top of page

Kitaplarım

DUYGUSAL NISAN 2on.jpg
 • Dili: Türkçe

 • Yazar: Eray Beceren

 • Yayın Yönetmeni: Nurettin Hacıkurtiş

 • Editör: Ece Özbaş Korkmaz

 • Kapak Tasarımı: Yunus Karaaslan

 • Sayfa Tasarımı: Atiye Yaprak

 • Kitabın Türü: Kişisel Gelişim

 • Basım Tarihi: Nisan 2012

 • Sayfa Sayısı: 200

 • ISBN No: 978-605-5711-74-0

Duygularımızla çatışmak bize zaman ve enerji kaybettirir, gerçekten böyle bir lükse sahip miyiz?..

Kim olduğunuzu keşfetmek yerine, insanların beklentilerini karşılayıp bize söylenen biri gibi olmak mı mutlu edecek sizi?..

Mutlu olmamız için yapmamız gereken sadece kendimiz olmakken başka çetrefilli yollara girmek bize olumlu bir etki mi yaratacak?..

Gelişip değişebiliriz, fakat bireysel doğamıza aykırı bir yönde gelişmeyi denediğimiz zaman, doğayla ve milyonlarca yıllık evrimle kavga etmiş olmaz mıyız?..

Kaybolmuş ve yanlış yönlendirilmiş enerji hayatımızı kolaylaştırabilir mi, bu kısıtlı kaynakları doğru kullanmamak bize ne kazandırabilir?..

EB 30.jpeg

Yazılan Bölüm: Liderin Duygusal ve Sosyal Zekâsı

 • ​Editör: Recep Yılmaz, Pınar Altınok Gürel

 • Yayınevi: Derin Yayınları

 • İlk Baskı Yılı: 2014

 • Dil: Türkçe

 

​Liderlik, günümüzde, disiplinler arası bir alanda akademik topluluğun sorguladığı önemli bir kavram konumunda. İlgilenenler, kavramın, Sokrates'ten günümüz sosyal bilimcilerine kadar pek çok özne tarafından yüzlerce tanımı yapıldığını bilirler. Bu denli bir çeşitliliğin olması ise rastlantısal bir durum değildir kuşkusuz. Değişen olgusal gerçeklikler ve bilimsel perspektifin genişlemesine bağlı olarak kavram da, gün geçtikçe genişlenmekte ve her geçen gün yeni liderlik tipleri açığa çıkmaktadır. Bu kitap, liderlik kavramını açımlayarak, kavramın farklı boyutlarını ifşa etmek doğrultusunda akademik camianın duyduğu kaygı sayesinde oluştu. Farklı alanlarda çalışan yetkin akademisyenlerin eşsiz katkılarıyla, liderliğe yönelik temel kavramlardan bilimsel yaklaşımlara, olgusal incelemelerden sektörel değerlendirmelere, liderlik metaforlarından tarihsel motiflere kadar uzanan çoklu bir perspektif içerisinde bölümler oluşturuldu. Sonuçta, kitabın içeriğini oluşturan tüm bu çalışmalar sayesinde, konuyla ilgilenen okuyucunun, derli toplu ve güncel bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olunmaya çalışıldı. "Liderlik ve Çağdaş Boyutları", liderlik konusunu çalışanlar kadar, liderliğe ilgi duyanların da mutlaka elinin altında bulundurması gereken bir kaynak niteliğindedir. İlgileniyorsanız, mutlaka okumalısınız.

file0.jpg
 • Dili: Türkçe

 • Yazar: Ayça Mumkule -Eray Beceren

 • Yayın Yönetmeni: Nurettin Hacıkurtiş

 • Kitap Editörü: Ece Özbaş Korkmaz

 • Kapak Tasarımı: Yunus Karaaslan

 • Sayfa Tasarımı: Atiye Yaprak

 • Kitabın Türü: Kişisel Gelişim

 • Basım Tarihi: Kasım 2012

 • Sayfa Sayısı: 127

 • ISBN No: 978-605-5711-91-7

Duygulara odaklanınca iş hayatında duygular konusundan uzak kalabilmek mümkün değil. İş hayatında duygular konusunun son dönemde en çok gündemde olan kısmı ise “mobbing” olarak bilinen “iş yerinde psikolojik taciz”. Mobbingi önemli kılan konu ise mobbingin özdeğeri hedef almış olmasıdır. Özdeğeri olumsuz etki alan bir kişinin neredeyse çalışamaz hale gelmesi kaçınılmaz bir sondur.

Biz bu çok önemli konuda bizden bir hikayenin eşliğinde mobbing sürecinin aşamalarını incelemek, bu aşamalarda neler yapılabileceği konusunda önerilerde bulunmak yolunu seçtik. Bu sürecin bir tercih süreci olduğu görüşündeyiz. Kişi, ya kurban olmaya razı olacak ya da duygusal ve sosyal zekasını kullanarak kahraman olmayı seçebilecektir.

Bunu yaparken en önemli rehberimiz ise Duygusal ve Sosyal Zeka teorisi oldu. Bu teori çerçevesinde yaptığımız çalışmada Albert Ellis’in Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi Tekniği (Rational Emotive Behavior Therapy Technics), Martin Seligman’ın iyimserlik yaklaşımı öne çıkmaktadır.

Mobbing süreci ile ilgili alınabilecek çeşitli seviyelerde ve alanlarda tedbirler vardır. Bu kitap kişisel önlemler konusunda bir yaklaşım olması hedeflenmiştir. Mobbingsiz bir iş yaşamı dileklerimizle…

HIFKITAP1.jpg

Yazılan Bölüm: İnsan Faktörleri Yönünden Duygusal Zekâ

 • Editör: Vahap Önen

 • Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık

 • Sayfa Sayısı: 712 Sayfa

 • Dil: Türkçe

 • Baskı Yılı: Temmuz, 2021

 

Havacılıkta insan faktörleri konusu, tüm havacılık çalışanlarının ve havacılık öğrencilerinin bilmesi, anlaması ve öğrenmesi gereken temel paydasıdır. Bu kadar önemli bir konunun daha ayrıntılı bir şekilde ele alınma ihtiyacının ortaya çıkması ve ülkemizde havacılık operasyonun tüm alanlarını kapsayacak şekilde kapsamlı bir içerikte bu alanda Türkçe bir kaynağın olmaması, bu eserin hazırlanmasına vesile olmuştur. Tüm sivil havacılık yüksekokul ve fakültelerinde temel ders konusu olması gereken ve havacılık sektörünün bütün alanlarında temel eğitim olarak verilmesi gereken “Havacılıkta İnsan Faktörleri” hakkında yayınlanan bu eserin hem sektörel alanda hem de akademik alanda önemli bir boşluğa hizmet edeceği düşünülmektedir.

Kitap, havacılık operasyonun içinden gelen gerçek uzmanların, bu konuda profesyonel hizmet veren uzmanların ve sivil havacılıkla ilgili yedi ayrı üniversite akademisyenlerinin katkılarıyla örnek olay anlatımlı, tüm havacılık operasyonel faaliyetlerini içerecek şekilde hazırlanmıştır.

bottom of page