top of page

Akran Desteğinde Empati

Havacılık sektörü, yüksek stres ve zorlayıcı çalışma koşulları ile bilinir. Bu durum, çalışanların ruh sağlığı ve refahı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Akran desteği, bu zorluklarla başa çıkmada çalışanlara yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Akran desteğinin kalbinde ise empati yer alır. Empati, bir kişinin karşısındakinin duygularını ve deneyimlerini anlama ve bu anlayışı iletme yeteneğidir. Havacılık sektöründe empati, çalışanların birbirine daha iyi destek olabilmesi için kritik öneme sahiptir.


Empati Konusunda Yapılması Gerekenler:

 • Eğitim ve Farkındalık Artırma:

 • Empati Eğitimleri: Akran destek gönüllülerine, aktif dinleme, yargılamadan anlama ve duyguları doğru yansıtma gibi konularda özel eğitimler verilmelidir.

 • Farkındalık Kampanyaları: Tüm çalışanlar arasında empati ve ruh sağlığı farkındalığını artırmak için düzenli kampanyalar yapılmalıdır.

 • Aktif Dinleme:

 • Tam Dikkat: Karşınızdaki kişiyi kesmeden, tam dikkatle dinlemek esastır.

 • Doğru Sorular Sormak: Duyguları ve ihtiyaçları daha iyi anlamak için açık uçlu ve derinlemesine sorular sormak önemlidir.

 • Duygusal Destek Sağlama:

 • Destekleyici Cümleler Kullanmak: "Seni anlıyorum" veya "Bu durumda kendini kötü hissetmen normal" gibi ifadeler kullanın.

 • Güvenli Alan Yaratmak: Samimi ve anlayışlı bir tutumla, konuşma sırasında karşı tarafın rahat ve güvende hissetmesini sağlayın.

 • Kendi Duygularınızı Yönetmek: 

  • Kendi Duygusal Durumunu Anlama: Empati kuran kişi, kendi duygusal durumunu kontrol altında tutmalı ve karşı tarafın duygularını anlamak için kendi duygularını bir kenara koyabilmelidir.

  • Profesyonel Sınırlar: Empati kurarken profesyonel sınırları korumak önemlidir. Duygusal bağ kurarken, yardım etme amacından sapmamak gereklidir.

 • Geri Bildirim Alma ve Verme:

 • Düzenli Geri Bildirim: Akran destek gönüllüleri, aldıkları geri bildirimlerle empati becerilerini sürekli geliştirmelidir.

 • Öz Değerlendirme: Kendi empati kurma becerilerini düzenli olarak değerlendirmeli ve geliştirmek için çaba göstermelidirler.


Empati Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Önyargılardan Kaçınma:

 • Yargısız Dinleme: Karşınızdaki kişinin deneyimlerini ve duygularını yargılamadan dinleyin.

 • Kültürel Duyarlılık: Farklı kültürlerde farklı duygusal ifade biçimleri olabileceğini unutmayın.

  • Kültürel Farklılıklar: Empati kurarken, karşı tarafın kültürel arka planını dikkate almak gereklidir. Farklı kültürlerde farklı duygusal ifade biçimleri olabileceği unutulmamalıdır.

 • Gizlilik ve Güven:

 • Gizlilik İlkesi: Akran destek sürecinde paylaşılan bilgilerin gizliliği korunmalıdır. Güvenli bir ortam yaratmak, karşı tarafın duygularını açıkça paylaşabilmesi için önemlidir.

 • Güven İlişkisi Kurma: Karşı tarafla güvene dayalı bir ilişki kurmak, etkili empati kurmanın temelidir.

 • Empati Yorgunluğu:

 • Kendi Sınırlarınızı Bilin: Sürekli başkalarının duygularına maruz kalmanın yaratabileceği empati yorgunluğuna dikkat edin. Kendinize de zaman ayırın ve gerekirse profesyonel destek alın.

 • Profesyonel Yardım Yönlendirmesi:

 • Yönlendirme Gereksinimi: Gerekirse, profesyonel yardım almak için karşı tarafı yönlendirmekten çekinmeyin.


Sonuç:

Empati, akran desteğinin kalbinde yer alır ve etkili bir destek mekanizmasının anahtarıdır. Doğru eğitim, farkındalık ve profesyonel sınırlar içinde kurulan empati, havacılık sektöründe çalışanların ruh sağlığı ve refahını artırabilir. Bu nedenle, empati becerilerinin geliştirilmesi ve korunması için sistematik bir yaklaşım benimsenmelidir.

2 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page