına yardımcı olur. Bu ilkeler sayesinde, insanlar başkalarıyla daha iyi ilişki kurarlar.


8 görüntüleme0 yorum

Commentaires


bottom of page