top of page

APA 2024 Araştırmasında "Psikolojik Güvenlik"

Araştırma, Amerika Birleşik Devletleri'nde APA adına The Harris Poll tarafından 2.027 çalışan yetişkin arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Anket 25 Mart-3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Katılımcılarla yeniden iletişime geçildi ve ek bir soru soruldu. Yeniden temas için saha çalışması 25-30 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. 2.027 kişiden 932'si yeniden temasa yanıt verdi.


Bu araştırma, çalışanların kendilerini ifade etme veya zor konuları yöneticileri ve iş arkadaşlarıyla tartışma konusunda rahat hissettikleri bir ortamda, yani "psikolojik güvenlik" hissettiklerinde iş yerinde aidiyet duygusu yaşama eğiliminde olduklarını göstermektedir. Grafik iki ana bölümden oluşmaktadır:


"İşyerindeyken kendilerini ait hissettiklerini kabul edenler"

 • Yüksek psikolojik güvenlik deneyimleyenler: %95 oranında çalışan, iş yerindeyken kendilerini ait hissettiklerini belirtmiştir.

 • Düşük psikolojik güvenlik deneyimleyenler: %69 oranında çalışan, iş yerindeyken kendilerini ait hissettiklerini belirtmiştir.


"İş yerinde kendileri gibi olma konusunda rahat hissettiklerini kabul edenler"

 • Yüksek psikolojik güvenlik deneyimleyenler: %95 oranında çalışan, iş yerinde kendileri gibi olma konusunda rahat hissettiklerini belirtmiştir.

 • Düşük psikolojik güvenlik deneyimleyenler: %75 oranında çalışan, iş yerinde kendileri gibi olma konusunda rahat hissettiklerini belirtmiştir.


Bu veriler,

 • Çalışanların psikolojik güvenlik seviyesinin iş yerindeki aidiyet ve kendileri gibi olma rahatlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir.

 • Yüksek psikolojik güvenlik seviyesine sahip çalışanlar, iş yerinde daha yüksek bir aidiyet duygusu ve kendilerini ifade etme özgürlüğü hissetmektedir. Bu durum, iş yerinde psikolojik güvenliğin artırılmasının çalışanların iş tatmini ve bağlılığını artırabileceğini ortaya koymaktadır.

Bu grafik, işyerinde psikolojik güvenliği düşük olan çalışanların daha yüksek stres ve toksik işyeri deneyimleri bildirme eğiliminde olduklarını göstermektedir. İki ana bölümden oluşan bu grafiği ayrıntılı olarak inceleyelim:


İş Günlerinde Gerilim veya Stres Hissetme Oranları

 • Tüm Çalışanlar: %43 oranında çalışan, iş günlerinde genellikle gerilim veya stres hissettiklerini belirtmiştir.

 • Düşük Psikolojik Güvenlik Deneyimleyenler: %61 oranında çalışan, iş günlerinde genellikle gerilim veya stres hissettiklerini belirtmiştir.

 • Yüksek Psikolojik Güvenlik Deneyimleyenler: %27 oranında çalışan, iş günlerinde genellikle gerilim veya stres hissettiklerini belirtmiştir.


Toksik İşyeri Deneyimi Bildirme Oranları

 • Tüm Çalışanlar: %15 oranında çalışan, toksik bir işyeri deneyimi bildirmiştir.

 • Düşük Psikolojik Güvenlik Deneyimleyenler: %30 oranında çalışan, toksik bir işyeri deneyimi bildirmiştir.

 • Yüksek Psikolojik Güvenlik Deneyimleyenler: %3 oranında çalışan, toksik bir işyeri deneyimi bildirmiştir.


Bu sonuçlar,

 • İşyerindeki psikolojik güvenliğin çalışanların stres düzeyi ve işyeri algısı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir.

 • Psikolojik güvenliği düşük olan çalışanlar, daha yüksek stres ve toksik işyeri deneyimleri bildirme eğilimindedir. Bu da, iş yerlerinde psikolojik güvenliği artırmanın çalışanların refahı ve iş tatmini açısından önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

 • Psikolojik güvenliği yüksek olan çalışanlar, işyerinde daha az stres yaşamakta ve toksik bir işyeri deneyimi bildirme olasılıkları düşmektedir.

 • Bu durum, işverenlerin ve yöneticilerin, çalışanların psikolojik güvenliğini artırıcı adımlar atmaları gerektiğini göstermektedir.


KAYNAK :

American Psychological Association. (2024). U.S. workers adjust to the changing nature of employment: Highlights from the 2024 Work in America survey. Retrieved from https://www.apa.org/pubs/reports/work-in-america/2024?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=apa-workplace&utm_content=wia2024-highlights

14 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Σχόλια


bottom of page