top of page

Öğretmen Pilot Yetkinlikleri

Güncelleme tarihi: 1 May 2022

Photo by Rafael Cosquiere on Pexels.com

Havacılık sektöründeki personel ve özellikle pilotlar ile ilgili en önemli süreçlerden biri eğitim sürecidir. Eğitim sürecinde öğretmen pilotlar görev almaktadır. Öğretmen pilotları seçmek ve yetiştirme konusunda kurumların titizlikle davranmaktadırlar. Konu ile ilgili uluslararası ve ulusal havacılık otoriteleri belirli esasları ortaya koymuşlardır. Bu esaslar EASA “Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011) Feb. 2022”de aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Öğretmenlik Yetkinlikleri ve Değerlendirilmesi;

Performans (Beceri ve Tutum)

Bilgi

Kaynakları Hazırlama

​* Yeterli tesisleri sağlar * Brifing materyalini hazırlar * Mevcut araçları yönetir * SHGM kurallarına uygun eğitimleri planlar

* Amaçları anlamak * Mevcut araçları bilmek * Yetkinlik temelli eğitim yöntemlerini bilmek * Eğitimlerde SHGM kuralları dışına çıkmaz

Öğrenmeye Yardımcı Bir Ortam Oluşturma

* Rolleri oluşturur, rol modele uygun davranışlar sergiler

* Rolleri açıklığa kavuşturur

* Hedefleri açıklar

* Eğitilenlerin ihtiyaçlarını tespit eder ve destekler

* Öğrenmenin önündeki engelleri bilmek

* Öğrenme stillerini bilmek

​Bilgiyi Sunma

* Açık ve temiz iletişim kurar

* Gerçekçilik yaratır ve sürdürür

* Eğitim fırsatlarını arar.

* Eğitim yöntemlerini bilmek.

TEM ile CRM’i Entegre Etme

Teknik eğitim ile tehdit ve hata yönetimi (TEM) veya ekip kaynak yönetimi (EKY- CRM) bağlantılarını kurar.

​İnsan etkenleri, tehdit ve hata yönetimi veya ekip kaynak yönetimi bilgisine sahiptir.

Zamanı, Eğitim Amaçlarına Ulaşılacak Şekilde Yönetme

Yetkinlik hedefine ulaşmak için uygun zamanı ayırır.

Müfredat zaman tahsisi bilgisine sahiptir.

Öğrenmeyi Kolaylaştırma

* Eğitilen katılımını teşvik eder.

* Motive edici, sabırlı, kendinden emin ve iddialı bir şekilde kendini ortaya koyar.

* Bire bir koçluk yapar.

* Karşılıklı desteği teşvik eder.

Eğitilen katılımını teşvik eder

Motive edici, sabırlı, kendinden emin ve iddialı bir şekilde kendini ortaya koyar

Bire bir koçluk yapar

Karşılıklı desteği teşvik eder

Kursiyer Performansını Değerlendirme

* Yeterlilik standartlarına göre eğitilenin kendi performans değerlendirmesini yapmaya teşvik eder

* Değerlendirme yapar ve açık geri bildirimde bulunur.

* EKY (CRM) davranışını gözlemler.

* Gözlem teknikleri bilgisine

* Gözlemleri kaydetme yöntemleri bilgisine sahip olmak.

Gelişimi İzleme ve İnceleme

* Bireysel sonuçları tanımlanmış hedeflerle kıyaslar

* Öğrenme hızlarındaki bireysel farklılıkları tespit eder

* Uygun düzeltici faaliyeti uygular.

Öğrenme stilleri bilgisine

Bireysel ihtiyaçları karşılamak için eğitim uyarlama stratejileri bilgisine sahip olmak

Eğitim Seanslarını Değerlendirme

* Eğitilenlerden geri bildirim alır.

* Eğitim oturumu süreçlerini yetkinlik ölçütlerine göre izler.

* Uygun kayıtları tutar.

Yetkinlik birimi ve ilgili unsurlar

Performans ölçütleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Sonuçları Raporlama

​Sadece gözlemlenen faaliyetleri ve olayları kullanarak doğru raporlama yapar.

Eğitim hedeflerini aşamalandırma.

Bireysel veya sistemik zayıflıklar bilgisine sahip olma.

Bu yetkinlikler eğitmen pilot eğitimlerinde önemli rehberdir. Eğiticinin Eğitimi konuları oluşturulurken yararlanılmaktadır. Bunun dışında bu esaslardan öğretmen pilot seçiminde de yararlanılmaktadır.


Kaynak

EASA Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011) Feb. 2022

Sayfa - 1015 : FCL.920 Instructor Competencies and Assessment

25 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page