top of page

Anterior İnsüler Korteks ve Duygusal Farkındalık

Anterior İnsüler Korteks, duygusal farkındalık ile ilişkilendirilen bir beyin bölgesidir.

Duygusal farkındalık, duyguların bilinçli deneyimidir.

Araştırmalar, anterior insüler korteksin duygusal farkındalıkta önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ayrıca, anterior insüler korteksin, duygusal farkındalığın gelişimi için gerekliliğini destekleyen kanıtlar bulunmaktadır. İnsüler korteksin sağ tarafının, sol taraftan daha baskın bir rol oynadığı ve duygusal farkındalıkta önemli bir hesaplama rolü olduğu da öne sürülmektedir. Bu bağlamda, anterior insüler korteksin duygusal farkındalık süreçlerinde kritik bir rol oynadığına dair kanıtlar mevcuttur.


Bu alan aynı zamanda başka kişinin duyguları da “hissetmemizi” yani empati yapabilmemizi de sağlıyor. Başka kişinin duygulanımının benzeri kendi beyin bağlantı ağımızda da oluşuyor.

Anterior insular korteks, duyguların işlenmesinde önemli bir rol oynar ve aynı zamanda başka kişilerin duygularını hissetmemizi, yani empati yapabilmemizi sağlar. Bu bölge, başka kişilerin duygularını algılarken kendi beyin bağlantı ağımızda benzer aktivasyonları tetikleyebilir. Yani, anterior insular korteks, empati yeteneğimizin temelinde bir rol oynayabilir. Bu konu, "Functional dissociation of the frontoinsular and anterior cingulate cortices in empathy for pain" (Gu et al., 2010) ve "Anterior insular cortex is necessary for empathetic pain perception" (Gu et al., 2012) gibi çalışmalarda incelenmiştir.


"Functional dissociation of the frontoinsular and anterior cingulate cortices in empathy for pain" başlıklı çalışmada, ağrı için empati konusunda frontoinsüler korteks ile anterior singulat korteks arasındaki işlevsel ayrımı incelemiştir. Çalışmada, empatisel ağrı durumunda frontoinsüler korteksin ve anterior singulat korteksin farklı roller üstlendiği bulunmuştur. Frontoinsüler korteks empatik ağrı durumunda daha fazla aktivasyon gösterirken, anterior singulat korteks bu durumda daha az aktivasyon göstermiştir. Bu bulgular, empati için farklı beyin bölgelerinin işbirliği içinde çalıştığını ve her birinin farklı fonksiyonlara sahip olduğunu göstermektedir.


"Anterior insular cortex is necessary for empathetic pain perception" çalışmasında, önsel insüler korteksin empatik ağrı algısında gerekli olduğunu belirtmiştir. Bu ifade, önsel insüler korteksin başkalarının acılarını algılamada önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu sonuç, önsel insüler korteksin duygusal farkındalık ve empati süreçleri üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Bu nedenle, önsel insüler korteksin duygusal deneyimleri anlama ve diğer insanların duygusal durumlarını anlama süreçlerinde önemli bir rol oynadığı sonucuna varılabilir.
8 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page